Home » Tlačové správy » Začína sa sezóna odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Bratislave
Publikované: 28.02.2022

Bratislava, 28. február 2022 – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad od utorka 1. 3. 2022. Ukončený bude koncom novembra – 30. 11. 2022 (streda).

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 6/2020 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/ 
Bratislavčania (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať na zberných dvoroch a zberných miestach Bratislavy.
Viac informácií nájdete na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu  alebo na weboch mestských častí.

V prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o kompostér, alebo nádobu na BRO, svoju žiadosť smerujte na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady
Požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia nehnuteľností, preto, ak bývate v bytovom dome, obráťte sa na svojho správcu.

Do nádob na BRO patrí:
odpad z údržby zelene – kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad ovocia a zeleniny, burina.

Do hnedých nádob na BRO nepatrí:
odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane „BIO rozložiteľných vreciek“ a iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená.

Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je povinný na vlastné náklady tento odpad správne roztriediť.

Biologicky rozložiteľný odpad je ďalej zhodnocovaný v kompostárni.

10 komentárov

 1. Terézia Filová píše:

  Dobrý deň, môže sa do nádob hádzať odpad aj priamo, bez toho aby bol vo vreckách na to určených?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   do nádoby na zber kuchynského bioodpadu vhadzujte odpad vo vreckách na to určených = kompostovateľné vrecúška, ktoré dostanete v rámci balíčka na triedenie. Tie je potrebné do nádob vhadzovať zaviazané, aby z nich odpad nevypadával.
   Tým, že odpad dávate do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. Zvyšky z kuchyne umiestnené vo vrecku v oveľa menšej miere znečisťujú aj košík a zberné nádoby.

   S pozdravom, Tím OLO

 2. Roman píše:

  Dobrý deň,
  kde sa dá požiadať o kôš do domácnosti na bioodpad a sáčky?
  Ďakujem za odpoveď.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ste si nestihli prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu vo Vašej mestskej časti, dodatočne si ho môžete prevziať:

   • rodinný dom – požiadavku na dodaj balíčka na Vašu adresu nám zašlite mailom na zakazka@olo.sk alebo telefonicky +421 2 50 110 111 počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   • bytový dom – balíček si môžete prevziať v distribučných centrách v iných mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Aktuálne distribučné centrá nájdete na našom webe: https://www.olo.sk/kbro/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   Ďakujeme za Váš záujem o zber bioodpadu z kuchýň.
   Tím OLO

 3. katarina kollerova píše:

  Dobrý deň potrebovali sme väčšie kontajner na bioodpad kde by sme to mohli vybaviť 😕 BA Vrakuňa Dakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   o väčšiu nádobu je potrebné požiadať na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesata SR Bratislavy.
   Po zaevidovaní požiadavky zo strany magistrátu Vám nádobu vymeníme.

   S pozdravom, Tím OLO

 4. Vladimír Mihál píše:

  Dňa 22.3.2022 nebol zrealizovaný odvoz biologicky odpad hnedá nádoba na Perličkova 22 Podunajské Biskupice. Celá ulica nemala odvoz.Aky je dôvod?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   na Perličkovej ulici vykonávame odvozy bioodpadu podľa harmonogramu odvozu v piatok, párny týždeň. Odvozy tohto odpadu na spomínanej ulici vykonáva posádka dnes 25.3.2022.

   S pozdravom, Tím OLO

 5. Fekete Dušan píše:

  dneska ste nám mali zobrat kýbel a nezobrali ste od 1.3.2022 Parcelná 25.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   na odvoznom mieste Parcelná 25 vykonávame odvozy bioodpadu v zmysle harmonogramu odvozu vždy v utorok párny týždeň.
   Tento týždeň je 9. – nepárny.
   Najbližší odvoz bioodpadu Vám zrealizujeme dňa 8.3.2022.

   S pozdravom, Tím OLO

Napísať odpoveď pre OLO Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *