Home » Tlačové správy » Technologická odstávka v ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu) bývalá Spaľovňa Bratislava

Spoločnosť OLO a.s. oznamuje zákazníkom, že v termíne od 18.9.2020 do 31.10.2020 bude v ZEVO technologická odstávka.

Od 24.8.2020 do 31.10.2020 neodoberáme odpad od externých zákazníkov z dôvodu príprav a vytvorenia kapacít v zásobníku odpadu v ZEVO.

Odstávka ZEVO sa nedotkne odvozu zmesového komunálneho, triedeného ani biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislave. Zmesový komunálny odpad bude odvážaný na skládku spoločnosti FCC Slovensko v Zohore, podľa vývoja množstva odpadu zvážaného z Bratislavy počas odstávky.

Služba OLO Taxi bude k dispozícii bez obmedzení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *