Home » Ponuka služieb

Ponuka služieb

  • odvoz odpadu veľkokapacitnými a lisovacími kontajnermi
  • termické zneškodnenie odpadu v ZEVO
  • váženie vozidla v ZEVO
  • mimoriadny odvoz komunálneho odpadu s ručným dočistením stanovišťa
  • odvoz a zhodnotenie separovaného odpadu – papier, lepenka, plast, sklo
  • nakládka a vykládka preťaženej 1100 l zbernej nádoby s hydraulickou rukou