Home » Odprevaďme vianočné stromčeky naspäť do prírody

Odprevaďme vianočné stromčeky naspäť do prírody

Menej znečistené verejné priestranstvá a vrátenie “použitých” vianočných stromčekov späť do prírody. To sú hlavné výhody nového systematického zberu a odvozu stromčekov z drevených ohrádok, ktorý v spolupráci s hlavným mestom Bratislava zavádzame vo všetkých mestských častiach.

Obyvateľky a obyvatelia tak môžu po Vianociach odprevadiť svoj stromček na cestu do kompostárne z viac ako 500 drevených ohrádok. V kompostárni sa stromček premení na živiny pre pôdu a nakoniec sa vráti naspäť do prírody.

Postupná inštalácia ohrádok začína v polovici decembra 2021 a do 6. 1. 2022 budú osadené v každej mestskej časti. S odvozom stromčekov začíname 10. 1. 2022 a posledný odvoz sa uskutoční 11. 2. 2022.

Prosíme obyvateľov Bratislavy, aby na odkladanie vianočných stromčekov maximálne využívali drevené ohrádky vo svojej mestskej časti. Prispejete tak k udržaniu poriadku v našom meste a dávate stromčekom druhú šancu na ich využitie.

VYHĽADAJTE SI NAJBLIŽŠIU OHRÁDKU NA ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV VO VAŠOM OKOLÍ

Postupná inštalácia drevených ohrádok začína v polovici decembra 2021 a do 6. 1. 2022 budú osadené v každej mestskej časti.
Mapa zobrazuje všetky osadené ohrádky a aj budúce stanovišťa pre ohrádky.

Ak sa vám mapa nezobrazuje správne, kliknite sem

HARMONOGRAM ODVOZU VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Stromčeky odvážame týždenne v období od 10. 1. 2022 do 11. 2. 2022:

  • Pondelky – Staré Mesto
  • Utorky – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
  • Stredy – Nové Mesto, Rača, Vajnory
  • Štvrtky – Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
  • Piatky – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Nenašiel som vo svojom okolí drevenú ohrádku, kam môžem odložiť vianočný stromček?
Obyvatelia bytoviek môžu odkladať stromčeky na svoje stanovište zberných nádob a obyvatelia rodinných domov k zvonom na sklo na bývalých zberných hniezdach. Je možné využiť aj Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 v pondelok až sobotu od 8:00 h do 18:00 h.
Môžem na ekologické spracovanie vianočného stromčeka využiť kompostovací zásobník alebo hnedú nádobu na záhradný bioodpad?
Áno, na ekologické spracovanie vianočného stromčeka je možné využiť kompostovací zásobník alebo hnedú zbernú nádobu na záhradný bioodpad. Odporúčame minimalizovať objem odzdobeného stromčeka podrvením alebo nasekaním a tak ho využiť na kompostovanie, prípadne počkať na odvoz bioodpadu, ktorý opäť začína 1. marca 2022.
Čo sa stane so stromčekmi, ktoré budú odovzdané po 11. 2. 2022?
Po 11. 2. 2022 sa budú zvyšné stromčeky umiestnené pri stanovištiach zberných nádob odvážať do kompostárne až do 28. 2. 2022.