Home » Tlačové správy » Na festivale Biela noc bude prvá umelecká inštalácia z odpadu. Poukáže na množstvo plastov, kovov a nápojových kartónov, ktoré sa v Bratislave vyzbiera za 1 deň
Publikované: 26.09.2023

Bratislava, 26. september 2023 – Nadácia mesta Bratislavy v spolupráci s organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO), NATUR-PACK a.s. a Správca zálohového systému n.o. podporili vznik prvej umeleckej inštalácie z bratislavského odpadu určeného na recykláciu. Dielo Labyrint, ktoré bude súčasťou festivalu Biela noc Bratislava 2023, je vytvorené z takého množstva vytriedených plastov, kovových obalov a nápojových kartónov, aké sa v hlavnom meste vyprodukuje za 1 deň. Autorka diela, architektka Elena Šoltésová spolu s iniciátormi poukazuje na dôležitosť a zmysel správneho triedenia odpadu a zálohovania nápojových obalov. Pre návštevníkov je pripravená aj komentovaná prehliadka diela.

Len správne vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný. Na dôležitosť zodpovednosti pri triedení odpadu reflektuje aj pripravované dielo Labyrint, ktoré bude vystavené na medzinárodnom festivale Biela noc Bratislava 2023. Návštevníci ho môžu zažiť na Primaciálnom námestí v Bratislave, a to od 29. septembra do 1. októbra 2023. ,,V piatok, 29. septembra o 18:00 hod. pozývame všetkých návštevníkov Bielej noci na komentovanú prehliadku diela za prítomnosti autorky, Eleny Šoltésovej, OLO, NATUR-PACK aj Správcu záloh. Tešíme sa na vás,“ dopĺňa Martin Kuklovský, technik dotrieďovacieho závodu OLO.

Dielo Labyrint zobrazuje množstvo odpadu vyzbieraného zo žltých nádob a vriec v Bratislave za 1 deň

„V inštalácii využívam motív labyrintu – komplexného systému chodieb so symbolickým významom hľadania duchovnej či životnej cesty. Inštalácia Labyrint je spojením tradície s dôležitou témou súčasnosti – recykláciou,“ vysvetľuje autorka diela, architektka v ateliéri Sadovsky & Architects, Elena Šoltésová. Autormi svetelného dizajnu labyrintu sú architekti z CTRL._space.

Denne sa v Bratislave vyzbiera zo žltých nádob vriec viac ako 30 ton odpadu. Približne z takého množstva plastov, kovových obalov, nápojových kartónov a zálohovaných nápojových obalov je vytvorené aj dielo Labyrint.

Dajte odpadu šancu na ďalší život

Steny Labyrintu tvoria kvádre, ktoré sú výsledkom optickej triediacej linky OLO a prípravnou fázou pred recykláciou. Takto vytriedený obsah žltých nádob a vriec OLO posiela na ďalšie spracovanie recyklátorom. Plastové hračky sa tak môžu vďaka správnemu vytriedeniu recyklovať a použiť napríklad ako komponent na detské ihriská. Z konzerv môže vzniknúť kostra bicykla a z častí nápojových kartónov sa môže stať napríklad dávkovač na mydlo. Triedenie odpadu v Bratislave a jej mestských častiach finančne zabezpečuje OZV NATUR-PACK. Slúžia na to príspevky od výrobcov.

Zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje. Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 %. Vďaka správnemu triedeniu a zálohovaniu sa znižuje miera voľne pohodeného odpadu v prírode. Pre čistejšie prostredie je však kľúčová spolupráca s partnermi v oblasti odpadového hospodárstva a neustála edukácia verejnosti k triedeniu, či zálohovaniu,” dopĺňa Monika Farka, marketingová manažérka Správca zálohového systému.

Zálohovaním a triedením odpadu dávajú obyvatelia Bratislavy odpadu druhú šancu na život.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *