Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

20. decembra 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

VIANOCE A SPRÁVNE NAKLADANIE S ODPADOM

Odvoz stromčekov bude zabezpečovať OLO a.s. od 7. 1. 2020 do 31. 3. 2020.
Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob.
Vianočný stromček však môžete priviezť aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore našej spoločnosti na Starej Ivánskej ceste 2, každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

V minulosti OLO preverovalo možnosti spracovania vianočných stromčekov napr. v kompostárni, ich poskytnutie Zoologickej záhrade, čo však zlyhalo vzhľadom na nedostatočné očistenie stromčekov obyvateľmi, a preto sa vianočné stromčeky energeticky zhodnocovali v ZEVO Bratislava.

Pre nadchádzajúce obdobie zberu vianočných stromčekov sa našej spoločnosti podarilo dosiahnuť vyššiu úroveň nakladania s komunálnymi odpadmi v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stromčeky budú materiálovo zhodnotené na základe zmluvného vzťahu s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú potrebné platné oprávnenia.

V Bratislave sa odviezlo v roku 2019 o 3% menej ton vianočných stromčekov ako v roku 2018, t.j. 125 ton.

(Štatistika zberu vianočných stromčekov v tonách: rok 2016 – 99 ton, rok 2017 – 112 ton, rok 2018 – 128 ton, rok 2019 – 124,92 ton)

Množstvo vyprodukovaného odpadu sa počas Vianočných sviatkov z roka na rok zvyšuje. Narastajú aj reklamácie na neodvezený odpad. Problém však je, že ľudia odpad nesprávne ukladajú do zberných nádob určených na recykláciu alebo ho vložia nesprávnym spôsobom, či ho do zbernej nádoby ani nevložia, ale len pohodia na stanovište zberných nádob, či zberné hniezdo. Nestláčanie obalov je celoslovenským neduhom, ktorý prispieva k zhoršovaniu úrovne triedenia odpadov a následne sa dosahujú aj horšie výsledky pri recyklácii. Práve v období Vianoc je jeho výsledkom extrémne rýchle zapĺňanie, ba až prepĺňanie kontajnerov na triedený zber. Problém sa týka predovšetkým kontajnerov na papier a plasty. Jedným z dôsledkov nestláčania obalov je znehodnocovanie obsahu zberných nádob a často aj vyhadzovanie recyklovateľných druhov odpadov do nádob na zmesový komunálny odpad. Často krát nastáva situácia preplnenia všetkých zberných nádob, klesajúci trend recyklácie v tomto období a neporiadok okolo stojiska, či zberného hniezda.
V prípade ak sa odpad nenachádza v zberných nádobách a zamestnanci našej spoločnosti sa k zberným nádobám nevedia dostať, stojisko odfotia a fotografia je poslaná do databázy zákazníckeho centra, ktoré informuje občanov o dôvodoch nesplnenia si našich povinností.
Ako predísť týmto situáciám? Predovšetkým správne ukladať odpad. Z otázok občanov vyberáme pár rád.

 • papierové kartónové škatule je potrebné zložiť, prípadne odstrániť lepiacu pásku,
 • baliaci papier je lepšie zložiť a predovšetkým ho očistiť od lepiacej pásky, stužiek, či iných ozdôb a rozlíšiť, či baliaci papier je naozaj papier a nie obal z plastu,
 • obaly od potravín, plastové, patria do žltého kontajnera, pretože proces recyklácie nemá problém s vyjedenými zvyškami potravy a mastnotou (samozrejme nemali by sme vyhadzovať nespotrebované potraviny, či obaly plné potravín),
 • zvyšky jedla patria do zmesového komunálneho odpadu, mimo tých zložiek ktoré sa zbierajú s bioodpadom (počas Vianoc sa však BIO odpad nezbiera),
 • ak je preplnený zvon, či zberná nádoba na sklo, neukladajte ho vedľa nádoby, ale počkajte, keď bude prázdna,
 • pokazené sviečky na stromček, patria do elektroodpadu, miestom spätného zberu pre tento druh odpadu sú predajne, kde boli kúpené, elektropredajne ako také, či zberný dvor.

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020 Vám prajú zamestnanci spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, OLO a.s., ktorí zbierajú Váš odpad každý deň okrem nedieľ a dvoch sviatkov v roku, Nového roka a Veľkonočného pondelka.

Ing. Karin Zvalová

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

sedemnásť + 16 =

Objednávka služieb

← Evidencia neodvezeného odpadu spoločnosti OLO a.s. obsahuje záznamy za posledné 3 dni

 • kliknutím na marker, na mape vľavo, sa zobrazia základné informácie o dôvode nevyvezenia odpadu.
  Pre podrobnejšie informácie, kliknite na: » detailné info.
 • pre vyhľadanie požadovaného záznamu, zadajte svoju ulicu do poľa Vyhladať, ktoré je pod mapou
 • kliknutím na záznam v tabuľke pod mapou, sa na mape zobrazí okno požadovaného záznamu.

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo