Home » Oznamy » Kuchynský a záhradný bioodpad budeme odvážať častejšie. Sezónne sa mení interval odvozu.
Publikované: 27.02.2024

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania,

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení interval odvozu kuchynského a záhradného bioodpadu. 

Odvoz kuchynského a už aj záhradného bioodpadu prebieha celoročne so sezónnou zmenou intervalu v zmysle Všeobecne záväzného (VZN č.18/2023) hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

V týždni od pondelka 4. marca 2024 sa interval odvozu kuchynského bioodpadu (KBRO) zmení na 2x za 7 dní a v takomto intervale bude kuchynský bioodpad odvážaný do 30.11.2024. Zistiť si svoj odvozový deň môžete na stránke  https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/  

Koncom februára a začiatkom marca bude záhradný bioodpad (BRO) odvážaný opäť v intervale 1x za 14 dní a to do konca novembra. Informáciu o svojom odvoznom dni po zadaní konkrétnej adresy nájdu obyvatelia na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/  

  • Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň vykoná OLO prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní v období od 29. februára do 12. marca 2024. 
  • Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v párny týždeň vykoná OLO prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní v období od 4. marca do 8. marca 2024. 

 

Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na záhradný bioodpad a kuchynský bioodpad?

Zber kuchynského bioodpadu a záhradného bioodpadu prebieha celoročne, ale vzhľadom na to, že tieto druhy odpadov majú rozdielne spracovanie, prosíme nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad a naopak. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú odlíšené nálepkami.

Do nádoby na kuchynský odpad, označenej ako KBRO, patria len riadne zauzlené kompostovateľné vrecká so zvyškami z prípravy jedla (šupky, odrezky z prípravy rastlinnej a živočíšnej stravy), potraviny po záruke rastlinného a živočíšneho pôvodu, zvyšky vareného jedla, malé kosti a pod.

Do nádoby na záhradný odpad, označenej ako BRO, zas patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina.

Len správne vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný. Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Držiteľ odpadu bude povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

 

Ako môžete kombinovať zber kuchynského bioodpadu adomáce kompostovanie?

 Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu.  Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať. 

 

 Do zberu kuchynského bioodpadu v Bratislave sa môžete ešte stále zapojiť

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave neprevzali nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v tomto roku. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

 

Distribúcia kompostovateľných vreciek pre zapojené domácnosti prebieha v centrále OLO

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie opätovne vyzdvihnúť na Zákazníckom centre v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” sa dajú zakúpiť v obchodoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *