Home » Oznamy » Počas štátneho sviatku 1.11. bude odvoz odpadu vykonaný bez zmien
Publikované: 26.10.2023

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude v stredu 1. novembra 2023 počas Sviatku všetkých svätých vykonávať odvoz odpadu bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas štátneho sviatku prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zákaznícke centrum OLO bude počas sviatku v stredu 1. novembra dostupné v skrátených hodinách od 7:00 do 12:00 a bude vybavovať výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk ) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v stredu 1. novembra zatvorený. Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. Bližšie informácie o zbernom dvore OLO nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/

Sezónny zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude dostupný počas štandardných otváracích hodín v utorok, štvrtok a v sobotu. Zberný dvor Rača je určený pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Informácie o prevádzke sezónneho zberného dvora Rača nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-raca/

ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) bude počas štátneho sviatku zatvorené.

Do 31.10.2023 je dočasne pozastavené prijímanie objednávok na veľkokapacitné kontajnery pre službu odvoz a zhodnotenie odpadu v ZEVO. 

Prevádzka KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia je z technických príčin zatvorená až do 11.11. a dovtedy funguje len ako zberné miesto. KOLO opätovne otvárame už 11. 11. 2023 o 10:00 hod. V obnovenom priestore pribudne oddychová zóna so sedacími vakmi od WAKIVAKY z recyklovaných bannerov OLO, stabilný SWAP rastlín a  dielňa na opravu poškodených vecí.

Zberné miesto KOLO – Sklad Stará Vajnorská 17 bude v stredu 1. novembra zatvorené. 

Dátum Deň Zákaznícke centrum * Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov Zberný dvor Stará Ivanská cesta 2 Zberný dvor Rača Pri Šajbách 1 ZEVO**  Zberné miesto KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia                     Pestovateľská 13, OC Korzo Zberné miesto KOLO, sklad Stará Vajnorská 17 KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia***                   
30.10.2023 Pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené 6:00 – 16:00 zatvorené zatvorené zatvorené, otvárame 11.11.
31.10.2023 Utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 16:00 10:00 – 18:00 zatvorené zatvorené, otvárame 11.11.
1.11.2023 Streda(štátny sviatok) 7:00 – 12:00 podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
2.11.2023 Štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 16:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 zatvorené, otvárame 11.11.
3.11.2023 Piatok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu zatvorené zatvorené 6:00 – 16:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 zatvorené, otvárame 11.11.
4.11.2023 Sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 6:00 – 11:30 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 zatvorené, otvárame 11.11.
5.11.2023 Nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 zatvorené, otvárame 11.11.
* Zákaznícke centrum je počas sviatkov dostupné od 7:00 do 12:00 hod. telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk
** Do 31.10.2023 je dočasne pozastavené prijímanie objednávok na veľkokapacitné kontajnery pre službu odvoz a zhodnotenie odpadu v ZEVO. 
*** KOLO opätovne otvárame už 11. 11. 2023 o 10:00 hod. V obnovenom priestore pribudne oddychová zóna so sedacími vakmi od WAKIVAKY z recyklovaných bannerov OLO, stabilný SWAP rastlín a  dielňa na opravu poškodených vecí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *