Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Podnety občanov

Z dôvodu skvalitňovania našich služieb sme sa rozhodli zriadiť na našej webovej stránke informačnú linku s názvom  PODNETY OBČANOV.

Cieľom tejto linky je získať informácie o prípadnom porušovaní pravidiel v nastavenom systéme nakladania s komunálnym odpadom zo strany našej spoločnosti. Našou každodennou snahou je poskytovať kvalitné služby pre obyvateľov Bratislavy. Z dôvodu veľkého počtu zamestnancov, prostredníctvom ktorých tieto služby vykonávame, môže nastať v teréne situácia, ktorej ste svedkom a vymyká sa zo zavedených štandardov. Ak sa to stane, chceme o tom vedieť a zjednať nápravu.

Zároveň prosíme o objektívnosť pri posudzovaní podnetov zo strany obyvateľov, pretože v rámci nakladania s komunálnym odpadom majú všetci účastníci systému svoje práva aj povinnosti, t.j. obyvateľ, mesto ako aj zberová spoločnosť.

Táto linka nie je určená pre vybavovanie reklamácii nevykonaných odvozov.

Ďakujeme za spoluprácu.

OLO a.s.

Formulár
  • :

  • Povolené formáty obrázkov k príspevku: *.jpg, *.png, *.gif.
    Max. veľkosť < 1MB)
    Povinné polia sú označené *
    Nepovinné údaje nebudú zverejňované bez vášho písomného súhlasu.
    V prípade, ak by ste mali záujem informovať video záznamom, poprosíme vás o jeho zaslanie na mailovú adresu: podnety@olo.sk

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo