Home » Profil spoločnosti » Manažment spoločnosti

Manažment spoločnosti

Manažér ZEVO Bratislava (Spaľovňa)

Zariadenie na energetické využívanie odpadu
Ing. Kontína Zdenko
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
e-mail: kontina@olo.sk

Kontakt pre médiá

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z
Ing. Linda Golejová
Odvoz a likvidácia odpadu a. s
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Tel.: +421/2/50 110 132
MT: +421 918 110 132
e-mail: golejova@olo.sk