Home » Tlačové správy » Výberové konanie na predsedu predstavenstva OLO a.s.