MIMORIADNE OPATRENIA v OLO

aktuality

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob bude prebiehať od pondelka 1. 3. 2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu od pondelka 1. 3. 2021. Ukončený bude 30. 11. 2021 (utorok).

Distribúcia žltých a modrých vriec pre MČ zapojené v prvej etape je plánovaná od mája 2021

Pre mestské časti Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves a Petržalka bude prebiehať ďalší dodaj vriec na triedený odpad

Upravené hodiny Zákazníckeho centra OLO

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu Zákaznícke centrum OLO vybavuje zákazníkov osobne iba v pondelky v čase

Od piatka 15. januára 2021 začína rozvoz vriec a informačných letákov pre MČ Ružinov, Nové Mesto a Rača

Od piatku 15. januára 2021 začína rozvoz vriec a informačných letákov pre zvoz triedeného odpadu z rodinných domov v troch MČ: Ružinov, Nové

Letáky k 2. etape vrecového zberu triedeného odpadu

Bratislava vyhodnotila prvú etapu zmeny systému zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov a v roku 2021 zapojí postupne všetky mestské časti. V prvej etape

Kam s odzdobenými stromčekmi?

Ako prebieha zber stromčekov si môžete pozrieť na tomto videu Harmonogram odvozu vianočných stromčekov 7.1. – 12.2.2021: pondelok – Staré Mesto utorok –

Vianočné stromčeky budeme po novom zbierať podľa harmonogramu a aj zo špeciálnych drevených ohrádok

Bratislava, 4. január 2021 – V snahe o zlepšenie komfortu obyvateľov pri odvoze vianočných stromčekov, zavádzame pre rok 2021 po sviatku Troch kráľov systematický zber

Na prelome rokov nasledujú dva nepárne týždne za sebou

53. týždeň roka 2020 strieda 1. týždeň roka 2021. Ako je to možné? V zmysle Normy pre dátumové prvky a formáty je prvý

Harmonogram odvozu odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) zabezpečuje odvoz odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov nasledovne: Odvoz zmesového komunálneho odpadu a

Dajte si pozor na falošných smetiarov

S blížiacimi sa Vianocami sa opäť objavili aj falošní smetiari, ktorí od Vás môžu pýtať finančnú hotovosť alebo iné dary. Dovoľujeme si upozorniť,

Vrecový zber z rodinných domov v Bratislave – 2. etapa

Bratislava vyhodnotila prvú etapu zmeny systému zberu a odvozu triedeného odpadu z rodinných domov a v roku 2021 zapojí postupne všetky mestské časti. V auguste 2020

Mimoriadny odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Vážení obyvatelia rodinných domov, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy vníma potreby občanov a klimatické zmeny v dôsledku otepľovania, preto v spolupráci so spoločnosťou