Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

10. júla 2017 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Verejná ideová súťaž na návrh kontajnerového stojiska pre Bratislavu má svojich víťazov

Hlavné mesto SR Bratislava a mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyhlásili v marci verejnú ideovú súťaž na návrh riešenia kontajnerového stojiska pre Bratislavu. Záštitu nad súťažou prevzal primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý spoločne s generálnym riaditeľom spoločnosti OLO Branislavom Cimermanom a hlavnou architektkou hlavného mesta Ingrid Konrad, v pondelok 26. 6. 2017 v Primaciálnom paláci oficiálne predstavili víťazné návrhy a odovzdali ceny ich autorom.

Verejná ideová súťaž s názvom Kontajnerové stojisko pre Bratislavu bola určená každému, kto mal záujem zúčastniť sa a dosiahol vek 18 rokov. V rámci súťaže bolo predložených 17 súťažných návrhov. Tie boli posudzované odbornou hodnotiacou porotou, zloženou zo zástupcov Magistrátu hlavného mesta, spoločnosti OLO a ďalších prizvaných odborníkov. Predsedníčkou poroty bola hlavná architektka hlavného mesta Ingrid Konrad.

Návrhy boli posudzované podľa niekoľkých kritérií, ako dodržanie termínu predloženia návrhu, funkčnosť návrhu (umiestnenie, sprístupnenie, osadenie do mestskej krajiny, prevádzkové možnosti), architektonické stvárnenie (dizajn a originalita), odolnosť a jednoduchá údržba (konštrukčné a materiálové prevedenie) a predpokladané náklady na realizáciu.

Spomedzi predložených návrhov porota zvolila tri víťazné. Ich autori si v Primaciálnom paláca z rúk primátora hlavného mesta a generálneho riaditeľa spoločnosti OLO, prevzali poukaz na finančnú odmenu vo výške 1 500 eur za 1. miesto, 1 000 eur za 2. miesto a 500 eur za 3. miesto. Návrh, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, plánuje hlavné mesto v spolupráci s OLO zrealizovať na území Bratislavy.

Na 1. mieste sa umiestnila Ing. arch. Barbara Borščová, ktorej návrh porotu presvedčil veľmi originálnym a zároveň jednoduchým prevedením vo viacerých materiálových a farebných variantoch. Pridanou hodnotou návrhu bolo nielen použitie extenzívnej vegetačnej strechy, ale tiež hladká plná čelná stena stojiska, ktorá môže byť nosičom informačného systému, resp. vývesky s informáciami o správnom triedení odpadu, či odvozných dňoch.

Na 2. mieste sa umiestnila dvojica autorov Ing. arch. Branislav Lackovič a Ing. arch. Emanuel Zatlukaj. Ich návrh kontajnerového stojiska s intenzívnou vegetačnou strechou s výsadbou stromov a kríkov v kvetináči na streche stojiska, porota ocenila ako výtvarne, ideovo a architektonicky veľmi zaujímavý.

3. miesto porota udelila Ing. arch. Martinovi Gajdošovi a jeho návrhu stojiska s použitím eko materiálov a „zelenej“ strechy. Pozitívom návrhu bolo čisté až minimalistické technické aj materiálové prevedenie a použitie fotovoltaických panelov napájajúcich LED fotobunkové osvetlenie.

Víťazné aj ostatné predložené súťažné návrhy si bude môcť verejnosť zdarma pozrieť na výstave počas Dňa otvorených dverí spoločnosti OLO, ktorý sa bude konať začiatkom septembra v Spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle.

Mgr. Beata Humeníková
Hovorkyňa spoločnosti OLO
Mobil: +421/918 110 107
e-mail: humenikova@olo.sk

 

Partnermi súťaže sú TV Bratislava a informačný magazín Bratislavy in.ba.

» záštita primátora «
» víťazné návrhy:   1. miesto       2. miesto      3. miesto «

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

3 × 2 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo