Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

3. júla 2018 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Spoločnosť OLO výrazne predĺži otváracie hodiny zberného dvora

 • Celkové množstvo odpadu privezeného na zberný dvor v roku 2017, bolo 15 632 ton, čo je o 3 629 ton viac ako v roku 2016.
 • V roku 2017 zberný dvor navštívilo takmer 40 000 návštevníkov, pričom najviac ich prišlo v mesiacoch júl a august, najmenej v januári.

 Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) v júli predĺži otváracie hodiny zberného dvora na Starej Ivánskej ceste 2 v piatok a v sobotu až do 22:00 hodiny. Bratislavčania tak nebudú musieť v najvyťaženejších časoch na odvoz odpadu stáť v dlhých radoch a môžu zrealizovať aj dlho odkladané odvozy. Navyše, pokiaľ odovzdáte odpad v piatok alebo v sobotu od 18:00 do 22:00 hodiny, odnesiete si lisovač na PET fľaše zdarma.

„Záleží nám na tom, aby bolo naše hlavné mesto čistejšie a krajšie. Spoločnosť OLO prevádzkuje najväčší zberný dvor v meste, na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý ročne navštívi okolo 40 000 návštevníkov. Piatky a soboty patria dlhodobo k najvyťaženejším dňom v týždni a najväčší nápor je práve počas letných prázdnin. Práve preto sme sa rozhodli predĺžiť otváracie hodiny v tieto dni počas júla až do 22:00 hodiny. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k čistejšej a krajšej Bratislave,“ uviedol generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman.

Zberný dvor OLO prešiel úpravou

Predĺženie otváracích hodín zberného dvora je len jednou z aktivít, ktoré bratislavská mestská spoločnosť OLO pripravila pre obyvateľov Bratislavy v rámci letnej kampane s názvom „Pre čistejšiu Bratislavu.“ „Vzhľadom k tomu, že množstvo návštevníkov, ako aj dovezeného odpadu každým rokom stúpa, pristúpili sme k úprave zberného dvora, aby sme Bratislavčanom uľahčili samotný proces odovzdania odpadov,“ vysvetlil generálny riaditeľ OLO. Zberný dvor tak za posledné mesiace prešiel rozšírením. Zrealizovala sa úprava príjazdovej cesty, bola zakúpená nová váha na drobný stavebný odpad, ďalšie veľkokapacitné kontajnery, bol vytvorený samotný vjazd na zberný dvor a výjazd zo zberného dvora s cieľom zabezpečiť plynulý pohyb automobilov. Bol tiež osadený nový kamerový systém, aby sa zabránilo ukladaniu odpadu mimo areálu zberného dvora, či zrealizované nové informačné tabule s cieľom poskytnúť návštevníkom väčší komfort a viac informácií o odpade, ktoré je možné na zbernom dvore odovzdať.

Čo by ste mali vedieť o zbernom dvore OLO?

 • Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.
 • Podmienkou vstupu je: preukázanie trvalého pobytu, prípadne vlastníctva nehnuteľnosti v Bratislave, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony.
 • Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať: papier a lepenku, šatstvo a textílie, sklo, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, objemný odpad, elektrické a elektronické zariadenia, drevo, batérie a akumulátory farby a lepidlá, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, plasty a kovy, oleje a tuky. Na zberný dvor je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad.
 • Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu sumou 0,078 Eur/kg. Zamestnanci OLO zabezpečia odváženie drobného stavebného odpadu, poplatok obyvatelia uhrádzajú hlavnému mestu SR Bratislava.
 • Zberný dvor OLO je otvorený od pondelka do soboty od 8:00 do 18:00 hod. V piatky a soboty počas júla bude zberný dvor otvorený od 8:00 do 22:00 hod.
 • Zberný dvor ja zatvorený v nedeľu a počas sviatkov.
 • Na zbernom dvore je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky odpady sú pravidelné odvážané na ďalšie zhodnotenie. 

Pre čistejšiu Bratislavu (pdf)

 

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

13 − tri =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo