Home » Oznamy » Od 15. októbra 2022 začíname distribuovať obyvateľom Vrakune balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 03.10.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od soboty 15. októbra 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Vrakune. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 24. októbra, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 31. októbra 2022.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať v blízkom okolí bytového domu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 17. do 26. októbra 2022

Ulica  Orientačné číslo Dátum distribúcie Čas distribúcie
Anízová   19.10.2022 14:00-18:30
Arménska   18.10.2022 14:00-18:30
Bazalkova   25.10.2022 14:00-18:30
Bebravská   17.10.2022 14:00-18:30
Begóniová   19.10.2022 14:00-18:30
Bodliaková   25.10.2022 14:00-18:30
Borovicová   19.10.2022 14:00-18:30
Brezová   25.10.2022 14:00-18:30
Čakanková   21.10.2022 14:00-18:30
Čučoriedková   26.10.2022 14:00-18:30
Domašská   17.10.2022 14:00-18:30
Dvojkrížna   17.10.2022 14:00-18:30
Egrešová   26.10.2022 14:00-18:30
Estónska   18.10.2022 14:00-18:30
Hnilecká   17.10.2022 14:00-18:30
Hradská   20.10.2022 14:00-18:30
Hradská p.č.3135/27  21.10.2022 14:00-18:30
Hrušovská   26.10.2022 14:00-18:30
Ihličnatá   17.10.2022 14:00-18:30
Imelová   19.10.2022 14:00-18:30
Jazmínová   18.10.2022 14:00-18:30
Jedľová   17.10.2022 14:00-18:30
Jesienková   25.10.2022 14:00-18:30
Kaméliová   17.10.2022 14:00-18:30
Kosodrevinová   18.10.2022 14:00-18:30
Kríková   17.10.2022 14:00-18:30
Krokusová   25.10.2022 14:00-18:30
Leknová   18.10.2022 14:00-18:30
Levanduľová   20.10.2022 14:00-18:30
Majerská   21.10.2022 14:00-18:30
Majerská – záhrady   21.10.2022 14:00-18:30
Majoránová   21.10.2022 14:00-18:30
Malodunajská   18.10.2022 14:00-18:30
Margarétová   25.10.2022 14:00-18:30
Marhuľová   24.10.2022 14:00-18:30
Medovková   24.10.2022 14:00-18:30
Modricová   24.10.2022 14:00-18:30
Mostná   19.10.2022 14:00-18:30
Nechtíková   24.10.2022 14:00-18:30
Orchideová   21.10.2022 14:00-18:30
Ostružinová   24.10.2022 14:00-18:30
Platanová   20.10.2022 14:00-18:30
Pod agátmi   25.10.2022 14:00-18:30
Pod gaštanmi   21.10.2022 14:00-18:30
Podbeľová   24.10.2022 14:00-18:30
Podpriehradná   19.10.2022 14:00-18:30
Podunajská   18.10.2022 14:00-18:30
Poľnohospodárska   17.10.2022 14:00-18:30
Prasličková   24.10.2022 14:00-18:30
Priehradná   24.10.2022 14:00-18:30
Rajčianska   17.10.2022 14:00-18:30
Rajecká   17.10.2022 14:00-18:30
Rascová   25.10.2022 14:00-18:30
Ráztočná   18.10.2022 14:00-18:30
Rebarborová   25.10.2022 14:00-18:30
Repíková   26.10.2022 14:00-18:30
Ríbezľová   25.10.2022 14:00-18:30
Skoroceľová   19.10.2022 14:00-18:30
Slnečnicová   26.10.2022 14:00-18:30
Stavbárska   17.10.2022 14:00-18:30
Šípová   19.10.2022 14:00-18:30
Šíravská   17.10.2022 14:00-18:30
Toplianska   17.10.2022 14:00-18:30
Tymiánová   19.10.2022 14:00-18:30
Vážska   17.10.2022 14:00-18:30
Vrakuňa – Lesík   25.10.2022 14:00-18:30
Vŕbová   17.10.2022 14:00-18:30
Železničná   17.10.2022 14:00-18:30
Žihľavová   17.10.2022 14:00-18:30
Žitavská   17.10.2022 14:00-18:30

 

Harmonogram pre bytové domy od 15. do 29. októbra 2022

Ulica Orientačné číslo Dátum distribúcie čas distribúcie Distribučný bod
Arménska 6-10 piatok 28. október 2022 17:00-18:30 roh Estónskej a Hradskej – zast. MHD Estónska
Bebravská 1-5 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 roh Bebravskej a Slatinskej – parkovisko pri zdravot. stredisku
Bebravská 22-32 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 roh Bebravskej a Slatinskej – parkovisko pri zdravot. stredisku
Bebravská 2-4 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Bebravská 6-18 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Bebravská 7-11 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 roh Bebravskej a Slatinskej – parkovisko pri zdravot. stredisku
Bodvianska 13-21 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Bodvianska 1-5 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Bodvianska 7-11 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Brezová 6 sobota 15. október 2022 14:15-15:30 Hradská 78/A,B – pri Malom Dunaji
Bučinová 10-14 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Bučinová 16-18 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Bučinová 2-4 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Bučinová 6-8 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Čakanková 1/A-F sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Čakanková 2-20 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Čakanková 22-40 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Čakanková 42-52 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Čiernovodská 13-17 piatok 28. október 2022 14:00-16:45 roh Čiernovodskej a Žitavskej – oproti ZŠ Žitavská
Čiernovodská 1-5 piatok 28. október 2022 14:00-16:45 roh Čiernovodskej a Žitavskej – oproti ZŠ Žitavská
Čiernovodská 19-23 piatok 28. október 2022 14:00-16:45 roh Čiernovodskej a Žitavskej – oproti ZŠ Žitavská
Čiernovodská 4-6 piatok 28. október 2022 14:00-16:45 roh Čiernovodskej a Žitavskej – oproti ZŠ Žitavská
Čiernovodská 7-11 piatok 28. október 2022 14:00-16:45 roh Čiernovodskej a Žitavskej – oproti ZŠ Žitavská
Čiližská 1 štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Vážska – oproti rešt. Posedenie na rohu
Čiližská 5 štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Vážska – oproti rešt. Posedenie na rohu
Čiližská 12-14 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Čiližská 16-20 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Čiližská 22-26 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Čiližská 2-4 štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Vážska – oproti rešt. Posedenie na rohu
Čiližská 28-30 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Čiližská 32-34 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Čiližská 36-40 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Čiližská 6-10 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Dvojkrížna 2-6 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Slatinská 30 – roh Slatinskej a Dvojkrížnej
Estónska 47-51 piatok 28. október 2022 17:00-18:30 roh Estónskej a Hradskej – zast. MHD Estónska
Estónska 53 piatok 28. október 2022 17:00-18:30 roh Estónskej a Hradskej – zast. MHD Estónska
Hnilecká 11-15 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Hnilecká 1-5 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Hnilecká 17-21 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Hnilecká 7-9 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Hradská 1 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 2 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 108-112 piatok 28. október 2022 17:00-18:30 roh Estónskej a Hradskej – zast. MHD Estónska
Hradská 140/A,B piatok 28. október 2022 17:00-18:30 roh Estónskej a Hradskej – zast. MHD Estónska
Hradská 36/A-E sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 46/A sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 5/E,F sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 50, 50/AB sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 6/A-F sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 62/A-D sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 7/B sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 7/D sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 7/I sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 78/A sobota 15. október 2022 14:15-15:30 Hradská 78/A,B – pri Malom Dunaji
Hradská 78/B sobota 15. október 2022 14:15-15:30 Hradská 78/A,B – pri Malom Dunaji
Hradská 7C sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 7H sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Hradská 8, 8/A-C sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Ihličnatá 12 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Jedľová 1-5 sobota 15. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska – pri Terne
Jedľová 2-4 sobota 15. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska – pri Terne
Jedľová 6-8 sobota 15. október 2022 9:00-10:30 Jedľová 2 – oproti zmrzlinárni Cookies
Kazanská 41 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Kríková 1-3,3/A sobota 15. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska – pri Terne
Kríková 16-18 sobota 15. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska – pri Terne
Kríková 2-4, 4A sobota 15. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska – pri Terne
Kríková 3-7 sobota 15. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska – pri Terne
Kríková 4-14 sobota 15. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska – pri Terne
Leknová 1A sobota 15. október 2022 14:15-15:30 Hradská 78/A,B – pri Malom Dunaji
Majerská 3,C,D,E sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Majoránová 1-92 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Medovková 2-6,14-24,9-21 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orgovánová 10-18 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orgovánová 1-9 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orchideová 10-28 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orchideová 13-15 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orchideová 17-19 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orchideová 25 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orchideová 29-31 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orchideová 30-52 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Orchideová 54-76 sobota 15. október 2022 11:00-14:00 roh Hradskej a Majerskej – pri Hostinci pod Lipami
Píniová 14 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Píniová 15-19 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Píniová 16 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Píniová 18 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Píniová 20 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Píniová 21-25 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Píniová 2-4 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Píniová 6-12 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Píniová 7-13 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Podunajská 56/A-C sobota 29. október 2022 15:00-15:30 Podunajská 56/A-C – pri parkovisku zboku
Poľnohospodárska 22-26 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Poľnohospodárska 27-27/A-C sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Poľnohospodárska 32-34,34/A štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Poľnohospodárska 32-36 – na rohu oproti Ternu
Poľnohospodárska 34/B-36, štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Poľnohospodárska 32-36 – na rohu oproti Ternu
Poľnohospodárska 49-51 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Priehradná 65 sobota 15. október 2022 14:15-15:30 Hradská 78/A,B – pri Malom Dunaji
Rajčianska 14-18 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Rajčianska 20-22 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Rajčianska 24-28 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Rajčianska 2-6 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Rajčianska 32-36 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Rajčianska 38-46 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Rajčianska 8-12 sobota 29. október 2022 9:00-14:30 roh Bodvianskej a Železničnej – oproti Pizzerii 4Stagioni
Rajecká 12-14 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Rajecká 1-3 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Rajecká 13-15 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Rajecká 16-20 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Rajecká 22-26 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Rajecká 2-4 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Rajecká 28-32 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Rajecká 34-38 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Rajecká 38A-40 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Bučinová 12 – pri Terne
Rajecká 5-7 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Rajecká 6-10 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Rajecká 9-11 sobota 22. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska 27B – Spoločenská sála Vrakuňa ( „objekt 221“)
Ráztočná 32, 32A, 32B štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Píniová 14-16 – parkovisko medzi byt. domami
Rebarborová 21/A,B sobota 15. október 2022 14:15-15:30 Hradská 78/A,B – pri Malom Dunaji
Slatinská 10-12 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Slatinská 30 – roh Slatinskej a Dvojkrížnej
Slatinská 14-16 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Slatinská 30 – roh Slatinskej a Dvojkrížnej
Slatinská 18-20 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Slatinská 30 – roh Slatinskej a Dvojkrížnej
Slatinská 22-24 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Slatinská 30 – roh Slatinskej a Dvojkrížnej
Slatinská 2-4 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Slatinská 26-30 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Slatinská 30 – roh Slatinskej a Dvojkrížnej
Slatinská 32-36 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Slatinská 30 – roh Slatinskej a Dvojkrížnej
Slatinská 3-5 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Slatinská 30 – roh Slatinskej a Dvojkrížnej
Slatinská 6-8 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Slatinská 9-11 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 roh Bebravskej a Slatinskej – parkovisko pri zdravot. stredisku
Stavbárska 19/A štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Poľnohospodárska 32-36 – na rohu oproti Ternu
Stavbárska 19/B štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Poľnohospodárska 32-36 – na rohu oproti Ternu
Stavbárska 2-4 štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Poľnohospodárska 32-36 – na rohu oproti Ternu
Stavbárska 34-36 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 Hradská – pred NC Jantárom
Stavbárska 38 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 Hradská – pred NC Jantárom
Stavbárska 40-42 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 Hradská – pred NC Jantárom
Stavbárska 44-54 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Stavbárska 44-54 – parkovisko pred byt. domom
Stavbárska 56-58 štvrtok 27. október 2022 14:00-16:00 Stavbárska 44-54 – parkovisko pred byt. domom
Šípová 2/A sobota 15. október 2022 14:15-15:30 Hradská 78/A,B – pri Malom Dunaji
Toplianska 18-22 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toplianska 24-26 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toplianska 2-6 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toplianska 28-30 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toplianska 8-16 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toryská 14-18 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toryská 1-5 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toryská 22-46 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toryská 2-6 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toryská 7-27 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Toryská 8-12 sobota 29. október 2022 9:00-15:30 zeleň pri zmrzlinárni U Marečka
Vážska 11-13 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Vážska 1-5 štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Vážska – oproti rešt. Posedenie na rohu
Vážska 15-19 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Vážska 16-18 štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Vážska – oproti rešt. Posedenie na rohu
Vážska 20-30 štvrtok 27. október 2022 16:30-18:30 Vážska – oproti rešt. Posedenie na rohu
Vážska 21-23 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Vážska 7-9 štvrtok 27. október 2022 14:00-18:30 roh Čiližskej a Žitavskej – pri Tesco Žitavská
Vŕbová 12 sobota 15. október 2022 9:00-10:30 Jedľová 2 – oproti zmrzlinárni Cookies
Vŕbová 2-6 sobota 15. október 2022 9:00-15:30 Poľnohospodárska – pri Terne
Vŕbová 8-10 sobota 15. október 2022 9:00-10:30 Jedľová 2 – oproti zmrzlinárni Cookies
Žitavská 14-16 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Žitavská 18-22 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Žitavská 22/A piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská
Žitavská 2-6 piatok 28. október 2022 14:00-16:45 roh Čiernovodskej a Žitavskej – oproti ZŠ Žitavská
Žitavská 8-12 piatok 28. október 2022 14:00-18:30 Žitavská 22 – oproti Tesco Expres Žitavská

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá Vrakuňa
22. 10 2022  29. 10. 2022
od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod.
Rajecká ul. 7-9 (Malý trh) roh Čiližská/Vážska ul. (pri reštaurácii Na rohu) Žitavská ul. – TESCO Express Hradská ul. – Pentagon (priestor pred schodmi)

6 komentárov

 1. Éva píše:

  Dobry den, nahradny termin na byty Rajecká 40. kedy a kde bude?

 2. Linda píše:

  Kedy budú dodané kontajnery na bioodpad? Konkrétne bytový dom Arménska 6,8,10.
  Ďakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   dodaj 120L a 240L nádob na kuchynský bioodpad v MČ Vrakuňa hromadne prebieha v tomto týždni.
   Ďakujeme za pochopenie.

   S pozdravom,
   Tím OLO

 3. Marian píše:

  Dobrý deň
  kedy bude náhradný termín pre rodinne domy na Armenskej ulici, nakoľko dnes nikto nič nedoručil

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   balíček na triedenie kuchynského bioodpadu si môžete vyzdvihnúť v distribučných centrách:
   sobota 22. 10. 2022
   10.00 – 13.00 hod.
   Rajecká ul. 7-9 (Malý trh)

   14.00 – 17.00 hod.
   roh Čiližská/Vážska ul. (pri reštaurácii Na rohu)

   sobota 29. 10. 2022
   10.00 – 13.00 hod.
   Žitavská ul. – TESCO Express

   14.00 – 17.00 hod.
   Hradská ul. – Pentagon (priestor pred schodmi)

   S pozdravom, Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *