Home » Oznamy » Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. mesta SR Bratislavy

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. mesta SR Bratislavy

Vážení obyvatelia,

dňa 21. a 28. novembra 2020 (sobota) bude v jednotlivých mestských častiach prebiehať zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odovzdať staré náterové hmoty*, odpadové rozpúšťadlá*, pesticídy*, oleje a tuky*, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

* Tekuté látky musia byť v uzavreté v pevných obaloch, maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba.

 

Obyvatelia Bratislavy môžu tento druh odpadu bezplatne odovzdať po celý rok na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 počas otváracích hodín.

 

Upravený harmonogram jeseň 2020

Dátum Hodina Mestská časť Adresa pristavenia vozidla
21.11.2020 08:00 – 09:00 Rača Jurkovičova ul. (cca 20 m od Alstrovej ul.)
21.11.2020 09:10 – 10:00 Rača parkovisko pri potravinách KRAJ zo strany Hubeného ul.
21.11.2020 8:00 – 10:00 Vrakuňa Žitavská ul. č. 5, objekt Žitava
21.11.2020 8:00 – 10:00 Nové Mesto areál EKO podnik na Račianskej ul.
21.11.2020 10:30 – 12:30 Vajnory zberný dvor na ul. Pri Mlyne

(objekt starej zberne druhotných surovín)

21.11.2020 10:30 – 12:30 Podunajské Biskupice areál MÚ Žiacka ul. č. 2
21.11.2020 10:30 – 12:30 Staré Mesto roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera
 
28.11.2020 8:00 – 10:00 Čunovo Ul. Na hrádzi, zberné miesto
28.11.2020 8:00 – 10:00 Jarovce kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC
28.11.2020 8:00 – 10:00 Ružinov Ul. Ružová dolina, pri ZŠ
28.11.2020 10:30 – 12:30 Rusovce Vývojová ul., zberný dvor – RUSEKO
28.11.2020 10:30 – 12:30 Petržalka Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD Jednota

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *