Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

23. septembra 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Stanovisko spoločnosti OLO k incidentu na svojich zamestnancov

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s veľkou nevôľou a rozhorčením prijala informáciu o incidente na svojich zamestnancov počas výkonu práce na Jankolovej ulici v mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Incident sa odohral počas vykonávania odvozu skla. Posádka zberového vozidla podľa štandardného postupu vyprázdnila tzv. zvon na sklo na Jankolovej ulici č. 4. Po dokončení práce bola z okna bytového domu vyhodená petarda, ktorá vybuchla kúsok od vodiča zberového vozidla. Situácia bola nebezpečná, nakoľko vodič obsluhuje vozidlo s hydraulickou rukou a časť obsluhy vykonáva na obslužnej plošine vozidla. V tomto prípade, našťastie, nedošlo k žiadnym zraneniam a posádka miesto urýchlene opustila. Podobné incidenty sa na uvedenej adrese odohrávajú opakovane. V minulosti po zamestnancoch OLO vykonávajúcich odvoz odpadu niekto z okna daného bytového domu hádzal rôzne druhy ovocia a predmetov.

Žiadame, touto cestou, všetkých obyvateľov Bratislavy, aby sa k zamestnancom spoločnosti OLO správali so slušnosťou a úctou, ktorú si zaslúžia. Naši zamestnanci – vodiči aj závozníci si svoju prácu vykonávajú zodpovedne. Pracujú od pondelka do soboty, počas celého roka s výnimkou Nového roka a Veľkonočného pondelka, a to za každého počasia. Napriek svojmu úsiliu sa veľmi často stretávajú so slovnými útokmi, nadávkami, urážkami a dokonca aj fyzickým napádaním zo strany niektorých občanov. Najčastejším dôvodom je, paradoxne, vykonávanie odvozu odpadu, napríklad v úzkych uličkách, v ktorých nie je možné automobilom obísť zberové vozidlo.

V prípade akéhokoľvek podnetu, súvisiaceho s odvozom odpadu v hlavnom meste, sa obyvatelia môžu obrátiť na zákaznícke centrum OLO telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

šestnásť − 4 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo