aktuality

Bratislavské re-use centrum KOLO sa zapája do Ročného progr...

21.03.2024
Bratislava, 21. marec 2024, Medzinárodný deň jednorodiča – Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) sa spájajú s organizáciou JEDEN RODIČ, n.o.,

Vyzbierané živé vianočné stromčeky sa opäť vrátia Bratislav...

19.03.2024
Bratislava, 19. marec 2024 – Hlavné mesto, Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Komunálny podnik, spoločnosť BUČINA EKO, IKEA Industry a nábytkárska spoločnosť IKEA realizovali

OLO v apríli zrealizuje zber komunálnych odpadov z domácnos...

13.03.2024
Milé obyvateľky, milí obyvatelia, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje, že dňa 13.4. (sobota), 20.04. (sobota) a 27.4.2024 (sobota) bude v jednotlivých

Kuchynský a záhradný bioodpad budeme odvážať častejšie. Sez...

27.02.2024
Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení interval odvozu kuchynského a záhradného bioodpadu.  Odvoz kuchynského a už aj záhradného

V Bratislave vzniká ďalšie re-use centrum. Obľúbené KOLO pr...

21.02.2024
Bratislava, 21. február 2024 – Hlavné mesto a spoločnosť OLO otvárajú ďalšie mestské re-use centrum KOLO, a to na Jurigovom námestí v Karlovej Vsi. Od

V KOLO PRIBUDNE ODDELENIE SVIETIDIEL

06.02.2024
Milé obyvateľky a milí obyvatelia, tešíme sa, že v našom KOLO dostáva druhú šancu čoraz viac nepotrebných, no stále pekných a funkčných vecí.

KOLO BUDE OD 29.1. DO 1.2. 2024 ZATVORENÉ

24.01.2024
Milé obyvateľky, milí obyvatelia, informujeme, že od 30. januára do 1. februára 2024 bude KOLO – bratislavské centrum opätovného použitia zatvorené z dôvodu

Začíname s odvozom záhradného bioodpadu. Bude odvážaný celo...

15.01.2024
Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje, že začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Dňa 14.12.2023 Magistrát HM

Služby OLO a odvoz odpadu počas vianočných a novoročných sv...

20.12.2023
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude v pondelok 25. decembra a v utorok 26. decembra 2023, počas štátnych sviatkov,

Na bratislavských podujatiach bude OLO zbierať aj cigaretov...

Bratislava, 20. december 2023 – Hlavné mesto, zberová spoločnosť OLO, spoločnosť SPAK-EKO a recyklátor EcoButt rozširujú od nového roka zber odpadu na bratislavských podujatiach

Bratislava začína s osádzaním ohrádok na zber živých vianoč...

11.12.2023
Bratislava, 11. december 2023 – Hlavné mesto, Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Komunálny podnik, BUČINA EKO,  IKEA a IKEA Industry sa aj tento rok

DOČASNÉ STANOVIŠTIA ZBERNÝCH NÁDOB POČAS ZIMNÝCH MESIACOV 2...

07.12.2023
Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v zimných mesiacoch sme už do vybraných lokalít dočasne umiestnili 1100 litrové zberné nádoby,