Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

11. februára 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Oznam – Nevykonaný odvoz zmesového komunálneho odpadu dňa 11.02.2019

Z prevádzkovo-technických dôvodov nebude dnes, 11.02.2019, vykonaný odvoz zmesového komunálneho odpadu na vybraných uliciach. Odvoz bude vykonaný s dočistením do konca 7. týždňa, teda do 16.2.2019.
Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Zoznam ulíc ktorých sa situácia týka:

 

Bajkalská Júlová Rozvodná
Bellova Karadžičova Sibírska
Bernolákova Krahulčia Sovia
Brečtanová Krížna Strážna
Brusnicová Kyjevská Stromová
Čremchová Lopúchová Suchá
Desiata Mandľovníková Trinásta
Deviata Na pažiti Vančurova
Dvanásta Na Vtáčniku Vosková
Horná Vančurová Ovručská Vtáčnik
Chrasťová Ôsma Záhradnícka
Jedenásta Pekná Vyhliadka Záruby
Jeséniova Pyrenejská

 

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

dvadsať − 12 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo