Home » Info » Kam patrí objemný odpad?
Publikované: 23.07.2020

Objemný odpad, ako starý nábytok, posteľ, sedačka, kreslo, stoličky, starý koberec alebo podlaha, kočík či autosedačka a pod. je potrebné priviezť do nášho zberného dvora na Starú Ivanskú cestu 2, kde sa dá bezplatne odovzdať. Domácnosť môže raz za rok odovzdať objemný odpad, ktorý sa zmestí do auta s objemom do 3,5 t + jeden prívesný vozík s rozmermi 1 x 1 x 1 m.

Okrem objemného odpadu môžete na zbernom dvore odovzdať aj:

  • biologicky rozložiteľný odpad – bez obmedzenia množstva,
  • kovy – bez obmedzenia množstva; predovšetkým železný šrot,
  • papier a lepenka – bez obmedzenia množstva,
  • plasty – bez obmedzenia množstva,
  • sklo – bez obmedzenia množstva; v prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vybrať pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu,
  • elektroodpad z domácností – bez obmedzenia množstva, odoberáme len v kompletnom stave,
  • svetelné zdroje – bez obmedzenia množstva,
  • batérie a akumulátory – bez obmedzenia množstva,
  • drevo – bez obmedzenia množstva,
  • odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva; farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá a pod.

Všetky informácie o zbernom dvore nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/

 

Ďakujeme, že objemný odpad nenechávate vedľa zberných nádob a tým nám pomáhate udržiavať Bratislavu čistou.