Home » Oznamy » Služby OLO počas sviatku 15. septembra 2021
Publikované: 13.09.2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude vykonávať odvoz odpadu počas sviatku 15. 9. 2021 v súlade s harmonogramom odvozu odpadu.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu bude v stredu 15. 9. 2021 prebiehať bez zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tento deň; s výnimkou obmedzení súvisiacich s návštevou pápeža Františka. Viac tu: https://www.olo.sk/olo-upravuje-odvozy-odpadu-z-dovodu-ohlasenych-dopravnych-obmedzeni/

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v stredu 15. 9. 2021 zatvorený. S výnimkou štátnych sviatkov je počas pracovných dní otvorený od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 18.00.

Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude tiež zatvorený. S výnimkou štátnych sviatkov je otvorený v utorok a štvrtok od 11.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00.

ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, pôvodne Spaľovňa Bratislava) z dôvodu technologickej odstávky neodoberá odpad od externých zákazníkov do 31.10.2021.

Zákaznícke centrum je počas sviatkov zatvorené, v čase od 7:00 do 12:00 bude zabezpečovať iba telefonické (02/50 110 111) a e-mailové (zakazka@olo.sk) vybavenie podnetov.