Home » Tlačové správy » Tlačová správa

Bratislava (2. marca 2012/ Slovenský rozhlas) – Cena za dopravu veľkokapacitných kontajnerov s objemným odpadom do spaľovne by mala zostať pre všetky mestské časti rovnaká. S logistickým paušálom súhlasila väčšina starostov prítomných na dnešnom rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Starostovia súhlasili tiež so spoplatnením spaľovania uvedeného odpadu, no nie v pôvodnej výške. Výsledok rokovania predloží generálny riaditeľ spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Roman Achimský na schválenie predstavenstvu OLO.

K ústretovému kroku so zachovaním logistického paušálu pristúpil generálny riaditeľ Achimský po tom, ako starostovia mestských častí odmietli nový cenník OLO. Dôvodom bolo zavedenie kilometrovného, ktoré by neúnosne zdražilo dopravu objemného odpadu mestským častiam, ktoré majú do spaľovne ďaleko, ako aj poplatku za spaľovanie tohto odpadu. Navyše nový cenník spolu s návrhom na uzavretie nových zmlúv s OLO dostali mestské časti k dispozícii v čase, keď už mali schválené rozpočty na tento rok.

Starostovia si uvedomujú záujem samosprávy hlavného mesta komunálny odpad z ekologických dôvodov prednostne spaľovať i to, že spaľovanie čosi stojí. No poplatok za spaľovanie objemného odpadu v sume 81,60 eura za tonu (čo je 80 percent z cenníkovej ceny 102 eura) by vzhľadom na schválené rozpočty neuniesli. Primátor Milan Ftáčnik na rokovaní regionálneho združenia preto navrhol, aby sa poplatok za spaľovanie tohto odpadu zvyšoval postupne. Starostovia s tým súhlasili, a tak za spálenie tony objemného odpadu schválili na tento rok poplatok v sume 51 eur , v budúcom roku by sa mal zvýšiť na 76 eur a o dva roky na 102 eur. Zmenené ceny majú byť predmetom nových dodatkov k zmluvám jednotlivých mestských častí s OLO.

Ako povedal Roman Achimský, spoločnosti OLO ide hlavne o to, aby spaľovňa bola využitá stopercentne. Jej kapacita je 135-tisíc ton, ale ročne sa spáli len 125-tisíc. Preto má OLO záujem na tom, aby spáliteľný komunálny odpad, vrátane objemného, končil v spaľovni. Osobitnou kapitolou je drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí na skládke, resp. v kompostárni. OLO má cenník aj a likvidáciu takéhoto odpadu, mestským častiam však nič nebráni, aby si a jeho likvidáciu vybrali iný subjekt. Iné subjekty na základe výberového konania prichádzajú do úvahy aj v prípade zberu objemného odpadu, avšak s podmienkou, že vyzbieraný odpad treba spáliť.

Zber objemného odpadu býva spravidla súčasťou jarného a jesenného upratovania, ktoré organizujú mestské časti. Primátor navrhol, aby sa tejto jari podrobne zmapovalo, koľko a akého odpadu sa zozbieralo a na základe reálnych čísel by potom miestna samospráva mohla pokračovať v riešení problematiky.

Starostovia i primátor sa zhodli i v tom, že treba zapracovať a zmene prístupu občanov k nakladaniu s odpadmi, naučiť ich, aby odpady viac separovali. Žiaduce je tiež riešiť odpad zo záhradiek.

Na riešenie problematiky odpadov je vytvorená pracovná skupina, v ktorej sú zastúpení predstavitelia OLO, hlavného mesta i mestských častí. Výstupy z jej rokovania budú predkladané starostom.

Alžbeta Klesnilová
hovorkyňa RZ MČ BA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *