Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Podnety občanov

Z dôvodu skvalitňovania našich služieb sme sa rozhodli zriadiť na našej webovej stránke informačnú linku s názvom  PODNETY OBČANOV.

Cieľom tejto linky je získať informácie o prípadnom porušovaní pravidiel v nastavenom systéme nakladania s komunálnym odpadom zo strany našej spoločnosti. Našou každodennou snahou je poskytovať kvalitné služby pre obyvateľov Bratislavy. Z dôvodu veľkého počtu zamestnancov, prostredníctvom ktorých tieto služby vykonávame, môže nastať v teréne situácia, ktorej ste svedkom a vymyká sa zo zavedených štandardov. Ak sa to stane, chceme o tom vedieť a zjednať nápravu.

Zároveň prosíme o objektívnosť pri posudzovaní podnetov zo strany obyvateľov, pretože v rámci nakladania s komunálnym odpadom majú všetci účastníci systému svoje práva aj povinnosti, t.j. obyvateľ, mesto ako aj zberová spoločnosť.

Táto linka nie je určená pre vybavovanie reklamácii nevykonaných odvozov.

Ďakujeme za spoluprácu.

OLO a.s.

Formulár

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

  1. Podchod Trnavské Mýto
  2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
  3. Karloveská 57, Karlová Ves
  4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
  5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo