aktuality

Zberné hniezda v Bratislave

02.06.2015
Na základe zmluvy s magistrátom vykonáva spoločnosť OLO a.s. zber a odvoz triedeného komunálneho odpadu. Triedený odpad (papier, plast, sklo),  pochádzajúci z rodinných domov,  občania ukladajú

Stanovisko spoločnosti k podnetu občana

18.05.2015
Dňa 2.5.2015 bola vyhotovená a uverejnená fotografia vozidla OLO a.s. spolu s obvinením, že pracovníci spoločnosti si robia „súkromné kšefty“. Vedenie spoločnosti OLO

Stanovisko spoločnosti k podozreniu na kšeftovanie s recykl...

07.05.2015
Dňa 2.5.2015 bola vyhotovená fotografia vozidla OLO a.s. spolu s vozidlom spoločnosti, ktoré má na svojej nadstavbe uverejnenú reklamu na zber elektrodpadu. Táto

Mesiac exkurzií u smetiarov

06.05.2015
(Bratislava, 6.5.2015) Spoločnosť OLO a.s. aktívne využíva jeden z najefektívnejších nástrojov vzdelávania a osvety, exkurzie. V rámci Olompiády, celoročného výchovno-vzdelávacieho projektu OLO, navštívilo 240 detí

Pracovné stretnutia v OLO

28.04.2015
Dňa 21.  a 22. apríla 2015  sa konali pracovné stretnutia zástupcov OLO a.s., pracovníkov OŽP mestských častí, magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a správcovských spoločností.

Sprístupnenie zberných nádob a stanovíšť

09.04.2015
Spoločnosť OLO a. s. úspešne nasadila aplikáciu na dokumentovanie problémov a závad v teréne OLO Evidence. Prostredníctvom smartfónovej aplikácie posádky zberných vozidiel dokumentujú problémy

Vaši smetiari v novom šate

30.03.2015
Nové pracovné odevy osádok zberných vozidiel OLO Od marca 2015 môžete stretnúť našich zamestnancov pri zbere komunálneho odpadu v novom šate. Dôvodom zmeny farieb

Vaši smetiari v novom šate

Nové pracovné odevy osádok zberných vozidiel OLO Od marca 2015 môžete stretnúť našich zamestnancov pri zbere komunálneho odpadu v novom šate. Dôvodom zmeny farieb

Dozorná rada OLO a.s. preverila informácie obsiahnuté v o...

20.03.2015
Dňa  6.3.2015  zaslal poslanec MsZ  p. Martin Borguľa otvorený list primátorovi mesta Bratislava so žiadosťou o prešetrenie postupu  pri výberovom konaní  na pozíciu Riaditeľa

OLO art dáva veciam viac.

24.02.2015
(24.02.2015, Bratislava) Dnes sa začalo trojdňové podujatie OLO art, ktoré sa koná v rámci celoročného projektu OLOMPIÁDA. Podujatie slávnostne otvorili primátor hlavného mesta Ivo

Evidencia neodvezeného odpadu

23.01.2015
Vážení zákazníci, v rámci skvalitňovania služieb a proaktívneho prístupu pri riešení problémov s odvozom komunálneho odpadu uviedla spoločnosť OLO a.s. do pilotnej prevádzky na svojej

Pár slov o zberných nádobách na komunálny odpad…

22.01.2015
V hlavnom meste je spoločnosťou OLO umiestnených viac ako 56 tisíc zberných nádob, pričom každá je opatrená identifikačným číslom a logom našej spoločnosti. Prečo je to