Home » Tlačové správy » Služby OLO počas júlového sviatku 2021

Služby OLO počas júlového sviatku 2021

Publikované: 30.06.2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude vykonávať odvoz odpadu počas júlového sviatku bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu bude počas štátneho sviatku 5. 7. 2021 (pondelok) prebiehať bez zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v pondelok 5. júla zatvorený. Počas pracovných dní je zberný dvor otvorený od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 18.00.
Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude tiež zatvorený; otvorený je v utorok a štvrtok od 11.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00.

ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, pôvodne Spaľovňa Bratislava) bude zatvorené. Počas pracovných dní je ZEVO otvorené v čase od 6.00 do 14.00 a v sobotu od 6.00 do 11.30.

Zákaznícke centrum bude dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00 a vybavuje výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

 

Služby OLO júl 2021

Dátum Deň Zákaznícke centrum Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2 Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1 ZEVO
5.7.2021 pondelok (štátny sviatok) 7:00 – 12:00 * podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené
6.7.2021 utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 14:00
7.7.2021 streda 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené 6:00 – 14:00
8.7.2021 štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 14:00
9.7.2021 piatok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené 6:00 – 14:00
10.7.2021 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 6:00 – 11:30
11.7.2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené

* Zákaznícke centrum zabezpečuje výlučne telefonické (02/50 110 111) a e-mailové (zakazka@olo.sk) vybavenie požiadaviek.