Home » Oznamy » Rodinné domy v Ružinove (prvá etapa) – od 9. júna 2022 distribuujeme obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 31.05.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od štvrtka 9. júna 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – rodinné domy (prvá etapa).

Harmonogram distribúcie pre bytové domy v Ružinove nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 20. júna, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 27. júna 2022.
Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 9. do 24. júna 2022

Ulica  Orientačné číslo Dátum distribúcie Čas distribúcie Distribučný bod pre rodinné domy
Alešova   15.6.2022 15:00-20:00  
Bajkalská   17.6.2022 15:00-20:00  
Banšelova   22.6.2022 15:00-20:00  
Bazová   16.6.2022 15:00-20:00  
Bažantia   15.6.2022 15:00-20:00  
Beckovská   20.6.2022 15:00-20:00  
Bencúrova   22.6.2022 15:00-20:00  
Bielkova   22.6.2022 15:00-20:00  
Bočná   23.6.2022 15:00-20:00  
Borodáčova   16.6.2022 15:00-20:00  
Brestová   17.6.2022 15:00-20:00  
Bulharská   21.6.2022 15:00-20:00  
Cablkova   24.6.2022 15:00-20:00  
Čalovská   9.6.2022 15:00-20:00  
Čečinová   14.6.2022 15:00-20:00  
Čipkárska   15.6.2022 15:00-20:00  
Dohnányho   16.6.2022 15:00-20:00  
Doležalova   20.6.2022 15:00-20:00  
Domové role   9.6.2022 15:00-20:00  
Drieňová   17.6.2022 15:00-20:00  
Edisonova   23.6.2022 15:00-20:00  
Exnárova   16.6.2022 15:00-20:00  
Farebná   13.6.2022 15:00-20:00  
Fibichova   14.6.2022 15:00-20:00  
Gagarinova   16.6.2022 15:00-20:00  
Gallova   22.6.2022 15:00-20:00  
Galvaniho   23.6.2022 15:00-20:00  
Gašparíkova   24.6.2022 15:00-20:00  
Gruzínska   14.6.2022 15:00-20:00  
Gusevova   15.6.2022 15:00-20:00  
Hamuliakova   15.6.2022 15:00-20:00  
Hasičská   22.6.2022 15:00-20:00  
Hontianska   17.6.2022 15:00-20:00  
Hrachová   10.6.2022 15:00-20:00  
Hraničná   16.6.2022 15:00-20:00  
Hríbová   15.6.2022 15:00-20:00  
Ivanská cesta   16.6.2022 15:00-20:00  
Ivanská cesta 7 20.6.2022 15:00-20:00  
Jabloňová   14.6.2022 15:00-20:00  
Jakabova   21.6.2022 15:00-20:00  
Jarná   9.6.2022 15:00-20:00  
Jasná   24.6.2022 15:00-20:00  
Jastrabia   9.6.2022 15:00-20:00  
Kamenárska   20.6.2022 15:00-20:00  
Kašmírska   20.6.2022 15:00-20:00  
Kaštieľska   14.6.2022 15:00-20:00  
Kladnianska   15.6.2022 15:00-20:00  
Kláštorská   14.6.2022 15:00-20:00  
Klatovská   22.6.2022 15:00-20:00  
Klincová   16.6.2022 15:00-20:00  
Kľukatá   15.6.2022 15:00-20:00  
Koceľova   16.6.2022 15:00-20:00  
Komárňanská   9.6.2022 15:00-20:00  
Konopná   14.6.2022 15:00-20:00  
Kopanice   24.6.2022 15:00-20:00  
Koperníkova   22.6.2022 15:00-20:00  
Kovorobotnícka   22.6.2022 15:00-20:00  
Krajinská cesta   10.6.2022 15:00-20:00  
Krajná   23.6.2022 15:00-20:00  
Krasinského   24.6.2022 15:00-20:00  
Krásna   14.6.2022 15:00-20:00  
Kultúrna   21.6.2022 15:00-20:00  
Kupeckého   16.6.2022 15:00-20:00  
Ľaliová   13.6.2022 15:00-20:00  
Lidická   21.6.2022 15:00-20:00  
Liptovská   17.6.2022 15:00-20:00  
Listová   13.6.2022 15:00-20:00  
Líščie nivy   16.6.2022 15:00-20:00  
Luhačovická   22.6.2022 15:00-20:00  
Malé pálenisko   9.6.2022 15:00-20:00  
Malé pálenisko I.   9.6.2022 15:00-20:00  
Malé pálenisko III.   9.6.2022 15:00-20:00  
Martinská   15.6.2022 15:00-20:00  
Medzilaborecká   17.6.2022 15:00-20:00  
Mierová   10.6.2022 15:00-20:00  
Miletičova   16.6.2022 15:00-20:00  
Mlynské luhy 2
(z Mierovej ul., pri FSEV UK)
10.6.2022 15:00-20:00  
Mlynské luhy   16.6.2022 15:00-20:00  
Mlynské nivy   15.6.2022 15:00-20:00  
Mojmírova   16.6.2022 15:00-20:00  
Mokráň Záhon   24.6.2022 15:00-17:00 *Distribúcia formou distribučného bodu – od 15:00 do 17:00 Studená 2 (v okolí brány/ parkoviska/v blízkosti „poštových  schránok“ na Studenej č.2)
Mokráň Záhon   24.6.2022 17:15-20:00 *Distribúcia formou distribučného bodu – od 17:15 do 20:00 Mokráň záhon 2 (brána / vjazd do záhrad. oblasti / v okolí admin. budovy Office Box)
Motýlia   9.6.2022 15:00-20:00  
Na križovatkách   20.6.2022 15:00-20:00  
Na lánoch   24.6.2022 15:00-20:00  
Na paši   17.6.2022 15:00-20:00  
Na piesku   16.6.2022 15:00-20:00  
Na úvrati   21.6.2022 15:00-20:00  
Na Výslní   9.6.2022 15:00-20:00  
Nerudova   17.6.2022 15:00-20:00  
Nevädzová   16.6.2022 15:00-20:00  
Nížinná   9.6.2022 15:00-20:00  
Nové pálenisko   9.6.2022 15:00-20:00  
Nové záhrady I. – VII. parc. č. 5910 a parc. č. 5901/2 (ul.Domové role) 9.6.2022 15:00-20:00  
Nové záhrady I. – VII.   10.6.2022 15:00-20:00  
Novohradská   17.6.2022 15:00-20:00  
Okružná   24.6.2022 15:00-20:00  
Ondavská   16.6.2022 15:00-20:00  
Ondrejovova   16.6.2022 15:00-20:00  
Oravská   17.6.2022 15:00-20:00  
Orechový rad   13.6.2022 15:00-20:00  
Oriešková   14.6.2022 15:00-20:00  
Ostredková   17.6.2022 15:00-20:00  
Osvetová   9.6.2022 15:00-20:00  
Palkovičova   16.6.2022 15:00-20:00  
Parková   13.6.2022 15:00-20:00  
Pavlovičova   24.6.2022 15:00-20:00  
Pestovateľská   23.6.2022 15:00-20:00  
Peterská   16.6.2022 15:00-20:00  
Piesočná   17.6.2022 15:00-20:00  
Plátenícka   15.6.2022 15:00-20:00  
Prešovská   17.6.2022 15:00-20:00  
Pri strelnici   20.6.2022 15:00-20:00  
Pri zvonici   23.6.2022 15:00-20:00  
Priekopy   16.6.2022 15:00-20:00  
Prúdová   16.6.2022 15:00-20:00  
Rádiová   22.6.2022 15:00-20:00  
Radničné námestie   9.6.2022 15:00-20:00  
Rákosová   9.6.2022 15:00-20:00  
Repná   24.6.2022 15:00-20:00  
Revolučná   20.6.2022 15:00-20:00  
Ribayova   24.6.2022 15:00-20:00  
Rosná   9.6.2022 15:00-20:00  
Rovná   9.6.2022 15:00-20:00  
Rozmarínová   24.6.2022 15:00-20:00  
Ružičková   13.6.2022 15:00-20:00  
Ružomberská   15.6.2022 15:00-20:00  
Ružová dolina   17.6.2022 15:00-20:00  
Sabinovská   17.6.2022 15:00-20:00  
Sartorisova   16.6.2022 15:00-20:00  
Senná   9.6.2022 15:00-20:00  
Sinokvetná   15.6.2022 15:00-20:00  
Sklenárova   17.6.2022 15:00-20:00  
Sladová   13.6.2022 15:00-20:00  
Slivková   13.6.2022 15:00-20:00  
Slovnaftská   9.6.2022 15:00-20:00  
Slowackého   20.6.2022 15:00-20:00  
Spišská   17.6.2022 15:00-20:00  
Spoločenská   21.6.2022 15:00-20:00  
Stachanovská   14.6.2022 15:00-20:00  
Staničná   24.6.2022 15:00-20:00  
Stará Černicová   9.6.2022 15:00-20:00  
Staré záhrady   14.6.2022 15:00-20:00  
Stredná   23.6.2022 15:00-20:00  
Strojnícka za TA3
z Mierovej ul.
10.6.2022 15:00-20:00  
Strojnícka   16.6.2022 15:00-20:00  
Struková   10.6.2022 15:00-20:00  
Studená   24.6.2022 15:00-17:00 *Distribúcia formou distribučného bodu – od 15:00 do 17:00 Studená 2 (v okolí brány/ parkoviska/v blízkosti „poštových  schránok“ na Studenej č.2)
Studený Dolec   24.6.2022 17:15-20:00 *Distribúcia formou distribučného bodu – od 17:15 do 20:00 Mokráň záhon 2 (brána / vjazd do záhrad. oblasti / v okolí admin. budovy Office Box)
Súkennícka   15.6.2022 15:00-20:00  
Súľovská   13.6.2022 15:00-20:00  
Syslia   13.6.2022 15:00-20:00  
Šalviová   16.6.2022 15:00-20:00  
Šarišská   17.6.2022 15:00-20:00  
Šťastná   13.6.2022 15:00-20:00  
Štedrá   16.6.2022 15:00-20:00  
Štiavnická   22.6.2022 15:00-20:00  
Štyndlova   10.6.2022 15:00-20:00  
Šumavská   16.6.2022 15:00-20:00  
Táborská   23.6.2022 15:00-20:00  
Tekovská   17.6.2022 15:00-20:00  
Telocvičná   9.6.2022 15:00-20:00  
Teslova   17.6.2022 15:00-20:00  
Trenčianska   17.6.2022 15:00-20:00  
Tŕňová   20.6.2022 15:00-20:00  
Tučkova   16.6.2022 15:00-20:00  
Turčianska   17.6.2022 15:00-20:00  
Uhorková   9.6.2022 15:00-20:00  
Vápenná   20.6.2022 15:00-20:00  
Varínska   15.6.2022 15:00-20:00  
Vavrínová   16.6.2022 15:00-20:00  
Včelárska   14.6.2022 15:00-20:00  
Vietnamská   20.6.2022 15:00-20:00  
Vlčie hrdlo, Vlčie hrdlo – záhrady   9.6.2022 15:00-20:00  
Vlčie hrdlo – chat.oblasť/ záhrady/ lodenica
(cyklotrasa smerom k Dunaju, za R7)
  9.6.2022 15:00-19:30 *Distribúcia formou distribučného bodu – Vlčie hrdlo – lodenica (v zákrute, v okolí zastávky MHD, oproti vstupu do lodenice, neďaleko bufetu K3)
Votrubova   15.6.2022 15:00-20:00  
Vrábeľská   15.6.2022 15:00-20:00  
Vrútocká   24.6.2022 15:00-20:00  
Vyšná   15.6.2022 15:00-20:00  
Wattova   23.6.2022 15:00-20:00  
Za tehelňou   22.6.2022 15:00-20:00  
Západná   17.6.2022 15:00-20:00  
Zlaté piesky   23.6.2022 15:00-20:00  
Zvolenská   17.6.2022 15:00-20:00  
Železná   22.6.2022 15:00-20:00  
*Pri distribúcii formou distribučného bodu si obyvatelia vyzdvihnú balíček pre rodinný dom na distribučnom bode (stan OLO).

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá Ružinov

18.6.2022

25.6.2022

2.7.2022

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

Gagarinova ul. – Lidl

roh ulíc Mierová – Kaštieľska   

 konečná zastávka Rádiová ul.

park na Vietnamskej ul.

 

Chlumeckého ul. – Lidl

OC Helios – Herlianska ul.

 

9.7.2022

16.7.2022

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

trhovisko Bachova

park Andreja Hlinku  (pri soche A. Hlinku)

park na rohu Miletičovej a Záhradníckej ul.

park Andreja Hlinku  (pri soche A. Hlinku)

14 komentárov

 1. Eva píše:

  Dobry den,
  mam zaujem o bio kosik ul. Vietnamska rod.dom. Vzhladom k tomu, ze som nebola pritomna v case rozvozu bio kosikov .
  Eva

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ste obyvateľom rodinného domu, požiadavku na prevzatie balíčka je potrebné zaslať mailom na zakazka@olo.sk s uvedením Vašej adresy a kontaktných údajov. Po spracovaní požiadavky si môžete balíček prevziať na Zákazníckom centre OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00.

   S pozdravom, Tím OLO

 2. NIKA píše:

  Kohútova ul.kedy?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   distribúcia košíkov pre Kohútovu ulicu prebehne v sobotu 9. júla od 9.00-15.30 na rohu Košickej a Miletičovej ul. – oproti trhovisku Miletičova/pri zastávke MHD

   S pozdravom, Tím OLO

 3. Iveta Grignonova píše:

  Kedy bude distribucia na Rumancekovej ulici?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   distribúcia na uvedenej adrese sa bude realizovať vo štvrtok 7. júla od 15.00 – 20.00 na rohu ulíc Rumančekova a Prievozská a pri bytovom dome Rumančekova 2-20. Distribúcie pre bytové domy nájdete tu.

   S pozdravom, Tím OLO

 4. Martin píše:

  Dobrý deň,
  Doležalova ul. 20.6.22 kde bude distribučný bod ?
  Ďakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   na ulici Doležalova bude distribúcia pre rodinné domy prebiehať 20.6.2022 od 15:00 do 20:00. Pracovníci sa budú v deň distribúcie pohybovať po uvedenej ulici od domu k domu.

   S pozdravom, Tím OLO

 5. Miriam Ledererová píše:

  Dobrý deň, prišla mi sms, kedy nám bude zabezpečená distribúcia kontajnerov. 10.6.2022 15,00-20,00
  Mám 2 odberné miesta Nové záhrady I/17 – tam neprišli a Nové záhrady VII/25 tam prišli a nádoby odovzdali.
  Môžem vedieť prečo ?
  Boli sme doma, dokonca som ich videla v lokalite ale ani ma nenapadlo, že k nám neprídu.
  Môžem vedieť ako mám pokračovať a riešiť danú situáciu, aby sme nádobu dostali? Za odvoz komunálneho odpadu platím na obidvoch miestach (3 nádoby).

  • OLO píše:

   Dobrý deň pani Ledererová,
   naši pracovníci Vás budú kontaktovať v priebehu tohto týždňa pre doriešenie.
   Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

   S pozdravom, Tím OLO

 6. Stanislava píše:

  Martincekova – kedy?
  Dakujem

 7. Daniela píše:

  Chýba vám tam Jelačičova ulica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *