Home » Tlačové správy » OLO upravuje odvozy odpadu z dôvodu ohlásených dopravných obmedzení
Publikované: 10.09.2021

Bratislava, 10. septembra – V súvislosti s návštevou Svätého Otca Františka a dopravnými obmedzeniami spoločnosť OLO a.s. upravuje odvozy odpadu v Bratislave.

Oficiálna návšteva od 12. do 15. septembra 2021 podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám. Na základe požiadavky Policajného zboru SR príde v rámci návštevy Svätého Otca k dočasným uzáverám viacerých komunikácií, čomu prispôsobíme odvozy odpadu.

V stredu 15. 9. 2021 nie je možné vykonať odvozy zmesového a triedeného komunálneho odpadu podľa harmonogramu na uliciach Prokopa Veľkého, Novosvetská, Lesná a Nekrasovova z dôvodu úplnej uzávery komunikácie. Prosíme obyvateľov ulíc Prokopa Veľkého, Novosvetská, Lesná a Nekrasovova, aby zberné nádoby a vrecia na triedený odpad vykladali najskôr 15. 9. 2021 vo večerných hodinách.  

Náhradný odvoz bude vo štvrtok 16. 9. 2021.

V prípade, že odvoz nebude vykonaný z dôvodu ohlásených uzáver ďalších komunikácií, náhradný odvoz bude vykonaný v najbližší možný termín, najneskôr však do konca 37. kalendárneho týždňa.