Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Závod Triedenie odpadov

Závod triedenie odpadu spoločnosti OLO a.s. pozostáva z dvoch stredísk:

  • Dotrieďovacieho strediska – plasty, sklo
  • Zberného dvora

Dotrieďovace stredisko je jednou z „koncoviek“ OLO a.s., kde končí odpad z mesta. Ale na dotrieďovacích linkách nekončí obyčajný komunálny odpad, ale odpad, ktorému občania venovali zvýšenú pozornosť. Je to prvotne vyseparovaný odpad, odpad, ktorý má šancu na ďalšie zhodnotenie. Občanmi vytriedené suroviny je však potrebné zbaviť znečistenia a roztriediť podľa požiadaviek odberateľa. Triedenie odpadu sa realizuje ručne, každý pracovník vyberá z pásu určený  druh odpadu. Napr. z obsahu žltých kontajnerov sa triedia PET fľaše podľa farieb, tetrapaky, plechovky a pod.

Spoločnosť OLO a.s. prevádzkuje na území hlavného mesta SR 2 dotrieďovacie linky:

Na konci triediacej linky sa nachádza zbytkový odpad. Tento nevyužiteľný zvyšok po vytriedení plastov (rôzne druhy plastov inak nevyužiteľné) – lisujeme a dodávame odberateľovi na spracovanie na druhotné palivo.

Vytriedený odpad sa lisuje do balíkov, ktoré sú predávané odberateľom ako vstupná surovina pre následnú recykláciu.

Prečo je potrebná dotrieďovacia linka, keď občan triedi suroviny?

Je veľa ľudí, ktorí poctivo vyhadzujú suroviny podľa „návodu“. S ich surovinou by nebol žiadny problém. Aj keď ani takáto surovina úplne nevyhovuje požiadavkám odberateľa a musí sa okrem odstránenia znečistenia aj triediť podľa presných kritérií odberateľa.

Existuje však dosť veľká skupina ľudí, ktorým na tom nezáleží a hádžu do separovaných surovín čokoľvek – od zmesového komunálneho odpadu až po rôzne chemikálie. Za posledné roky sa kvalita vyseparovaných surovín (najmä zo žltého kontajnera na plasty, nápojové plechovky a tetrapaky) výrazne zhoršila. Znečistená surovina z jedného kontajnera znečistí všetku dovezenú surovinu do závodu a tá sa musí následne vyhodiť. To zvyšuje  finančnú nákladovosť, ktorá sa bude musieť premietnuť aj do poplatkov. Z toho dôvodu si dovoľujeme apelovať na občanov, aby zlepšili prvotné triedenie surovín a nevyhadzovali do separovaných surovín materiál, ktorý tam nepatrí.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 9001:2008ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši parteri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo

Tento web využíva cookies. Ďalším používaním webu súhlasíte s ich využitím. ...viac informácií

Cookies na týchto webových stránkach sú nastavené na "Povoliť cookies". Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmeny nastavenia súborov cookie, alebo kliknite na tlačidlo "Povoliť cookies" čím dávate súhlas. ...viac info o nariadení EU

Zatvoriť