Home » Oznamy » Od 25. apríla 2022 začíname distribuovať obyvateľom Devínskej Novej Vsi balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 12.04.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od pondelka 25. apríla 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 25. apríla do 3. mája 2022

 

Ulica Dátum distribúcie Čas distribúcie
1. mája štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Bleduľová pondelok 2. máj 2022 15:00-20:00
Brežná utorok 3. máj 2022 15:00-20:00
Bridlicová štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Bršlenová pondelok 2. máj 2022 15:00-20:00
Bystrická pondelok 2. máj 2022 15:00-20:00
Delená štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Delená/Charkovská štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Devínska Nová Ves/Vinohrady pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Devínske jazero sobota 30. apríl 2022 9:00-15:30
Eisnerova pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Charkovská štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Ílová utorok 3. máj 2022 15:00-20:00
Istrijská utorok 26. apríl 2022 15:00-20:00
Jána Jonáša piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Janšákova piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Jasencová pondelok 2. máj 2022 15:00-20:00
Kosatcová štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Kremencová piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Leopolda Jablonku štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Ľubovníková pondelok 2. máj 2022 15:00-20:00
Magnezitová utorok 3. máj 2022 15:00-20:00
Mečíková piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Mlynská utorok 3. máj 2022 15:00-20:00
Mlynská č. 8 piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Na grbe streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Na hriadkach pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Na hriadkach – záhrady pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Na kaštieli utorok 26. apríl 2022 15:00-20:00
Na mýte utorok 26. apríl 2022 15:00-20:00
Na skale pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Na vyhliadke streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Nad vinohradmi pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Námestie 6. apríla pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Novoveská štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Opletalova piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Pavla Horova streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Pavla Horova – Záhrady streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Pieskovcová utorok 26. apríl 2022 15:00-20:00
Pod Glavicou streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Pod Lipovým utorok 26. apríl 2022 15:00-20:00
Pod srdcom streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Podhorská pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Poniklecová pondelok 2. máj 2022 15:00-20:00
Pri Rochu pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Prímoravská pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Samova štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Slovinec pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Spádová štvrtok 28. apríl 2022 15:00-20:00
Štefana Králika streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Tehelňa utorok 3. máj 2022 15:00-20:00
Tehliarska piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Vápencová piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Vápenka streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Vukovarská streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Waitov lom pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00
Záhradná piatok 29. apríl 2022 15:00-20:00
Zavadilova streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Zavadilova – záhrady streda 27. apríl 2022 15:00-20:00
Záveterná utorok 3. máj 2022 15:00-20:00
Želiarska pondelok 25. apríl 2022 15:00-20:00

 

 

Harmonogram pre bytové domy od 30 apríla. do 5. mája 2022

 

Ulica Orientačné číslo Dátum distribúcie Čas distribúcie Distribučný bod
Bystrická 25 štvrtok 5. máj 2022 17:00-19:15 Bystrická č.25 (vnútroblok Bystrickej č. 25,27,29,31,33)
27
29-33
35 19:25-20:00 Bystrická č.35 (parkovisko pri bytovke)
40-44 15:00-16:50 Ľubovníková č.36 (kontajnerové stanovište medzi č. 42 a č. 36)
Eisnerova 15-17 sobota 30. apríl 2022 12:10-14:00 Eisnerova č.21 / J. Poničana č. 11 (kontajnerové stanovište oproti Eisnerova č.21 / trávnatá plocha pri J.Poničana č. 11)
19-21
9-13/926 sobota 30. apríl 2022 9:00-11:30 Eisnerova č.11/J.Poničana č.3 (kontajnerové stanovište medzi Eisnerova č.11 a č.13 / trávnatá plocha medzi J.Poničana č. 3 a č.7)
3-7 utorok 3. máj 2022 19:10-20:00 Eisnerova č.7 (parkovisko pri kontajnerovom stojisku pre vchod č.7)
38-40 17:55-19:00 Eisnerova č.40 (pri kontajnerovom stojisku oproti č.40, pri zastávke MHD na Eisnerovej)
42-44/954
6 streda 4. máj 2022 19:00-20:00 Eisnerova č.6 (plocha medzi hlavným vchodom a kontajnerovým stojiskom)
58/A,B štvrtok 5. máj 2022 19:10-20:00 Eisnerova č.58 / Pod Glavicou č.1 (na konci parkoviska Lidl, plocha pred kontajnerovým stanoviskom medzi bytovkami Pod Glavicou č.1 a Eisnerovou č.58)
Hradištná 1-5 streda 4. máj 2022 17:50-20:00 Uhrovecká č.8 (trávnatá plocha vo vnútrobloku Hradištnej pri Bistre JMK, oproti Uhroveckej č.8 a vedľa č.31)
7-11
13-17
19-23
25-29
31-35
Istrijská 8/A,B streda 4. máj 2022 18:30-19:05 Istrijská  č.8B (chodník medzi budovami 8B a 8C)
8/C,D
8-10 17:20-18:20 Istrijská č.8 (trávnatá plocha na rohu Istrijskej č.8 a Uhroveckej č.2)
12-18
Ivana Bukovčana 2-4 streda 4. máj 2022 15:00-17:40 I. Bukovčana č.9 (trávnatá plocha na rohu I.Bukovčana a M.Marečka, pri ZŠ)
6,8
5-7 15:00-18:30 I. Bukovčana č.7 (oproti č.20)
12-14
16-18
20-22
24-26
13 15:00-17:10 I. Bukovčana č. 15 (trávnatá plocha medzi č. 13 a č.15, oproti č.30)
15
28-30
Jána Jonáša 11 štvrtok 5. máj 2022 15:00-17:30 J. Jonáša (trávnatá plocha medzi č.11 a č.19)
13
17
19
Jána Poničana 1 sobota 30. apríl 2022 9:00-11:30 Eisnerova č.11/J.Poničana č.3 (kontajnerové stanovište medzi Eisnerova č.11 a č.13 / trávnatá plocha medzi J.Poničana č. 3 a č.7)
3
5
7
9 12:10-14:00 Eisnerova č.21 / J. Poničana č. 11 (kontajnerové stanovište oproti Eisnerova č.21 / trávnatá plocha pri J.Poničana č. 11)
11
13-15/918 streda 4. máj 2022 15:00-17:10 I. Bukovčana č. 15 (trávnatá plocha medzi č. 13 a č.15, oproti č.30)
Jána Smreka 1 sobota 30. apríl 2022 9:00-11:50 J. Smreka č. 4 (na rohu pri kontajnerovom stanovišti oproti J.Smreka č.4)
2
3
4
14-18
5 12:30-15:30 J. Smreka č.11 (medzi J.Smreka č. 7 a č.11, pri ihrisku, oproti č.26)
24-26
9/961
7
11
10/968 14:35-15:30 J. Smreka 10 (na rohu bytovky pri vchode č.10)
12/967
20/969 13:30-14:25 J. Smreka č. 20 (medzi vchodom č.20 a č.22)
22
Kalištná 1-3 streda 4. máj 2022 18:40-20:00 Kalištná č.11 (plocha pri kontajnerovom stojisku medzi č.11 a č.13)
5-11
13,15,17,19
21 19:15-20:00 Kalištná č.21/Novoveská č.18 (na rohu Kalištnej a Novoveskej)
Ľubovníková 30 – 34 štvrtok 5. máj 2022 15:00-16:50 Ľubovníková č.36 (kontajnerové stanovište medzi č. 42 a č. 36)
36-40
42
44-46
48-52
Mečíková 57-61 štvrtok 5. máj 2022 15:00-16:50 Ľubovníková č.36 (kontajnerové stanovište medzi č. 42 a č. 36)
Milana Marečka 1-3 streda 4. máj 2022 15:00-18:50 M. Marečka č.12 (trávnatá plocha oproti č.12, na rohu č.3 a č.5)
2-6
5
7
8-12
9 15:00-17:40 I. Bukovčana č.9 (trávnatá plocha na rohu I.Bukovčana a M.Marečka, pri ZŠ)
18,22
Mlynská 2 štvrtok 5. máj 2022 19:30-20:00 Mlynská č.2 (na konci Opletalovej, smerom k Záhradnej ul., na úrovni hostinca Koľaj, za železnicou – viď. mapa)
Novoveská 10-18 streda 4. máj 2022 19:15-20:00 Kalištná č.21/Novoveská č.18 (na rohu Kalištnej a Novoveskej)
Opletalova 62-68 štvrtok 5. máj 2022 18:40-20.00 Opletalova č.70 (na rohu medzi č.68 a č.70, pri rampe)
70
70/A
72
72/A
84 15:00-17:40 Opletalova č.86 (kruhový objazd vo vnútrobloku, pri kontajnerovom stojisku č.86)
86
88
90
96
98
102
104
92 17:50-19:20 Opletalova č.108 (vnútroblok, plocha pred č.108, oproti č.92)
94
106
108
Pavla Horova 17-19 utorok 3. máj 2022 18:20-20:00 P. Horova č.21 (trávnatá plocha pri parkovisku na rohu oproti vchodu č.21 a pod č.18,20 )
18
20
21-23/973
22 15:00-17:00 P. Horova č.26 (vnútroblok medzi č.26 a č.22, parkovisko pri kontajnerovom stojisku)
24
26
28
1,5,7 15:00-18:10 P. Horova č.9 (parkovisko, plocha medzi č.7 a č.9)
9-11
13-15
10-12 17:10-17:45 P. Horova č.12 (parkovisko z bočnej strany budovy)
Pod Glavicou 1 štvrtok 5. máj 2022 19:10-20:00 Eisnerova č.58 / Pod Glavicou č.1 (na konci parkoviska Lidl, plocha pred kontajnerovým stanoviskom medzi bytovkami Pod Glavicou č.1 a Eisnerovou č.58)
Štefana Králika 2 sobota 30. apríl 2022 14:10-15:30 Š.Králika č.4 (priestor na rohu, medzi Š. Králika č. 4 a č.6)
4
6-8
10-12/976 10:50-12:50 Š. Králika č.18 (na rohu pri kontajnerovom stanovišti Š.Králika č.16 a č.18)
14-16/975
18-20
1/A-G 9:00-10:40 Š. Králika č.3 (pred vchodom Š. Králika č.3, pri schodoch)
3-5
Tomislava P. Kolakoviča 1,3 štvrtok 5. máj 2022 15:00-18:30 T.P.Kolakoviča č. 3 (pri vchode č.3)
5,7
Uhrovecká 2,4,6 streda 4. máj 2022 17:20-18:20 Istrijská č.8 (trávnatá plocha na rohu Istrijskej č.8 a Uhroveckej č.2)
8,10,12 17:50-20:00 Uhrovecká č.8 (trávnatá plocha vo vnútrobloku Hradištnej pri Bistre JMK, oproti Uhroveckej č.8 a vedľa č.31)
Vukovarská 1A,1B,1C štvrtok 5. máj 2022 17:40-19:00 Vukovarská č.1 (pri kontajnerovom stanovišti, pred bytovkou 1B, pri hlavnej ceste)
Zdenky Schelingovej 1,3,5 štvrtok 5. máj 2022 15:00-18:30 T.P.Kolakoviča č. 3 (pri vchode č.3)
7A,7B,9

 

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

 

Distribučné centrá 
30.4.2022 7.5.2022
od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod.
OC Tesco Glavica Mlynská ul. – pri železničnom podjazde OC Tesco Glavica Mlynská ul. – pri železničnom podjazde

2 komentáre

 1. Miroslav Kučerák píše:

  Prečo sú na kontajnerávom stojisku pri vchode bytového domu Ivana Bukovčana 8 (na prístupovo rošte) umiestnené nádoby na b.odpad? Ten rošt tam bol nainštalovaný ako prístup do priestoru stojiska.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   v zmysle VZN č. 12/2021 a v znení neskorších zmien a doplnkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného SR Bratislavy zodpovedá za stanovište zberných nádob správca nehnuteľnosti, ktorému boli zberné nádoby dodané. Správca je zároveň zodpovedný aj za umiestnenie zberných nádob.

   S pozdravom, Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *