Home » Tlačové správy » Služby OLO počas májových sviatkov 2021
Publikované: 28.04.2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude vykonávať odvoz odpadu počas májových sviatkov bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu bude počas štátnych sviatkov 1. 5. 2021 a 8. 5. 2021 (soboty) prebiehať bez zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v sobotu 1. mája a tiež v sobotu 8. mája zatvorený. S výnimkou štátnych sviatkov je počas pracovných dní otvorený od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 18.00.
Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude tiež zatvorený. S výnimkou štátnych sviatkov je otvorený v utorok a štvrtok od 11.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00.

ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, pôvodne Spaľovňa Bratislava) z dôvodu príprav na technologickú odstávku neodoberá odpad od externých zákazníkov do 7. 6. 2021.

Zákaznícke centrum je počas víkendov zatvorené. Z dôvodu prijatia preventívnych opatrení zabezpečuje iba e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) vybavenie podnetov.

OLO Taxi funguje bez obmedzení na základe objednávky.

 

Dátum Deň Zákaznícke centrum  Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2 Zberný dvor Rača,
Pri Šajbách 1
ZEVO **
26.4.2021 pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené zatvorené *
27.4.2021 utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené *
28.4.2021 streda 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené zatvorené *
29.4.2021 štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené *
30.4.2021 piatok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené zatvorené *
1.5.2021 sobota
(štátny sviatok)
zatvorené podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené *
2.5.2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené *
3.5.2021 pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené zatvorené *
4.5.2021 utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené *
5.5.2021 streda 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené zatvorené *
6.5.2021 štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené *
7.5.2021 piatok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené zatvorené *
8.5.2021 sobota
(štátny sviatok)
zatvorené podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené *
9.5.2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené *
* Technologická odstávka ZEVO. ZEVO pracuje iba pre interné účely a zvoz komunálneho odpadu.
** Zariadenie na energetické využitie odpadu