Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

14. decembra 2018 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Všetko o odvoze odpadu v Bratislave počas vianočných a novoročných sviatkov

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa o odvoz zmesového komunálneho aj triedeného odpadu v hlavnom meste opäť postará aj počas vianočných a novoročných sviatkov.

Odvoz odpadu od rodinných domov bude posunutý o deň neskôr

Odvoz odpadu vykonáva spoločnosť OLO od pondelka do soboty, s výnimkou dvoch dní v roku – Nového roka a Veľkonočného pondelka. Nakoľko Nový rok 1. 1. 2019 pripadá na utorok, odvoz odpadu v tento deň nebude prebiehať. Od stredy 2. 1. 2019 do pondelka 7. 1. 2019, bude odvoz odpadu od rodinných domov posunutý o deň neskôr. Odvoz odpadu od bytových domov, bude prebiehať podľa harmonogramu.

Zberný dvor bude vo sviatočné dni zatvorený

Zberný dvor na Starej Ivánskej ceste 2 bude počas sviatkov zatvorený v termínoch 24. 12. – 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019. V pondelok 31.12.2018 bude otvorený len do 12:00 hod. Rovnako zatvorená pre verejnosť bude aj spaľovňa odpadu. V prípade otázok alebo podnetov súvisiacich s odvozom odpadu v Bratislave, sa obyvatelia môžu obrátiť na naše zákaznícke centrum telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk. Podrobný prehľad o službách OLO počas vianočných a novoročných sviatkov nájdete v Prílohe tlačovej správy a na webe www.olo.

S odvozom vianočných stromčekov OLO začne od 7. 1. 2019

Spoločnosť OLO sa postará aj o zber a odvoz vianočných stromčekov. Ten sa bude realizovať od 7. 1. 2019 do 31. 3. 2019. Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku na triedený odpad a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2.

Spoločnosť OLO želá všetkým obyvateľom hlavného mesta krásne a pokojné vianočné sviatky, šťastný a úspešný nový rok 2019.

 

Služby OLO a.s. počas vianočných a novoročných sviatkov:

Dátum Deň Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu ZKO a TZ Zberný dvor Spaľovňa 
24.12.2018 pondelok 7:00 – 13:00 podľa harmonogramu zatvorený pre verejnosť zatvorená
25.12.2018 utorok 7:00 – 13:00 podľa harmonogramu zatvorený pre verejnosť zatvorená
26.12.2018 streda 7:00 – 13:00 podľa harmonogramu zatvorený pre verejnosť zatvorená
27.12.2018 štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 6:00 – 16:00
28.12.2018 piatok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6:00 – 16:00
29.12.2018 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8.00 – 18.00 6:00 – 12:00
30.12.2018 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená
31.12.2018 pondelok 7:00 – 12:00 podľa harmonogramu 8:00 – 12:00 6:00 – 13:00
01.01.2019 utorok zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená
02.01.2019 streda 7:00 – 16:00 Bytové domy: odvoz bude vykonaný podľa harmonogramu

 

Rodinné domy: odvoz bude posunutý o deň neskôr

8.00 – 18.00 6:00 – 16:00
03.01.2019 štvrtok 7.00 – 16.00 8.00 – 18.00 6:00 – 16:00
04.01.2019 piatok 7.00 – 16.00 8.00 – 18.00 6:00 – 16:00
05.01.2019 sobota zatvorené 8.00 – 18.00 6:00 – 12:00
06.01.2019 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená
07.01.2019 pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 6:00 – 16:00

* Zákaznícke centrum je k dispozícii telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

pätnásť + štrnásť =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo