Home » Tlačové správy » Služby OLO počas novembrových sviatkov 2021
Publikované: 27.10.2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) zabezpečuje odvoz odpadu počas štátnych sviatkov 1.11. a 17.11.2021 bez zmeny, s výnimkou prevádzky zberných dvorov. Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), záhradného bioodpadu, kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas dní 1. novembra (pondelok) a 17. novembra (streda) prebiehať bez zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tento deň. Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v pondelok 1. novembra a v stredu 17. novembra zatvorený; počas pracovných dní je zberný dvor otvorený v čase od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 18.00. Zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách 1 bude tiež zatvorený; počas týždňa je otvorený v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00, a v sobotu od 8.00 do 15.00. ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, st. názov Spaľovňa Bratislava) neprijíma odpad od externých zákazníkov. Počas pracovných dní je ZEVO otvorené v čase od 6.00 do 14.00 a v sobotu od 6.00 do 11.30. Zákaznícke centrum bude dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00 a vybavuje výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.  

Dátum Deň Zákaznícke centrum Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), záhradného bioodpadu, kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov Zberný dvor OLO Stará Ivanská cesta 2 Zberný dvor Rača **** Pri Šajbách 1 ZEVO **
1.11.2021 pondelok 7:00 – 12:00 * podľa harmonogramu zatvorený zatvorený bez príjmu ***
2.11.2021 utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 14:00
3.11.2021 streda 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorený 6:00 – 14:00
4.11.2021 štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 14:00
5.11.2021 piatok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorený 6:00 – 14:00
6.11.2021 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 6:00 – 11:30
7.11.2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorený zatvorený bez príjmu
x x x x x x x
15.11.2021 pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorený 6:00 – 14:00
16.11.2021 utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 14:00
17.11.2021 streda 7:00 – 12:00 * podľa harmonogramu zatvorený zatvorený bez príjmu ***
18.11.2021 štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 14:00
19.11.2021 piatok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorený 6:00 – 14:00
20.11.2021 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 6:00 – 11:30
21.11.2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorený zatvorený bez príjmu
* Zákaznícke centrum je dostupné telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk ** ZEVO – Zariadenie na energetické využitie odpadov (Spaľovňa Bratislava). *** Bez príjmu od externých zákazníkov. ZEVO prijíma odpad iba pre účely zabezpečenia harmonogramu odvozu odpadu. **** Zberný dvor v Rači je otvorený sezónne od apríla do 30. novembra 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *