Home » Rozširujeme zber jedlých olejov a tukov do celej Bratislavy

Rozširujeme zber jedlých olejov a tukov do celej Bratislavy

 

V druhej polovici júna 2021 sme do zberu jedlých olejov a tukov pilotne zapojili mestskú časť Petržalka. Následne boli do zberu zapojené aj Nové Mesto a Vajnory, v ktorých vo vybraných stojiskách pri bytovkách umiestnené 120 litrové oranžové zberné nádoby.

Nasledujú mestské časti Lamač, Devín a Devínska Nová Ves. Do konca roka 2022 budú do zberu zapojené všetky mestské časti Bratislavy. 

Najbližšie mesiace plánujeme umiestniť vo všetkých mestských častiach spolu 500 oranžových zberných nádob. Navrhovanie optimálneho počtu nádob bolo inšpirované aj skúsenosťami zo zahraničia, kde sa ukázalo, že množstvo vyzbieraných jedlých olejov nie je závislé od množstva nádob. 

V ďalších fázach tohto projektu sa zameriame aj na poskytnutie vyššieho komfortu pre obyvateľov súvisiaceho s dostupnosťou nádob a riešenia pre obyvateľov rodinných domov. 

 

 

Harmonogram zapájania mestských častí do zberu jedlých olejov a tukov:

Lamač, Devín, Devínska Nová Ves: distribúcia nádob v mesiacoch máj-jún 2022, začiatok zberu v mesiacoch jún-júl 2022, 

Ružinov a Rača: distribúcia nádob v mesiacoch júl-august 2022, začiatok zberu v mesiacoch august-september 2022, 

Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice: distribúcia nádob v mesiacoch september-október 2022, začiatok zberu: október-november 2022, 

Karlova Ves, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo: distribúcia nádob v mesiacoch november-december 2022, začiatok zberu v mesiacoch december 2022-január 2023.  

 

Aký typ olejov a tukov sa zbiera? 

 • použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál, 
 • na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek), 
 • oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt – zvyškov jedál, preto je vhodné ich precediť cez sitko, 
 • do zbernej nádoby môžete dať precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, olej z vyprážania a fritovania, atď.

 

Čo do oranžových nádob nepatrí? 

 • mazivá, motorové a hydraulické oleje, 
 • olej v sklenených fľašiach, 
 • prázdne obaly od olejov a tukov, 
 • iné komunálne odpady. 

 

Informácie o zbere jedlých olejov a tukov

Odvoz vyzbieraného oleja bude počas pilotného projektu realizovaný 1x mesačne. V prípade skoršieho naplnenia nádoby, správca nehnuteľnosti môže požiadať o mimoriadny odvoz odpadu: e-mailom na zakazka@olo.sk, prípadne telefonicky 02/50 110 111.

 

 Ako zbierať jedlé oleje a tuky?

 1. Použitý jedlý kuchynský olej zbavíme tuhých nečistôt.
 2. Jedlý olej, ktorý má izbovú teplotu, prelejeme do plastovej fľaše so závitovým uzáverom.  
 3. Plastovú fľašu pevne uzatvoríme. 
 4. Uzatvorenú plastovú fľašu, ktorá je naplnená jedlým olejom, vložíme do oranžovej zbernej nádoby v stanovišti.   

Prosíme nevylievajte olej priamo do zberných nádob v stanovišti.  

Návod v .pdf nájdete tu.

 

Prečo je dôležitý zber jedlých olejov a tukov? 

Jedlé oleje a tuky vylievané do kuchynských drezov či WC spôsobujú upchatie odtokových potrubí, nesprávny chod kanalizačnej siete a problémy v čistiarni odpadových vôd. Tam výrazne znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov, musia sa nákladne a prácne odstraňovať, pričom zvyšky sa postupne rozkladajú a zapáchajú. V potrubnej sieti sa tiež vytvárajú nánosy, na ktoré sa hromadia ďalšie zvyšky jedál, a tie sa stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce.

Vedeli ste, že pár kvapiek oleja môže znečistiť stovky litrov vody? Tento druh odpadu znečisťuje ako pitnú vodu, tak aj povrchové a podzemné vody. Všetkým týmto nežiaducim účinkom môžeme predchádzať zberom jedlých olejov a tukov. Použité oleje a tuky sú navyše znovu použiteľnými surovinami, ktoré je možné zužitkovať pri výrobe biopalív. Tento druh odpadu nachádza využitie v odvetví energetiky, dopravy či logistiky. 

 

Kde nájdem oranžovú nádobu?

Mapu budeme priebežne aktualizovať podľa postupného zapájania mestských častí.