Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

1. júna 2018 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

OLO podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s nepravdivými informáciami mestských poslancov

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu.

Vo štvrtok 31.5.2018 sa konala tlačová beseda niekoľkých poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta, medzi ktorými bol aj Ján Hrčka. Tlačová beseda sa týkala prenájmu referentských a manažérskych vozidiel v spoločnosti OLO, pričom poslanci prezentovali stanovisko, že „ide o pochybný prenájom za státisíce eur, nevýhodný obchod, nevýhodnú cenu a o tunelovanie spoločnosti OLO.“ Poslanci vo svojich vyjadreniach naznačili, že pri prenájme vozidiel „išlo zjavne o niečo iné“ a ide o „podvod.“

Spoločnosť OLO striktne odmieta akékoľvek obvinenia zo strany poslancov. Informácie, ktoré odzneli sú nepravdivé, závádzajúce a vážne poškodzujú spoločnosť, preto OLO podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzích práv, či iného trestného činu, keďže verejné rozširovanie nepravdivých skutočností niektorými poslancami vníma spoločnosť OLO ako svoju ujmu.

 Poslancami prezentované informácie sú nepravdivé, pretože vychádzajú z nesprávnych výpočtov. Dlhodobý prenájom vozidiel je po započítaní všetkých nákladov výrazne ekonomicky výhodnejší ako kúpa nových vozidiel a spoločnosti OLO šetrí finančné prostriedky. V tomto prípade ide o referentské a manažérske vozidlá značiek Škoda Fabia, Hyundai i40, Škoda Superb, Škoda Octavia a Mercedes V. Spolu ide o 20 ks vozidiel, v počte 16 ks Fabia, a po jednom kuse z ostatných. Vozidlá sú zabezpečené prostredníctvom dlhodobého prenájmu spoločnosťou B2B Rent s.r.o., ktorá bola vybraná na základe obstarávacieho konania. Všetky vozidlá boli obstarané ako nové bez najazdených kilometrov. Vozidlo Mercedes V bolo obstarané ako predvádzacie vozidlo s počtom 26 016 najazdených km.

V minulosti boli referentské a manažérske vozidlá obstarané z vlastných zdrojov spoločnosti OLO. Tieto vozidlá však už boli po svojej prevádzkovej životnosti a v nevyhovujúcom technickom stave, čo znamenalo zvýšené náklady na ich servis a údržbu. Dlhodobý prenájom bol zvolený na základe plánovania optimálneho cash flow, nakoľko na začiatku roka 2017 musela spoločnosť OLO splatiť významnú sumu vyplývajúcu z ukončenia dlhodobého investičného úveru vo výške 6,7 milióna eur. Aby si spoločnosť OLO naďalej zachovala svoju prevádzkyschopnosť, pokladala za adekvátne riešiť obnovu uvedeného majetku formou dlhodobého prenájmu, ktorý bol finančne výhodnejší a zahŕňal nielen cenu za prenájom vozidla, ale tiež ďalšie náklady, ako sú servis, údržba, poistenie vozidla, náhradné vozidlo v prípade poruchy, dodatočné pneumatiky, diaľničná nálepka, GPS monitoring a ďalšie.

 

Mgr. Beáta Humeniková
Hovorkyňa spoločnosti
a zodpovedná za Oddelenie marketingu

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

päť × 5 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo