Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

14. februára 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Stanovisko spoločnosti OLO k fyzickému útoku na jedného zo svojich zamestnancov – závozníka

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s veľkou nevôľou a rozhorčením prijala informáciu o fyzickom útoku na jedného zo svojich zamestnancov – závozníka, počas výkonu svojej práce na Kaméliovej ulici v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Takýto fyzický útok sa odohral po prvýkrát v histórií spoločnosti.

Útok sa odohral v stredu 13.2.2019 počas vykonávania odvozu zmesového komunálneho odpadu v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Posádka zberného vozidla podľa štandardného postupu zdokumentovala nevyloženú zbernú nádobu na Stavbárskej ulici a pokračovala v práci. Na Kaméliovej ulici začal vodiča a závozníkov slovne osočovať občan, ktorý súčasne otváral dvere na kabíne zberného vozidla a vozidlo fotil. Svoj vulgárny výstup občan zakončil fyzickým napadnutím jedného zo závozníkov, ktorému zlomil nos. Vodič zberného vozidla okamžite zavolal sanitku aj políciu.

„Naši zamestnanci – vodiči aj závozníci si svoju prácu vykonávajú naozaj veľmi zodpovedne. Pracujú od pondelka do soboty, počas celého roka s výnimkou Nového roka a Veľkonočného pondelka a to za každého počasia. Napriek svojmu úsiliu sa veľmi často stretávajú so slovnými útokmi, nadávkami a urážkami zo strany niektorých občanov. Najčastejším dôvodom je, paradoxne, vykonávanie odvozu odpadu, napríklad v úzkych uličkách, v ktorých nie je možné automobilom obísť zberné vozidlo. Takýto fyzický útok sa však odohral po prvýkrát v histórií spoločnosti OLO. Takéto správanie sa k našim zamestnancom, považujem za neprípustné. Prosím všetkých občanov, aby sa k našim zamestnancom správali so slušnosťou a úctou, ktorú si zaslúžia,“ vyjadril sa generálny riaditeľ spoločnosti OLO Branislav Cimerman.

Za stanovište zberných nádob sú zodpovední, nielen užívatelia bytov, a nebytových priestorov, ktorým je stanovište určené, ale najmä správca nehnuteľnosti. Práve správca je, podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta, povinný zabezpečiť, aby boli nádoby v deň odvozu prístupné. Správcov nehnuteľností preto touto cestou žiadame o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným vykonaním odvozu.

V prípade akéhokoľvek podnetu, súvisiaceho s odvozom odpadu v hlavnom meste, sa obyvatelia môžu obrátiť na zákaznícke centrum OLO telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

5 × 3 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo