Home » Oznamy » Od 14. marca 2022 začíname distribuovať obyvateľom Karlovej Vsi balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 08.03.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od pondelka 14. marca 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Karlovej Vsi. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 14. do 18. marca 2022

Pon – Pia: od 15.00 do 20.00

 

Dátum distribúcie  Čas distribúcie Ulica Číslo orientačné
pondelok 14.3.2022 15:00-20:00 Botanická 39, 41
Devínska cesta  
Lykovcová  
Na Riviére  
Komonicová  
Matejkova 5968
Na Kampárke  
Nad Dunajom 2, 4, 8, 34, 50, 62, 64, 82
Blyskáčová  
Dlhé diely  
Dlhé diely I.  
Dlhé diely II.  
Dlhé diely III.  
Iskerníková  
Jamnického 20
Nad ostrovom  
Nad Sihoťou  
Vyhliadka  
utorok 15.3.2022 15:00-20:00 Adámiho  
Hany Meličkovej  
Hudecova  
Jamnického 7, 9, 21, 23
Janotova  
Kolískova  
Lackova  
Matejkova 49, 51, 53, 55, 59
Nad Dunajom 10, 12, 28
Karloveská 1, 1/C, 1/E, 1/F, 1/H 1/J, 3, 61
Kuklovská  
Nad lúčkami  
Svíbová  
Sološnická 56, 58,  60, 62, 64, 66, 69, 73, 75, 77
Šaštínska  
streda 16.3.2022 15:00-20:00 Líščie údolie 107, 109, 117, 129, 131, 133, 139/A, 139/B, 139/C, 141, 141/A, 141/B, 141/C, 143, 143/A, 145, 145/A, 145/B, 147, 147/A, 147/B, 148, 149, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 180/A, 182, 184, 190, 190/A, 194, 194/A, 196, 196/A, 196/B, 198, 200, 202, 202/A, 204, 206, 208, 210, 212, 216, 216/B, 218, 220, 222, 279
Púpavová  
Pernecká  
Pod Rovnicami  
Tilgnerova  
Sološnická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/A, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 71
štvrtok 17.3.2022 15:00-20:00 Botanická 6, 8, 10
Litovská  
Svrčia  
Karloveská 6C
Líščie údolie 1, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23/86, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 146, 6124
Staré grunty 3, 5, 8, 13, 14, 21/A, 148, 150, 164, 166, 168, 172, 172/A, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 214/A, 214/B, 216, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242/A, 242/B, 244
piatok 18.3.2022 15:00-20:00 Dubáková  
Pôvabnicová  
Staré grunty 50/6255, 132, 134, 152, 154, 156, 158, 158/A, 160
Vretenová  
Zlatohríbová  
Na Sitine  
Pod lesom  

 

Harmonogram pre bytové domy od 18. marca do 2. apríla 2022

 

Dátum distribúcie Ulica    Orientačné číslo Čas distribúcie Distribučný bod
(opis)
piatok 18. marec 2022 Líščie údolie 21/A 15:00-15:30 Líščie údolie 21B (pred vchodom)
Líščie údolie 21B
Líščie údolie 30 15:40-16:00 Líščie údolie 30 (pred vchodom)
Na Riviere 36 16:20-16:45 Na Riviere 36 (pred vchodom)
Devínska Cesta 30/A 17:00-17:20 Devínska Cesta 30/A (pred vchodom)
Dlhé diely III. 1 17:30-18:00 Dlhé diely III./1 (pred vchodom)
Devínska  Cesta 1/A 18:20-18:40 Devínska Cesta 1/A (v areáli Vodárenského múzea)
sobota 19. marec 2022 Kuklovská 7 9:00-9:30 Kuklovská 7 (pred vchodom)
Kuklovská 1 9:40-11:00 Kuklovská 5  (pred vchodom)
Kuklovská 3
Kuklovská 5
Kuklovská 33-39 11:10-11:50 Kuklovská 9  (pred vchodom)
Kuklovská 9-31
Kuklovská 47-57 12:00-12:30 Kuklovská 47  (pred vchodom)
Veternicová 1/8431 13:00-13:30 Veternicová 1  (pred vchodom)
Veternicová 13-19 13:40-15:30 Veternicová 7  (pred vchodom)
Veternicová 3-7
Veternicová 9-11
Hlaváčikova 35/A,B 9:00-9:30 Hlaváčivkova 35, 35/A,B (pri kont.stojisku)
Hlaváčikova 16-18 9:40-11:30 Hlaváčikova 22-24 (pri teplárni)
Hlaváčikova 20-22
Hlaváčikova 24-28
Hlaváčikova 37-47
Veternicová 21 – 27 12:00-14:00 Veternicová 21 (pred vchodom)
Veternicová 22-24/8415
Veternicová 29-33
Veternicová 8 14:10-15:30 Veternicová 8 (pred vchodom)
Veternicová 10
Hlaváčikova 2 9:00-10:00 Hlaváčiková 4 (pred vchodom)
Hlaváčikova 4
Hlaváčikova 12-14 10:10-11:30 Hlaváčiková 8 (pred vchdom)
Hlaváčikova 6-10
Hlaváčikova 1-13 12:00-14:00 Hlaváčikova 15 (na chodníku medzi 13 a 15)
Hlaváčikova 15-23
Hlaváčikova 25-33
Veternicová 12 14:10 – 15:30 Veternicová 16 (pred vchdom)
Veternicová 14-18
pondelok 21. marec 2022 Beniakova 24-34 15:00-15:50 Beniakova 26 (pred vchodom)
Beniakova 14-22 16:00-17:20 Beniakova 10 (pred vchodom)
Beniakova 2-12/8315
Nad lúčkami 27-31 17:30-18:00 Nad Lúčkami 35 
Nad lúčkami 33-43
Beniakova 1-3 15:00-15:50 Beniakova 3 (pred vchodom)
Ľudovíta Fullu 23-27
Ľudovíta Fullu 13-15 16:00-17:00 Ľudovíta Fullu 56 (pred vchodom)
Ľudovíta Fullu 17-21
Nad lúčkami 45-55 15:00-15:50 Nad Lúčkami 45 (pred vchodom)
Ľudovíta Fullu 40-50 16:00-16:30 Ľudovíta Fullu 48-50 (pred vchodom)
Ľudovíta Fullu 9/A,B-11/A 16:40-17:00 Ľudovíta Fullu 11/A (pred vchodom)
Pribišova 10-12
Ľudovíta Fullu 9/8221 17:10-18:00 Ľudovíta Fullu 9 (pred vchodom)
Beniakova 5 15:00-16:00 Beniakova 5 (pred vchodom)
Beniakova 5/A
Ľudovíta Fullu 14-22/8301 16:10-16:50 Ľudovíta Fullu 18 (pred vchodom)
Ľudovíta Fullu 24-28 17:00-18:00 Ľudovíta Fullu 30 (pred vchodom)
Ľudovíta Fullu 30-38
utorok 22. marec 2022 Ľudovíta Fullu 7 15:00-18:00 L. Fullu 5 (na rohu parkoviska oproti č.5)
Ľudovíta Fullu 3-5
Ľudovíta Fullu 4-10
Pribišova 1-11/8207 15:00-16:00 Pribišova 1 (pred vchodom)
Pribišova 2 16:10-18:00 Pribišova 4 (pred vchodom)
Pribišova 4
Pribišova 13-19 15:00-16:50 Pribišova (parkovisko medzi vchodmi 13 a 25)
Pribišova 21-25
Matejkova 30 17:00-17:20 Matejkova 30 (pred vchodom)
Matejkova 26-28 17:25-17:40 Matejkova 26-28 (chodník pred bytovkami)
Matejkova 57 17:45-18:00 Matejkova 57 (pred vchodom)
Pribišova 39-45 15:00-16:00 Pribišova 43  (pred vchodom)
Pribišova 6 16:10-18:00 Pribišova 8  (pred vchodom)
Pribišova 8
streda 23. marec 2022 Ferdiša Kostku 1 15:00-15:30 Ferdiša Kostku 1 (pred vchodom)
Nad lúčkami 33-43 15:40-16:50 Nad Lúčkami 35 (pred vchodom)
Sumbalova 1-5 17:00-18:00 Sumbalova 1 (pred vchodom)
Jána Stanislava 19-27 17:40-18:00 Jána Stanislava 21 (pred vchodom)
Nad lúčkami 8 15:00-15:20 Nad Lúčkami 8 (pred vchodom)
Nad lúčkami 6 15:30-15:50 Nad Lúčkami 6 (pred vchodom)
Nad lúčkami 16 16:00-16:30 Nad Lúčkami 16 (pred vchodom)
Jána Stanislava 34 16:40-18:00 Jána Stanislava 47 (pred vchodom)
Jána Stanislava 39-47
Jána Stanislava 49-55
Jána Stanislava 1-11/8204 15:00-15:50 Jána Stanislava 1 (pred vchodom)
Jána Stanislava 18 16:00-16:40 Jána Stanislava 20A (pred vchodom)
Jána Stanislava 20/B,C,D
Jána Stanislava 22,24,26,28 16:45-17:10 Jána Stanislava 28 (pred vchodom)
Jána Stanislava 29-37 17:15-18:00 Jána Stanislava 33 (pred vchodom)
Jána Stanislava 10/A 15:00-16:50 Jána Stanislava 6 (pred vchodom)
Jána Stanislava 2-8
Majerníkova 2-6
Jána Stanislava 15-17 17:00-18:00 Jána Stanislava 21 (pred vchodom)
Jána Stanislava 19-27
štvrtok 24. marec 2022 Jamnického 16 15:00-16:00 Jamnického 16 (pred vchodom)
Jamnického 18
Jamnického 10 16:10-17:20 Jamnického 10 (pred vchodom)
Jamnického 12
Jamnického 19
Jamnického 5 17:30-18:00 Jamnického 4 a 6 (medzi 2 stojiskami)
Jamnického 1 15:00-15:30 Jamnického 1 (roh Jamnického a Matejkovej)
Jamnického 2 15:40-18:00 Jamnického 4 a 6 (pred vchodom)
Jamnického 3
Jamnického 4
Jamnického 6
Jamnického 8
Kresánkova 1 15:00-15:30 Kresánkova 1 (pred vchodom)
Kresánkova 2 15:40-16:10 Kresánkova 2 (pred vchodom)
Kresánkova 4, 4/A-10 16:20-16:50 Kresánkova 6 (pred vchodom)
Kresánkova 10, 10/A-14 17:00-18:00 Kresánskova 12 a 22 (pred vchodom)
Kresánkova 20-22
Kresánkova 7 15:00-18:00 Kresánkova 9 (vo vnútrobloku)
Kresánkova 7/A
Kresánkova 7/B
Kresánkova 7C
Kresánkova 9-13
piatok 25. marec 2022 Matejkova 2-6 15:00-15:30 Matejkova 2 (pred vchodom)
Matejkova 14-18 15:40-16:50 Matejkova 14 (pred vchodom)
Matejkova 8-12
Matejkova 7-15 17:00-18:00 Matejkova 11 (pred vchodom)
Cikkerova 1
Majerníkova 30-34 15:00-16:50 Majerníkova 30 (pred vchodom)
Majerníkova 36-40
Majerníkova 42-52
Majerníkova 18-28 17:00-18:00 Majerníkova 18 (pred vchodom)
Majerníkova 1 15:00-16:50 Majerníkova 1 (medzi blokmi 1 a 1B)
Majerníkova 1/B
Majerníkova 54-58 17:00-17:30 Majerníkova 58 (pred vchodom)
Majerníkova 21 17:40-18:00 Majerníkova 21 (pred vchodom)
Majerníkova 23
Majerníkova 15-19 17:30-18:00 Majerníkova 17 (stojisko na ulici Dlhé Diely I.)
Majerníkova 14-16 15:00-15:50 Majerníkova 14 (pred vchodom)
Majerníkova 34/A
Majerníkova 8-12
Majerníkova 1/A – 3/A 16:00-17:00 Majerníkova 3 (pred vchodom)
Majerníkova 3-9
Majerníkova 15 17:10-18:00 Majerníkova 17 (stojisko na ulici Dlhé Diely I.)
Majerníkova 17
Majerníkova 19
sobota 26. marec 2022 Hany Meličkovej 11-13 9:00-11:00 Hany Meličkovej 15 (pred vchodom)
Hany Meličkovej 1-5
Hany Meličkovej 15-15/A
Hany Meličkovej 17-19, 19/A
Hany Meličkovej 7-9
Hany Meličkovej 21-25 11:05-12:30 Hany Meličkovej 21 (pred vchodom)
Hany Meličkovej 27-31
Hany Meličkovej 10-12 13:00-14:30 Hany Meličkovej 10 (pred vchodom)
Hany Meličkovej 2-4/8107
Hany Meličkovej 6-8/8108
Hany Meličkovej 14-18 14:40-15:30 Hany Meličkovej 14 (pred vchodom)
Hudecova 6 9:00-10:45 Janotova 16 (pred vchodom)
Hudecova 1A,1B
Janotova 14-16
Janotova 2-4 10:55-11:50 Janotova 8 (pred vchodom)
Janotova 6-10
Janotova 1 11:55-12:10 Janotova 1 (pred vchodom)
Molecova 3 12:15-12:30 Molecova 5 (pred vchodom)
Molecova 5-7
Hany Meličkovej 20-22 13:00-14:00 Hany Meličkovej 22-24  (pred vchodom)
Hany Meličkovej 24-28
Hany Meličkovej 33-37 14:10-15:30 medzi Hany Meličkovej 37 a 39  (pred vchodom)
Hany Meličkovej 39-43
Kolískova 2 9:00-10:30 Kolískova 6 (pred vchodom)
Kolískova 10-12
Kolískova 4-8
Baníkova 10 10:40-11:40 Tománkova 2A (roh s Baníkovej)
Tománkova 5
Tománkova 7
Tománkova 2/A
Tománkova 1-3/8113 11:50-12:30 Tománkova 2 (roh s Kolískovou)
Tománkova 2-6
Matejkova 1, 1A, 3A, 5A 13:00-14:00 Matejkova 1 (pred vchodom)
Matejkova 22
Albína Brunovského 6 14:10-15:00 Albína Brunovského 2 (pred vchodom)
Albína Brunovského 2-4
Vincenta Hložníka 2-8
Matejkova 45-47 15:10-15:30 Matejkova 45 (pred vchodom)
pondelok 28. marec 2022 Karloveská 57-59 15:00-15:30 Karloveská 57 (kont.stojisko)
Levárska 1-7
Silvánska 18-20
Brodská 1-7 15:40-18:30 Brodská 2 (koniec parkoviska)
Karloveská 47-49
Silvánska 8-10
Karloveská 41-45
Silvánska 12-16
Brodská 2-8
Karloveská 51-55
Suchohradská 2-8
Lackova 1 18:40-19:00 Lackova 3 (pred vchodom)
Lackova 3
Karloveská 29-35 15:00-16:00 Karloveská 35 (kont.stojisko)
Karloveská 13-19/029 16:10-18:00 Karloveská 23 (pred vchodom)
Karloveská 21-27
Karloveská 5-11 18:10-19:00 Karloveská 7 (pred vchodom)
Silvánska 1-29 15:00-16:20 Silvánska 23 (na terase; vchody 17-29)
Silvánska 1-29 16:30-18:10 Silvánska 2 (kontajner. stojisko na rohu, pri ihrisku)
Silvánska 2-6
Lackova 5 18:20-19:00 Lackova 7 (kontajner. stojisko pri ihrisku)
Lackova 7
utorok 29. marec 2022 Sekulská 5 15:00-15:30 Sekulská 5 (pred vchodom)
Sološnická 51-61 15:40-16:00 Sološnícka 51 (kontajner. stojisko)
Levárska 9 16:10-17:00 Levárska 13 (kontajner. stojisko)
Levárska 11
Púpavová 24 17:10-17:40 Púpavová 24 (pred vchodom)
Púpavová 57-73
Púpavová 22 17:50-18:20 Púpavová 22 (pred vchodom)
Púpavová 20 18:30-19:00 Púpavová 20 (pred vchodom)
Púpavová 2-4,38-40 15:00-16:30 Púpavová 2-40, Pustá 1-7 (vnútroblok)
Pustá 1-7
Púpavová 6-18,32-36,36/A
Borská 1-7 16:40-18:00 Borská 1-7, Púpavová 42-50, Zohorská 2-10, Pustá 2-8 (vnútroblok)
Púpavová 42-44, 46-50
Pustá 2-8
Zohorská 2-10
Púpavová 39-45 18:05-19:00 Púpavová 45  (pred vchodom)
Púpavová 47-51
Púpavová 23-29 15:00-16:25 Púpavová 29 (vedľa ihriska)
Púpavová 31-37
Púpavová 1-21 16:35-18:20 Púpavová 13 (kontajner. stojisko)
Púpavová 28
Púpavová 30
Púpavová 26 18:30-19:00 Púpavová 26 (kontajner. stojisko)
streda 30. marec 2022 Pernecká 33 15:00-15:30 Pernecká 33 (kontajner. stojisko)
Pernecká 35
Pernecká 5-15
Špieszova 1 15:40-16:30 Špieszova 3  (pred vchodom)
Špieszova 3-9
Čárskeho 1 16:40-17:20 Čárskeho 3
(kontajner.stojisko na zakrute oproti vchodu do č. 3)
Čárskeho 3
Čárskeho 2/A,B
Fadruszova 1-11 17:30-19:00 Karloveská 26-30/ Fadruszova 1-25 (vnútroblok)
Fadruszova 13-25
Karloveská 26-30
Donnerova 3 15:00-16:20 Donnerova 17  (kontajner.stojisko na parkovisku; roh Donnerovej a Pod Rovnicami)
Donnerova 5
Donnerova 7
Donnerova 13-15
Donnerova 17-21
Donnerova 9-11
Pod Rovnicami 41
Donnerova 23-35 16:30-19:00 Donnerova 29 (pred vchodom na Fardruszovej ul.)
Pod Rovnicami 61
Tilgnerova 1-15 15:00-19:00 Tilgnerova 1-15, 2-18, Karloveska 4, 6-10 (vnútroblok)
Karloveská 4, 6-10
Tilgnerova 2-18
štvrtok 31. marec 2022 Líščie údolie 123 15:00-15:25 Líščie Údolie 123 (pred vchodom na rohu Pod Rovnicami a Líščie Údolie)
Pod Rovnicami 63
Pod Rovnicami 65
Pod Rovnicami 67
Pod Rovnicami 21-29 15:35-16:00 Pod Rovnicami 21 (stojisko)
Líščie údolie 73-79 16:10-18:00 Pod Rovnicami 7 – 9 (na rohu medzi vchodmi 7 a 9)
Pod Rovnicami 3-7
Pod Rovnicami 9-19
Líščie údolie 59 18:10-19:00 Líščie údolie 67 (pred vchodom)
Líščie údolie 63-71
Námestie sv. Františka 12-16 15:00-16:50 Nám.sv.Františka (pri fontáne)
Námestie sv. Františka 18-18/A,B
Námestie sv. Františka 6-10
Staré Grunty 330-332 17:00-17:20 Staré Grunty 332 (pred vchodom)
Staré Grunty 326/A-B 17:30-18:10 Staré Grunty 328 (pred vchodom, na parkovisku)
Staré Grunty 328
Staré Grunty 324/A-D 18:20-19:00 Staré Grunty 324A-D (na terase medzi blokom A a D)
Segnerova 1 15:00-17:30 Segnerova 3 (kontaj.stojisko pred byvalou restauraciou Fulda)
Segnerova 2
Segnerova 3
Segnerova 4
Segnerova 5
Segnerova 6
Fadruszova 2-8 17:40-19:00 Karloveská 12-24/ Kempelenova 1-17 / Fadruszova 2-8(vnútroblok)
Karloveská 12-14, 16-20, 22-24
Kempelenova 1-11, 13-17
piatok 1. apríl 2022 Hlivová 2 15:00-16:00 roh Bedľovej a Rýdzikovej
Rýdziková 1-2
Staré Grunty 260-264
Bedľová 1-3 16:10-17:00 Belániková 2 (pred vchodom)
Belániková 2-6
Mokrohájska cesta 2 17:15-17:45 Mokrohájska 9 (pred vchodom)
Mokrohájska cesta 9
Mokrohájska cesta 10 17:50-18:20 Mokrohájska 10 (pred vchodom)
Dúbravská cesta 9 18:40-19:00 Dúbravská cesta 9 (pred vchodom)
Ulica Rudolfa Mocka 1/A 15:00-17:15 Rudolfa Mocka objekt E (kontaj. stojisko)
Ulica Rudolfa Mocka 1/B
Ulica Rudolfa Mocka 1/C
Ulica Rudolfa Mocka objekt D
Ulica Rudolfa Mocka objekt E
Ulica Rudolfa Mocka objekt F
Staré Grunty 7/A,B 17:25-18:20 Staré Grunty 9C (pred vchodom)
Staré Grunty 9/A,B,C
Staré Grunty 23
Svrčia 8 18:30-19:00 Svrčia 8 (pred vchodom)
Staré Grunty 52/A 15:00-15:50 Staré Grunty 52/A (pred vchodom)
Staré Grunty 26/A-D 16:00-17:30 Staré Grunty 26D (pred vchodom)
Staré Grunty 26/E-H
Karloveské rameno 2-4 17:40-19:00 Karloveské rameno 6
Karloveské rameno 6-8
sobota 2. apríl 2022 Adámiho 13-17 9:00-11:00 Adámiho 24 (pred vchodom)
Adámiho 19-27,29-37
Adámiho 24-26
Novackého 1,3,5 11:10-12:00 Novackého 4 (pred vchodom)
Novackého 2-8
Adámiho 12-22 12:30-13:30 Adámiho 16 (pred vchodom)
Adámiho 1-5 13:40-15:30 Adámiho 5 (na parkovisku pred č.5)
Adámiho 2-10 13:40-15:30
Adámiho 7-9 13:40-15:30
Baníkova 2-6 9:00-9:30 Baníkova 2-6 (pred vchodom)
Hodálova 1-3 9:40-12:00 Hodálova 6 (pred vchodom)
Hodálova 2-6
Hodálova 8-12
Gabčíkova 1-3 12:30-15:30 Gabčíkova 10 (kontaj.stojisko pri č.10)
Molecova 4
Gabčíkova 2-6
Gabčíkova 8-10
Jurigovo námestie 9 9:00-12:00 Jurigovo námestie 15 (kontaj.stojisko na parkovisku medzi Jurig.Nam 15 a Nabelkova 2)
Jurigovo námestie 11-15
Jurigovo námestie 1-3
Nábělkova 2-8
Jurigovo námestie 5-7 12:30-14:15 Jurigovo námestie 5 (oproti Gym.L.Sáru)
Ladislava Sáru 2-8
Hany Meličkovej 11/A,B,C 14:30-15:30 Hany Meličkovej 11/A,B,C (na terase pred 11/B)

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

 

Distribučné centrá
sobota 26.3.2022 sobota 2.4.2022 sobota 9.4.2022
od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod.
OD Centrum (Karlova Ves) park Kaskády – medzi ulicami H. Meličkovej 
a Kresánkova 
(Dlhé diely)
Karloveské centrum kultúry, Molecova ul. (Karlova Ves) konečná zastávka, roh ulíc Majerníkova – Veternicová (Dlhé diely) park na Kempelenovej ul. (Karlova Ves) pešia zóna Pribišova ul. – pri fontáne (Dlhé diely)

8 komentárov

 1. Kamil Zeman píše:

  Dobry den prajem , je este mozne vyzdvihnut si niekde sacky a kyblik pre Karlovu Ves?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   pokiaľ ste z bytového domu, balíček si môžete vyzdvihnúť na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22, od pondelka do piatka, v čase 7:00 h – 16:00 h.
   Pokiaľ ste z rodinného domu, o nádobu je potrebné požiadať na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Po zapojení sa do systému zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu Vám bude nádoba aj s kompostovateľnými vreckami dodaná na adresu.

   S pozdravom, Tím OLO

 2. Milan píše:

  Dobrý deň. Nevidím na zozname našu ulicu Pod brehmi. Kedy môžeme očakávať odovzdanie vrecúšok? Nikto nás zatiaľ nekontaktoval.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   naši kolegovia Vás kontaktovali a balíčky Vám odovzdali v piatok 8. apríla 2022.
   Ospravedlňujeme sa za nedorozumenie.

   S pozdravom, Tím OLO

 3. Maja píše:

  Dobrý deň. Kedy a kde si môžem vyzdvihnut balíček na bioodad,kedze o distribučných centrách na D.Dieloch som nevedela. Bývam na L. Fullu 56,DD,BA. ďakujem. valovičová

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   balíček na triedenie kuchynského bioodpadu si môžete prevziať v distribučnom centre v sobotu 9.4.2022 na týchto miestach a v časoch:

   od 10 do 13 hod.
   park na Kempelenovej ul. (Karlova Ves)

   od 14 do 17 hod.
   pešia zóna Pribišova ul. – pri fontáne (Dlhé diely)

   Prípadne môžete navštíviť naše oddelenie služieb zákazníkom na adrese Ivanská cesta 22 od pondelka do piatka, od 7,00 – 16,00 hod., kde Vám balíček odovzdáme.

   S pozdravom, Tím OLO

 4. Andrea píše:

  Dobrý deň, smetnú nádobu sme si prevzali. Len otázka, či tie veľké hnedé nádoby budú odolné na prevrátenie diviakmi. U nás na Dieloch ale aj v Karlovej Vsi behajú denne aj 6ks a nie všetky kontajnerové stojiská sú uzatváratelné.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ďakujeme za prejavený záujem pri zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu.
   Zatiaľ sme sa s takýmto podnetom nestretli. Za umiestnenie a zabezpečenie 240 l nádob určených na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu zodpovedá správca bytového domu.

   S pozdravom, Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *