MIMORIADNE OPATRENIA v OLO

aktuality

Výpovede zmlúv OLO, a.s. o zhromažďovaní, odvoze a zneškodňovaní komunálneho (domového) odpadu uzavretých do 31.12.2001

26.03.2012
Spoločnosť OLO, a.s. zasiela v týchto dňoch písomné výpovede dodávateľsko-odberateľských zmlúv o zhromažďovaní, odvoze a zneškodňovaní odpadu, ktoré boli uzavreté medzi spoločnosťou OLO,a.s.

OLOMPIÁDA 2012 odštartovala

16.03.2012
Bratislava 14.3.2012 (OTA¬ – Olompijská tlačová agentúra) Žiaci Základnej školy na Ostredkovej ulici v bratislavskom Ružinove, dnes slávnostne odštartovali nultý ročník Olompiády, zábavno-športovej

02.11.2011 – Progressletter 13/2011 – Ing. Roman Achimský – Predseda predstavenstva OLO, a.s.

08.11.2011
Od roku 2004 pôsobí Ing. Roman Achimský v OLO a.s., Bratislava (mestská organizácia pre odvoz a likvidáciu odpadu) v rôznych riadiacich pozíciách. Podieľal

25.10.2011 – TV Bratislava – Hosť MD – predseda predstavenstva OLO Roman Achimský

V Bratislave dnes nájdete už len jeden zberný dvor spoločnosti OLO na Ivánskej ceste a aj tomu hrozí zatvorenie. Budú sa čierne skládky

31.10.2011 – Hospodárske noviny – Banky treba viac vtiahnuť do agrofinancovania

Poľnohospodársky biznis. Farmárom a potravinárom v podnikaní pomôže akákoľvek kampaň v prospech domácej výroby. Bratislava – Poľnohospodári sa sťažujú na chronický nedostatok peňazí,

20.09.2011 – Hospodárske noviny – HN sólo v OLO: Pozor, ide citrónová vôňa!

07.11.2011
Odvážať kontajnery plné odpadu, potom ich za pásom triediť, dá človeku zabrať. No vo firme Odvoz a likvidácia odpadu je to bežný deň.

16.09.2011 – TV Bratislava – V separovaní odpadu bývajú deti aktívnejšie než ich rodičia (video)

16.09.2011
Osvety v oblasti zbierania a separovania odpadov nie je nikdy dosť, najmä medzi deťmi. Tie sú vraj v tejto problematike oveľa aktívnejšie ako