Home » Tlačové správy » Odpad – hodnotný zdroj budúcnosti. Príďte si pozrieť jedinečnú výstavu o odpade v Starej tržnici.

Odpad – hodnotný zdroj budúcnosti. Príďte si pozrieť jedinečnú výstavu o odpade v Starej tržnici.

Publikované: 06.07.2016

Vedeli ste, že 30 plastových fliaš stačí na výrobu jednej flísovej bundy? Alebo, že vytriedením a recykláciou 100 ton papiera sa zachráni 1 hektár storočného lesa? To všetko a ešte oveľa viac sa dozviete na výstave „Odpad – hodnotný zdroj budúcnosti,“ ktorú pripravila mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK a.s.

Výstava sa uskutoční v dňoch 6.7. – 8.7.2016 od 14:00 do 22:00 hod. v bratislavskej Starej tržnici v rámci podujatia organizovaného Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavským samosprávnym krajom s názvom „Pohyb. Inovácie. Spojenia.“ Podujatie je organizované v rámci 7. európskeho samitu regiónov a miest v Bratislave a vstup je bezplatný. Ide o pásmo interaktívnych výstav s dopravnými inováciami a vesmírnymi technológiami, spojené s kultúrnymi podujatiami a exkluzívnou diskusiou s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom a poprednými európskymi politikmi.

Na spoločnej výstave spoločností OLO a.s. a NATUR-PACK sa dozviete aké produkty sa vyrábajú z rôznych druhov odpadu, ako dlho trvá, kým sa odpad rozloží v prírode, pozriete si celý kolobeh triedenia a recyklácie papiera, plastov aj skla a budete si môcť vyskúšať jedinečný softvér „NeODPADni z ODPADOV!“, ktorý atraktívnym a moderným spôsobom učí zodpovednému prístupu k odpadom a ochrane životného prostredia.

Vzdelávanie verejnosti v oblasti zodpovedného nakladania s odpadmi je v súčasnosti mimoriadne dôležité, nakoľko Slovensko sa zaviazalo do roku 2020 dosiahnuť úroveň 50% recyklovaného komunálneho odpadu, pričom dnes sa pohybuje niekde okolo 6%.

Kompletný program podujatia nájdete aj na webstránke hlavného mesta: http://www.bratislava.sk/kalendar/vismo/akce.asp?id_org=700021&id=13687

 

Mgr. Beata Humeníková
Hovorkyňa spoločnosti
a zodpovedná za Oddelenie marketingu