Home » Info » Preplnené zberné nádoby na triedený zber
Publikované: 15.03.2021

 

Ak zmenšujete objem odpadu (obaly stláčate, krabice rozkladáte) a napriek tomu máte preplnené žlté, modré alebo zelené zberné nádoby, správca bytového domu môže:

  •  zvýšiť frekvenciu odvozu triedeného odpadu
    alebo
  •  požiadať o navýšenie počtu zberných nádob

Pre obyvateľov je odvoz vytriedených zložiek odpadu bezplatný (hradí ho Organizácia zodpovednosti výrobcov), avšak odpad musí byť správne vytriedený (v prípade znečistenia platí za odvoz bytový dom).

Pozor, upratovanie neporiadku okolo nádob je spoplatnená služba!

Kontaktujte Vašich správcov nehnuteľností a žiadajte dostatok žltých, modrých a zelených nádob. Požiadavky na triedený zber upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia, § 14 a príloha č. 10, ktorú nájdete na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/20210101

Ako sa dajú zberné nádoby objednať? Správca bytového domu môže:

1. Vyplniť formulár na našej webovej stránke https://www.olo.sk/ponuka-sluzieb/objednavka-sluzieb-pre-spravcovske-spolocnosti/

Vo formulári si vyberie službu pravidelný odvoz triedeného komunálneho odpadu kat. č. 20 01, následne si vyberie druh, veľkosť nádoby a aj interval odvozu odpadu.

2. Napísať mail na zakazka@olo.sk, kde uvedie údaje o odbernom mieste a o aké nádoby ide (druh, veľkosť nádoby, interval odvozu).

Žiadosť bude posúdená v zmysle platného VZN, ktoré nájdete na https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VZN_06_2020_odpady.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *