Home » Profil spoločnosti » Kariéra v OLO

Kariéra v OLO

Voľné pracovné pozície - Elektrikár

Elektrikár

 

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
1.1.2021

Mzdové podmienky (brutto)
1 230 EUR/mesiac, 13. a 14. plat
Mesačná odmena vo výške 1230 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 984 Eur/mes. + osobné prémie 246 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • pravidelná údržba elektrotechnických zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti,
 • vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu,
 • operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach,
 • vedenie a pravidelná aktualizácia prevádzkových denníkov,
 • dodržiavanie TPM, 5S, BOZP, PO a OŽP predpisov,
 • čítanie technickej dokumentácie a dodržiavanie pracovných postupov v nadväznosti na dokumentáciu,
 • navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov a výstražných tabuliek,
 • súčinnosť pri generálnych opravách,
 • udržiavať aktuálne oprávnenie § 22/23,
 • realizácia záťažových a kontrolných testov pre odhaľovanie skrytých porúch,
 • vykonávanie malých a stredných opráv na technológii.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

elektrotechnika

Počet rokov praxe

4 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • odborná spôsobilosť podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. min. § 22 (podmienka),
 • schopnosť čítať technickú výkresovú dokumentáciu, technické myslenie,
 • manuálna zručnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • proaktivita, kreatívne myslenie,
 • flexibilita.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Voľné pracovné pozície - Strojník odškvarovania

Strojník odškvarovania

 

Miesto práce
Vlčie hrdlo, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.01.2021

Mzdové podmienky (brutto)
Mesačná odmena vo výške 1 025 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 820 Eur/mes. + osobné prémie 205 Eur/mes. (25 % základnej zložky mzdy) + 13. a 14. plat

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • obsluhuje, ovláda a kontroluje chod strojnotechnologických zariadení odškvarovania a linky na separáciu využiteľných materiálov z popola a škvary v závode a rozvodu zemného plynu v odškvarovni,
 • na základe pokynov majstra a nadriadených zabezpečuje prevádzku, bezpečné spúšťanie a odstavovanie ním obsluhovaných strojnotechnologických zariadení závodu v zmysle miestnych prevádzkových predpisov, dokumentácie zariadení a v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami,
 • počas zmeny vykonáva trvale pochôdzkovú kontrolu ním obsluhovaných strojnotechnologických zariadení závodu,
 • vykonáva bežnú údržbu ( premazávanie zariadení, výmena alebo vyčistenie filtrov a pracovných náplní, kontrola a doťahovanie skrutkových spojov, upchávok a pod.) ním obsluhovaných zariadení,
 • podľa potreby dáva návrh na objednanie potrebných prevádzkových materiálov, zariadení, prístrojov a ďalšieho pomocného materiálu pre ním obsluhované zariadenia pri obsluhe strojnotechnologických zariadení závodu, je povinný spolupracovať s ostatnými majstrami, strojníkmi, elektrikármi, žeriavnikmi a pracovníkmi laboratória závodu a pracovníkmi firiem, vykonávajúcich údržbu alebo opravu ním obsluhovaných zariadení závodu zabezpečuje vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie,
 • v prípade poverenia krátkodobo zastupuje žeriavnika v zásobníku škvary v rozsahu ich pracovnej náplne (pokiaľ má odbornú spôsobilosť na obsluhu žeriavu triedy A3 s elektrickým pohonom),
 • v prípade mimoriadnych udalostí v priestore závodu (požiar, prevádzková havária, úraz a pod.) sa na základe pokynov majstra a nadriadených podieľa na záchranných prácach,
 • zabezpečuje poriadok a čistenie (najmä ovládacích prvkov, dopravníkov, armatúr, miestnych meracích prístrojov) na ním obsluhovaných strojnotechnologických zariadeniach závodu a poriadok na pracovisku,
 • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

technické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť odbornej problematiky a problematiky spoločnosti,
 • znalosť všetkých právnych a interných predpisov a technických noriem v oblasti prevádzky predmetnej časti závodu,
 • samostatnosť, precíznosť, pozornosť, schopnosť tímovej práce,
 • odborná spôsobilosť na obsluhu tlakového vyhradeného technického zariadenia,
 • odborná spôsobilosť na obsluhu plynového vyhradeného technického zariadenia,
 • odborná spôsobilosť na obsluhu vysokozdvižného vozíka,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

Voľné pracovné pozície - Vedúci oddelenia nákupu

Vedúci oddelenia nákupu

 

Miesto práce
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta, Ružinov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.03.2021

Mzdové podmienky (brutto)
Mesačná odmena vo výške 2 500 Eur sa skladá zo základnej zložky mzdy 2000 Eur/mes. + osobné prémie 500 Eur/mes. (25% základnej zložky mzdy). 13. a 14. plat.

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 •  vedenie oddelenia nákupu,
 • zabezpečovanie operatívneho a strategického nákupu spoločnosti,
 • príprava plánu verejného obstarávania spoločnosti a koordinácii jeho priebežného plnenia,
 • poskytovanie súčinnosti pri efektívnom nakladaní s finančnými prostriedkami potrebnými na zabezpečovanie spoločnosti prostredníctvom zamestnancov Oddelenia nákupu OLO,
 • garant záväzných vnútorných noriem pre oblasť nákupu,
 • spolupráca a poskytovanie súčinnosti dotknutým úsekom/závodom spoločnosti pri realizácii schváleného investičného plánu a plánu verejného obstarávania,
 • vedenie evidencie obstarávacích konaní,
 • zabezpečovanie, aby zamestnanci oddelenia nákupu dosahovali odbornú spôsobilosť požadovanú na výkon dohodnutej práce, sústavne si doplňovali svoje odborné vedomosti a boli oboznámení s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na nimi vykonávanú prácu,
 • dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z IMS,
 • okrem uvedených povinností vykonáva všetky ostatné práce podľa príkazu nadriadených, ktoré nie sú v rozpore so Zákonníkom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

flexibilná pracovná doba, možnosť práce z domu (home office), elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur, firemné aktivity, ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.2.2021

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, technické alebo právne

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania, najmä zákona č. 343/2015 Z. z. znalosť európskych smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania,
 • znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie,
 • zodpovednosť, rozhodnosť, precíznosť, dôslednosť, spoľahlivosť, kreativita, iniciatíva,
 • výborné komerčné a finančné zmýšľanie,
 • vodičský preukaz skupiny B.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Prokopová
Tel.: +421 918 110 431
Mail: prokopova@olo.sk

 


Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (.PDF)