Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

25. januára 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

V Bratislave pribudli ďalšie polopodzemné kontajnery. Mestská spoločnosť OLO poskytla na ich vybudovanie finančný príspevok.

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) poskytla zo svojho minuloročného rozpočtu 39 054,50 Eur na vybudovanie ďalších polopodzemných kontajnerov v Bratislave. V hlavnom meste sa tak k dnešnému dňu nachádza už 38 polopodzemných kontajnerov a ďalšie by mali pribudnúť v najbližších týždňoch.

OLO vyčlenilo finančný príspevok na základe „Návrhu na zefektívnenie odpadového hospodárstva na území Hlavného mesta SR Bratislava v priebehu roka 2018 prostredníctvom vybudovania polopodzemných kontajnerov,“ ktoré začiatkom minulého roka schválilo mestské zastupiteľstvo. Doručených bolo spolu 7 žiadostí o finančný príspevok na vybudovanie polopodzemných kontajnerov. Z toho bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39 054,50 Eur. Nové polopodzemné kontajnery tak už nedávno boli osadené aj v lokalitách Podchod Trnavské Mýto a Rača (Kadnárová ulica – Zlaté krídlo). Ďalšie polopodzemné kontajnery vzniknú v Dúbravke (Ľ. Zúbka 37 – 31), v Karlovej Vsi (Karloveská 57) a v Ružinove (Miletičova 31,33,35). V roku 2019 OLO nebude prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania polopodzemných kontajnerov.

Bratislava má 38 polopodzemných kontajnerov

K dnešnému dňu sa v Bratislave nachádza už 38 polopodzemných kontajnerov. V rokoch 2017 a 2018 sa v rámci pilotného projektu hlavného mesta a spoločnosti OLO osadilo spolu 27 polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny aj triedený odpad, na štyroch stanovištiach v mestských častiach Ružinov (Družicová 2), Petržalka (Budatínska 17), Staré Mesto (Žižkova) a Vrakuňa (Stavbárska 34 – 38 a 40 – 42). Všetky polopodzemné kontajnery boli financované spoločnosťou OLO, s výnimkou lokality Žižkova, kde náklady z 1/3 financovala mestská spoločnosť a z 2/3 spoločnosť J&T REAL ESTATE. V roku 2019 k nim pribudli aj polopodzemné kontajnery v lokalitách Podchod Trnavské Mýto a Rača (Kadnárova ulica) v celkovom počte 11 kusov.

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

18 − pätnásť =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo