Home » Vyzbierajme stromčeky a pomôžme im stať sa knižnicami

Vyzbierajme stromčeky a pomôžme im stať sa knižnicami

V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta, Komunálnym podnikom Bratislavy, spoločnosťami BUČINA EKO a IKEA zabezpečujeme systematický zber, odvoz a materiálové zhodnotenie živých vianočných stromčekov z drevených ohrádok. Vďaka tejto iniciatíve a súčinnosti obyvateľov môžu byť naše Vianoce viac cirkulárne a udržateľné.

Počas januára a februára 2024 môžu obyvateľky a obyvatelia Bratislavy odložiť svoj riadne odzdobený vianočný stromček do jednej zo 700 drevených ohrádok rozmiestnených po celom meste. Stromčeky sa ďalej spracujú na drevotriesku a premenia na knižnice. Časť z nich sa vráti späť mestu a bude slúžiť v centrách voľného času, základných umeleckých školách či rodinách s jedným rodičom. Novinkou tejto sezóny bude premena časti stromčekov na mulč, ktorý bude určený obyvateľkám a obyvateľom. Mesto Bratislava spolu s OLO budú rozdávať mulč na verejnom podujatí 20. januára 2024 v Lamači. Mulč si môžu obyvatelia odniesť a využiť na svojich pozemkoch.

Postupná inštalácia ohrádok začína 11. decembra 2023 a prebieha do 31. decembra 2023. K poslednému dňu tohto roka budú drevené ohrádky osadené v každej mestskej časti. S odvozom stromčekov začíname 4. januára 2024 a končíme 16. februára 2024.

Prosíme Bratislavčanov a Bratislavčanky, aby v maximálnej miere využili drevené ohrádky vo svojej mestskej časti. Ak sa v ich bezprostrednom okolí ohrádka nenachádza, svoj stromček môžu odložiť ku stanovišťu zberných nádob. Obyvatelia môžu na odloženie živého vianočného stromčeka využiť aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2.

VYHĽADAJTE SI NAJBLIŽŠIU OHRÁDKU NA ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV VO VAŠOM OKOLÍ


Postupná inštalácia drevených ohrádok začína 11. decembra 2023. Drevené ohrádky budú do konca roka osadené v každej mestskej časti.
Mapa zobrazuje všetky osadené ohrádky a aj budúce stanovišťa pre ohrádky.

Ak sa vám mapa nezobrazuje správne, kliknite sem

HARMONOGRAM ODVOZU VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Stromčeky odvážame týždenne v období od 4. januára 2024 do 16. februára 2024. Prvé dva týždne zberu tohtoročných vianočných stromčekov sme posilnili zvozy, preto nás v uliciach Bratislavy uvidíte častejšie.

 • Pondelky  – Staré Mesto
 • Utorky       – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
 • Stredy        – Nové Mesto, Rača, Vajnory
 • Štvrtky       – Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
 • Piatky         – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

NACHÁDZA SA VO VAŠOM OKOLÍ PLNÁ OHRÁDKA?

Ak sa vo vašom okolí nachádza plná ohrádka, vyplňte prosím tento formulár. Naši kolegovia zabezpečia jej vyprázdnenie.

 • Zadajte číslo od 10 do 810.
  Číslo nájdete na tabuli, ktorá je pripevnená k ohrádke.
 • V prípade, ak si želáte byť informovaný o vyriešení, napíšte nám svoju e-mailovú adresu.
 • Dajte nám vedieť, ak je ohrádka poškodená alebo znečistená.
 • Akceptované typy súborov: jpg, jpeg, gif, png.
  Max veľkosť súboru je 8 MB

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Prečo nemožno stromček odovzdať v obale či kvetináči?
Vianočné stromčeky sa spracujú na drevotriesku, z ktorej budú vyrobené funkčné a užitočné knižnice. Stromčeky však môžu byť materiálovo zhodnotené iba vtedy, keď sa pred odovzdaním riadne odzdobia. Stromčeky v plastových obaloch, kvetináčoch či s vianočnými ozdobami sa nedajú ďalej spracovať a spolu so zmesovým odpadom končia v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO).
Vo svojom okolí nemám drevenú ohrádku. Kam môžem odložiť vianočný stromček?
Ak sa v bezprostrednom okolí bytového domu nenachádza žiada ohrádka, svoj vianočný stromček môžete odložiť ku stanovišťu zberných nádob. Prosíme, aby ste stromčeky nedávali priamo do stanovišťa – môžu nám prekážať vo výkone práce, prípadne zraniť kolegov.

Obyvatelia rodinných, ako aj bytových domov s trvalým pobytom v Bratislave môžu na šetrné odloženie stromčeka využiť aj náš zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2.

Môžem na ekologické spracovanie stromčeka využiť kompostovací zásobník alebo hnedú nádobu na záhradný bioodpad?
Áno, na ekologické spracovanie vianočného stromčeka je možné využiť kompostovací zásobník alebo hnedú zbernú nádobu na záhradný bioodpad. Odporúčame minimalizovať objem riadne odzdobeného stromčeka podrvením alebo nasekaním a tak ho využiť na kompostovanie, prípadne počkať na odvoz bioodpadu, ktorý opäť začína 1. marca 2024.
Čo sa stane so stromčekmi, ktoré budú odovzdané po 16. februári 2024?
Zvyšné stromčeky umiestnené k stanovištiam zberných nádob po 16. februári 2024 budú energeticky zhodnotené v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO).
Prečo posádka zbiera stromčeky spolu s komunálnym odpadom?
Na zvoz stromčekov sú určené špeciálne posádky. Stromčeky sa spolu so zmesovým komunálnym odpadom zvážajú iba vtedy, ak sú znečistené, teda nevhodné na ďalšie spracovanie. To isté platí, ak sú vyložené po skončení zberu vianočných stromčekov, a teda neskôr ako 16. februára 2024.
Posádka zanecháva v ohrádke/stojisku zvyšky ihličia, konárov a podobne. Prebehne dočisťovanie?
Pri poslednom zbere alebo demontáži ohrádky sa bude každé stanovište dočisťovať. Ak je ohrádka príliš znečistená a dáte nám o tom vedieť, špeciálna posádka stanovište dočistí. Dočisťovanie bude prebiehať v sobotu. Kontakt na naše Zákaznícke centrum OLO: zakazka@olo.sk, 02/50 110 550.
Drevená ohrádka v mojom okolí bola vplyvom poveternostných podmienok a pod. poškodená (rozlámaná). Čo s tým?
Poškodenie ohrádky nahláste Zákazníckemu centru OLO (zakazka@olo.sk, 02/50 110 550). Poškodenie následne odstránime.
V blízkom okolí nemáme žiadnu drevenú ohrádku. Ako ju získať?
Miesto ohrádky sa určuje v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta a mestskou časťou. S požiadavkou na osadenie ohrádky sa obráťte na Oddelenie životného prostredia vašej mestskej časti.
Drevenú ohrádku vo svojom blízkom okolí nechceme. Ako požiadať o jej odstránenie?
Miesto ohrádky sa určuje v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta a mestskou časťou. S požiadavkou na odstránenie ohrádky sa obráťte na Oddelenie životného prostredia vašej mestskej časti.
Z akého materiálu sú vyrobené ohrádky?
Drevené ohrádky, ktoré slúžia na zber vianočných stromčekov, sú vyrobené z kalamitného dreva mestských lesov.