Home » Profil spoločnosti » Kariéra v OLO

Kariéra v OLO

Voľné pracovné pozície - Pracovník autodielne

Pracovník autodielne

 

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.07.2020

Mzdové podmienky (brutto)
919 EUR/mesiac+ variabilná zložka mzdy, 13. a 14. plat

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • diagnostikovanie porúch a stanovenie optimálneho spôsobu opráv špeciálnych nadstavieb
  • vykonáva činnosti spojené s demontážou, montážou a opravami nákladných motorových vozidiel, hlavne ich špeciálnych nadstavieb
  • vykonáva opravy a výmeny opotrebovaných súčiastok a častí motorových vozidiel, hlavne ich špeciálnych nadstavieb
  • nastavovanie mechanických, hydraulických a pneumatických skupín špeciálnych nadstavieb
  • používanie meracích a diagnostických prístrojov a zariadení
  • montáž a servis automobilových doplnkov a príslušenstva
  • povinnosť dodržiavať požiadavky vyplývajúce z IMS
  • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce
  • pomoc s prepravou nákladných vozidiel do externých servisov

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružná pracovná doba, elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, vitalitné dni

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

07.2020

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

technické zameranie

Vodičský preukaz

C

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • odbornosť, dôslednosť, precíznosť, spoľahlivosť, disciplína
  • zdravotná a psychická spôsobilosť
  • školenie obsluhy hydraulických zariadení
  • kvalifikačná karta vodiča výhodou
  • vodičský preukaz skupiny C
  • hmotná zodpovednosť
  • zváranie a rezanie kyslík – acetylén, zváranie CO2, zváranie elektrickým oblúkom
  • komplexné zámočnícke práce (strihanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie, obrábanie kovov)
  • skúsenosti s opravami hydraulických skupín výhodou
  • VZV a obsluha žeriavov výhodou

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail.: prokopova@olo.sk

Voľné pracovné pozície - Manažér finančného controllingu

Manažér finančného controllingu

 

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.09.2020

Mzdové podmienky (brutto)
1 800 EUR/mesiac+variabilná zložka mzdy, 13. a 14. plat

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

a) vypracovanie systému plánovania a.s., jeho zdokonaľovanie, metodika plánovacích prác, plán rozvoja a.s.
b) vypracovanie ročného plánu a.s. v spolupráci s jednotlivými úsekmi, kontrola plnenia plánovaných hospodárskych výsledkov úsekov podľa mesačného operatívneho plánu
c) vypracovanie metodiky kalkulácií a rozpočtovníctva a.s., tvorba kalkulácií, rozpočtov a cenovej politiky a.s., stanovenie vnútropodnikových cien, distribúcia cenníkov a ich aktualizácia
d) Tvorba rozpočtov, forecastingu,
e) Návrhy nových metód a kontrolných mechanizmov v oblasti controllingu a reportingu.
f) Návrhy opatrení na zvyšovanie efektivity.
g) Kontrola nákladových stredísk.
h) Spolupráca pri tvorbe finančných výkazov (finančného plánu, forecastov a strednodobých plánov za pridelené strediská v rámci spoločnosti, účtovnej závierky a pod.).
i) Spolupráca s audítormi pri vypracovaní ročnej závierky.
j) Optimalizácia manažérskeho informačného systému.
k) Priebežné vykonávanie finančnej analýzy firmy.
l) Reporting KPI ukazovateľov činnosti spoločnosti.
m) Vyhodnocovanie plánu a ekonomických ukazovateľov.
n) Organizácia a koordinácia prác v rámci finančného controllingu, spolupráca s ďalšími oddeleniami spoločnosti.
o) Poradenstvo a metodická podpora.
p) Rozpracovanie plánov (plán nákladov a výnosov, štatistické ukazovatele, výkony);
q) Zisťovanie odchýlok v plnení plánov a ich zdôvodňovanie, spolu podieľanie sa na vypracovaní návrhov na odstránenie odchýlok a kontrola ich dodržiavania;
r) Príprava a spracovanie podkladov pre potreby mesačnej závierky (Fast close);
s) Analýza vybraných ekonomických ukazovateľov, kalkulácia výkonov;
t) Príprava a sumarizácia podkladov v súvislosti s poistením;
u) Výkazníctvo a reporting pre vedenie spoločnosti a materskú spoločnosť;
v) Plnenie operatívnych úloh podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur aj v čase dovolenky, príspevok na rekreáciu, firemné aktivity, vitalitné dni, práca v stabilnej spoločnosti, možnosť profesijného rastu

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Manažérske a organizačné schopnosti
  • Skúsenosti s nákladovým a investičným controllingom
  • Zodpovednosť, rozhodnosť, precíznosť, spoľahlivosť, iniciatíva
  • Komunikačné zručnosti
  • Schopnosť pracovať v tíme
  • Bezúhonnosť
  • Znalosť MS Office na užívateľskej úrovni

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Voľné pracovné pozície - Manažér pre stratégiu a technicko-investičný rozvoj

Manažér pre stratégiu a technicko-investičný rozvoj

 

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ASAP

Mzdové podmienky (brutto)
Od 2 000 EUR/mesiac+ variabilná zložka mzdy , 13. a 14. plat

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti
  • Identifikácia príležitostí a rizík
  • Navrhovanie nových možností pre dosahovanie zisku
  • Kontrola plnenia strategických ukazovateľov spoločnosti
  • Riadenie rozvojových projektov spoločnosti
  • Identifikácia obchodných príležitostí na trhu, analýzy, neustály benchmark trendov a sledovanie konkurencie
  • Vypracováva, pripomienkuje a predkladá na schválenie interné predpisy v oblasti stratégie
  • Zabezpečuje činnosti smerujúce k získaniu oprávnení a certifikátov spojených s preukazovaním kvality výstupov/služieb spoločnosti (ISO)

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružná pracovná doba, elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur aj v čase dovolenky, firemné aktivity, vitalitné dni

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.8.2020

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, technické zameranie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

5 r. v odbore

Osobnostné predpoklady a zručnosti

manažérske a organizačné schopnosti
skúsenosti s riadením strategických projektov v odpadovom hospodárstve, či energetike výhodou
základná znalosť pracovného a obchodného práva
zodpovednosť, rozhodnosť, precíznosť, spoľahlivosť, iniciatíva
komunikačné zručnosti
schopnosť riadiť, motivovať zamestnancov
znalosť MS Office na užívateľskej úrovni

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk


Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (.PDF)