Home » Info » Prečo je dobré kompostovať?

Priemerný Bratislavčan vyprodukuje 487 kg* komunálneho odpadu za rok (na Slovensku je priemer 427 kg/osoba). Z neho 20 – 45 % tvorí biologický odpad, ktorý sa dá skompostovať a následne využiť ako kvalitné prírodné hnojivo.

Menej odpadu v nádobách na zmesový komunálny odpad = pomalšie zapĺňanie zberných nádob = menej vzniknutých emisií pri prevoze odpadu na energetické zhodnotenie.

Naša spoločnosť sa venuje zberu biologicky rozložiteľného odpadu od roku 2017. Pri tejto príležitosti sme vydali brožúru Všetko o domácom kompostovaní  (https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2020/03/Brozura_kompostovanie.pdf), v ktorej nájdete informácie o zakladaní kompostu, čo doň môže ísť a čo nie, ako využiť hotový kompost a iné.

Bratislavčania si na území mesta môžu zriadiť komunitné kompostovisko. Žiadateľ; obyvatelia bytových domov, školské či predškolské zariadenia, skupiny vlastníkov rodinných domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach a iní vyplní žiadosť, ktorú následne doručí na adresu magistrátu, hlavné mesto v lehote 45 dní vydá stanovisko.

Kompletné podmienky zriadenia komunitného kompostoviska nájdete na webstránke magistrátu (https://bratislava.sk/sk/komunitne-kompostovanie)

Sériu informačných letákov k tejto téme vydalo aj Ministerstvo životného prostredia;
1. Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach (https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf)
2. Kompostovanie (https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/kompostovanie.pdf)
3. Komunitné kompostovanie (https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/komunitne-kompostovanie.pdf)
4. Využitie biologického odpadu na záhrade (https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf)
5. 10 typov ako neplytvať potravinami (https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/neplytvajte-potravinami.pdf)

 

* Magistrát hlavného mesta Bratislava, rok 2019.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *