Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Video galéria

Zmesový komunálny odpad Papier

Zmesový komunálny odpadPapier

Plasty Sklo

PlastSklo

Analýza zmesového komunálneho odpadu Analýza papiera a plastu

Analýza zmesového komunálneho odpaduAnalýza papiera a plastu

Olompijské finále 3. ročník

OLOmpijské finále 3. ročník

Ocenenie Slovak Gold Vianočné stromčeky OLO

Ocenenie Slovak GoldVianočné stromčeky OLO

Cena primátora Bratislavy Olompijské finále 2. ročník

Cena primátora BratislavyOlompijské finále 2. ročník

Olompijské finále 1. ročník Ľuboš Felner v OLO

Olompijské finále 1. ročníkĽuboš Felner v OLO

Smetiarska kavaléria (OLO) Olompijské finále 0. ročník

Smetiarska kavaléria (OLO)Olompijské finále 0. ročník

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo