Home » Rozširujeme zber jedlých olejov a tukov do celej Bratislavy

Rozširujeme zber jedlých olejov a tukov do celej Bratislavy

Do všetkých mestských častí Bratislavy sme umiestnili viac ako 500 oranžových zberných nádob. Navrhovanie optimálneho počtu nádob bolo inšpirované aj skúsenosťami zo zahraničia, kde sa ukázalo, že množstvo vyzbieraných jedlých olejov nie je závislé od množstva nádob. Mapu a ďalšie informácie nájdete nižšie.

V ďalších fázach tohto projektu sa zameriame aj na poskytnutie vyššieho komfortu pre obyvateľov súvisiaceho s dostupnosťou nádob a riešenia pre obyvateľov.

Ďakujeme, že jedlé oleje a tuky triedite zodpovedne.

 

Prečo zbierať použité kuchynské oleje a tuky?

 • ich zberom môžeme zamedziť znečisteniu zdrojov pitnej vody, povrchových a podzemných vôd,
 • pri vylievaní oleja do kuchynského drezu sa v potrubnej sieti vytvárajú nánosy na stenách, na ktoré sa pridávajú ďalšie zvyšky jedál, ktoré sa takto stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce, 
 • použité jedlé oleje a tuky spôsobujú upchatie odtokových potrubí v domácnostiach, ich triedením prispievate k znižovaniu nákladov na údržbu potrubia,
 • znemožňujú tiež správny chod kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd,
 • zhromaždený použitý olej a tuky budú energeticky spracované ako ekologický produkt – biopalivo, čím sa znižuje závislosť na rope,
 • podpora cirkulárnej ekonomiky v súlade so stratégiou hlavného mesta – Mesto bez odpadov

 

Aký typ olejov a tukov sa zbiera? 

 • použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál, 
 • na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek), 
 • oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt – zvyškov jedál, preto je vhodné ich precediť cez sitko, 
 • do zbernej nádoby môžete dať precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, olej z vyprážania a fritovania, atď.

 

Čo do oranžových nádob nepatrí? 

 • mazivá, motorové a hydraulické oleje, 
 • olej v sklenených fľašiach, 
 • prázdne obaly od olejov a tukov, 
 • iné komunálne odpady. 

 

Informácie o zbere jedlých olejov a tukov

Odvoz vyzbieraného oleja je realizovaný 1x mesačne. V prípade skoršieho naplnenia nádoby môže správca nehnuteľnosti požiadať o mimoriadny odvoz odpadu e-mailom na zakazka@olo.sk, prípadne telefonicky 02/50 110 111.

 

 Ako zbierať jedlé oleje a tuky?

 1. Použitý jedlý kuchynský olej zbavíme tuhých nečistôt.
 2. Jedlý olej, ktorý má izbovú teplotu, prelejeme do plastovej fľaše so závitovým uzáverom.  
 3. Plastovú fľašu pevne uzatvoríme. 
 4. Uzatvorenú plastovú fľašu, ktorá je naplnená jedlým olejom, vložíme do oranžovej zbernej nádoby v stanovišti.

Prosíme nevylievajte olej priamo do zberných nádob v stanovišti.  

Návod v .pdf nájdete tu.

 

Prečo je dôležitý zber jedlých olejov a tukov? 

Jedlé oleje a tuky vylievané do kuchynských drezov či WC spôsobujú upchatie odtokových potrubí, nesprávny chod kanalizačnej siete a problémy v čistiarni odpadových vôd. Tam výrazne znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov, musia sa nákladne a prácne odstraňovať, pričom zvyšky sa postupne rozkladajú a zapáchajú. V potrubnej sieti sa tiež vytvárajú nánosy, na ktoré sa hromadia ďalšie zvyšky jedál, a tie sa stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce.

Vedeli ste, že pár kvapiek oleja môže znečistiť stovky litrov vody? Tento druh odpadu znečisťuje ako pitnú vodu, tak aj povrchové a podzemné vody. Všetkým týmto nežiaducim účinkom môžeme predchádzať zberom jedlých olejov a tukov. Použité oleje a tuky sú navyše znovu použiteľnými surovinami, ktoré je možné zužitkovať pri výrobe biopalív. Tento druh odpadu nachádza využitie v odvetví energetiky, dopravy či logistiky. 

 

Kde nájdem oranžovú nádobu?

Mapu budeme priebežne aktualizovať podľa postupného zapájania mestských častí.