Veľkokapacitné kontajnery

Kde si môže zákazník objednať veľkokapacitný kontajner (VKK) na odvoz odpadu?
  • na  web stránke www.olo.sk cez aplikáciu Objednávka služieb,
  • e-mailom na zakazka@olo.sk
  • písomne poštou na adresu OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava.
Na aký druh odpadu si môže zákazník objednať VKK?

objemný odpad, stavebný odpad, biologicky-rozložiteľný odpad, zmiešané obaly.

Aký odpad sa môže vkladať do VKK na stavebný odpad?

Zeminu, štrk, cement, vápno, betón, maltu, piesok, sanitu, tehly, obkladačky, okenné rámy, zárubne dverí, dvere bez sklených výplní, sklobetón, drôtené sklo, linoleum, sadrokartón.

Aký odpad sa nemôže vkladať do VKK na stavebný odpad?

objemný odpad, nebezpečný odpad, biologicky-rozložiteľný odpad, rádioaktívny odpad.

Aký odpad sa môže vkladať do VKK na objemný odpad?

Odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, ako nábytok, koberce, podlahoviny, dvere a pod.

Aký odpad sa nemôže vkladať do VKK na objemný odpad?

stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologicky-rozložiteľný odpad, rádioaktívny odpad.

Pristavuje OLO a.s. VKK na objemný odpad po mestských častiach (MČ) na tzv. jarné a jesenné upratovanie?
Áno, ale len na základe požiadavky MČ. Termín a miesto pristavovania VKK  stanovuje MČ. Pristavovanie VKK na objemný odpad sa realizuje spravidla dvakrát do roka.