Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Odvoz odpadu počas sviatkov

Najdôležitejšie správy spoločnosti OLO a.s. k odvozu odpadu počas sviatkov

Odvoz odpadu počas sviatkov

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. sa o odvoz zmesového komunálneho aj triedeného odpadu v hlavnom meste opäť postará aj počas vianočných a novoročných sviatkov.

Odvoz odpadu sa na nový rok posunie o deň neskôr

Odvoz odpadu vykonáva spoločnosť OLO od pondelka do soboty, s výnimkou dvoch dní v roku – Nového roka a Veľkonočného pondelka. Nakoľko Nový rok 1. 1. 2018 pripadá na pondelok, odvoz odpadu v tento deň nebude prebiehať, čo spôsobí posun odvozov počas celého týždňa o deň neskôr. Pondelkový odvoz odpadu tak bude realizovaný v utorok, utorkový v stredu, stredajší vo štvrtok, štvrtkový v piatok a v sobotu 6. 1. 2018 bude realizovaný odvoz odpadu za piatok aj sobotu súčasne.

Zberný dvor aj spaľovňa odpadu budú vo sviatočné dni zatvorené

Zberný dvor a spaľovňa odpadu budú počas sviatkov zatvorené v termínoch 24. 12. – 26. 12. 2017, 1. 1. 2018 a 6. 1. 2018. Zákaznícke centrum bude 25. 12. – 26. 12. 2017 dostupné len telefonicky na čísle 02/50 110 111 a to v čase 7:00 – 13:00 hod. alebo e-mailom na zakazka@olo.sk. Podrobný prehľad o službách OLO počas vianočných a novoročných sviatkov nájdete v Prílohe tlačovej správy a na webe www.olo.

S odvozom vianočných stromčekov OLO začne od 8. 1. 2018

Spoločnosť OLO sa postará aj o zber a odvoz vianočných stromčekov. Ten sa bude realizovať od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018. Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

Pozor na falošných smetiarov

Dobré meno našich zamestnancov sa aj tento rok snažia pokaziť takzvaní falošní smetiari – vinšovníci, oblečení vo falošných uniformách, ktorí od občanov žiadajú peňažnú pozornosť. Spoločnosť OLO sa od týchto aktivít aj osôb dištancuje a upozorňujeme, že naši zamestnanci majú takúto činnosť zakázanú a v žiadnom prípade od občanov nepýtajú peňažnú hotovosť ani iné dary. Našich zamestnancov spoznáte podľa sivo – oranžových uniforiem s logom OLO. Tie sú zladené s farbou zberného vozidla a zároveň aj so samotným logom našej spoločnosti. 

Služby OLO a.s. počas vianočných a novoročných sviatkov:

Dátum Deň Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu ZKO a TZ Zberný dvor Spaľovňa 
22.12.17 piatok 7:00-12:00 podľa harmonogramu 8:00-18:00 podľa harmonogramu
23.12.17 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00-18:00 podľa harmonogramu
24.12.17 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená
25.12.17 pondelok *7:00-13:00 podľa harmonogramu zatvorený pre verejnosť zatvorená
26.12.17 utorok *7:00-13:00 podľa harmonogramu zatvorený pre verejnosť zatvorená
27.12.17 streda 7:00- 16:00 podľa harmonogramu 8:00-18:00 podľa harmonogramu
28.12.17 štvrtok 7.00-16.00 podľa harmonogramu 8.00-18.00 podľa harmonogramu
29.12.17 piatok 7.00-12.00 podľa harmonogramu 8.00-18.00 podľa harmonogramu
30.12.17 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8.00-18.00 podľa harmonogramu
31.12.17 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená
01.01.18 pondelok zatvorené Odvoz odpadu nebude vykonaný, čo spôsobí posun odvozov počas celého týždňa o deň neskôr. zatvorený pre verejnosť zatvorená
02.01.18 utorok 7:00-16:00 *bude vykonaný za 01.01. 8.00-18.00 podľa harmonogramu
03.01.18 streda 7:00-16:00 *bude vykonaný za 02.01. 8.00-18.00 podľa harmonogramu
04.01.18 štvrtok 7.00-16.00 *bude vykonaný za 03.01. 8.00-18.00 podľa harmonogramu
05.01.18 piatok 7.00-16.00 *bude vykonaný za 04.01. 8.00-18.00 podľa harmonogramu
06.01.18 sobota zatvorené *bude vykonaný za 05.01. aj 06.01. zatvorený pre verejnosť zatvorená
07.01.18 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená
08.01.18 pondelok 7.00-16.00 podľa harmonogramu 8.00-18.00 podľa harmonogramu

* Zákaznícke centrum je k dispozícii telefonicky na čísle 02/50 110 111
alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

Zimné stanovištia

Vzhľadom na počasie, ktoré pretrváva už niekoľko dní, neupravené a neposypané cesty tretej a štvrtej triedy, majú zberné vozidlá mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s., zabezpečujúce odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu, stále problém dostať sa najmä do ťažko dostupných a svahovitých lokalít v rámci Bratislavy.

Za posledné tri pracovné dni evidujeme prostredníctvom nášho Zákazníckeho centra viac ako 263 sťažností, týkajúcich sa neodvezeného odpadu. Príčinou vo všetkých prípadoch je nezjazdnosť cestných komunikácií, ktoré sú zasnežené a zľadovatené. Ide o cesty tretej a štvrtej triedy, najmä o svahovité lokality ako Kramáre, Koliba, či Dlhé Diely. Zoznam najproblematickejších ulíc nájdete v prílohe tlačovej správy.

Napriek neupraveným cestným komunikáciám sa naše zberné vozidlá pokúšajú vykonávať odvoz odpadu v stanovených časových harmonogramoch. Prosíme však obyvateľov dotknutých lokalít o trpezlivosť a pochopenie, pokiaľ odvoz odpadu nevykonáme v stanovenom termíne, budeme ho realizovať akonáhle nám to poveternostné podmienky umožnia. Zároveň žiadame dotknuté mestské časti, aby zabezpečili zjazdnosť týchto ciest a umožnili tak našim zberným vozidlám vykonať odvoz odpadu v stanovených časových harmonogramoch.

Ďalším problémom sú v týchto dňoch aj neupravené stanovištia zberných nádob. Z niektorých stanovíšť nie je odhrnutý sneh, ktorý je zároveň zamrznutý a tak naši zamestnanci nemôžu manipulovať so zbernými nádobami. Zberná nádoba naplnená odpadom v deň odvozu váži viac ako 120 kg a manipulácia s ňou nie je jednoduchá ani v bežných a priaznivých podmienkach. V prípade, že sa na stanovišti nachádza sneh alebo ľad, s nádobou je problematické manipulovať a hrozí nielen poškodenie samotnej nádoby, ale tiež úraz našich zamestnancov. Žiadame preto správcov nehnuteľností, aby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 1/2017, zabezpečili sprístupnenie stanovišťa zberných nádob za účelom ich vyprázdnenia alebo zabezpečili premiestnenie zbernej nádoby v deň odvozu na miesto dostupné naše zvozovej technike.

V prípade akýchkoľvek podnetov nás, prosím, neváhajte kontaktovať na Zákazníckom centre spoločnosti OLO, na tel. č. 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

Zoznam najproblematickejších a momentálne nedostupných ulíc

 1. Lamač – Strmé vršky
 2. Donská – pri Vápenickom potoku smer Kučovanická ul.
 3. Juraja Hronca
 4. Vladimíra Clementisa 10
 5. Devínska cesta (vodáreň)
 6. Ladislava Dérera
 7. Brusnicová – Krahulčia
 8. Višňová ul.
 9. Čerešňový sad
 10. Bystrické sady
 11. Dvanásta ul.
 12. Čremchová ul. (väčšina ulíc na Kolibe)
 13. Jedenásta ul.
 14. Palkovičova ul.
 15. Suchá ul.
 16. Jeséniová
 17. Partizánska, Hlavatého, Červeňová, Bradliarska, Lichardova ul.
 18. Stromová ul. (Hotel Brix)
 19. Cabanova ul. (Materská škola)
 20. Klenová ul.
 21. Na Kalvárii
 22. Kuklovská ul.
 23. Donovalová ul.
 24. Bellova ul.
 25. Podbrezovská ul.
 26. Kvačalová ul.
 27. Cadrová – Kurucová
 28. Uhrová ul.

Falošní smetiari

O zber a odvoz zmesového komunálneho, ale aj triedeného odpadu sa v Bratislave starajú zamestnanci mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. Ich práca nie je jednoduchá. Je to práca za každého počasia, častokrát v zložitých situáciách a napriek tomu ju robia veľmi zodpovedne. Dobré meno našich zamestnancov, sa však najmä pred sviatkami, snažia pokaziť takzvaní falošní smetiari – vinšovníci, oblečení vo falošných uniformách, ktorí od občanov žiadajú peňažnú pozornosť. V tomto roku sa objavili skôr ako inokedy.

Falošní smetiari sa v tomto roku objavili už koncom novembra v lokalite Starého Mesta. Konkrétne išlo o Kollárovo námestie, Námestie 1. mája, Obchodnú ulicu, Mariánsku a Radlinského ulicu. Je však dosť pravdepodobné, že sa v najbližších dňoch presunú aj do ďalších bratislavských lokalít. Spoločnosť OLO sa od týchto aktivít aj osôb dištancuje a upozorňujeme, že naši zamestnanci majú takúto činnosť zakázanú a v žiadnom prípade od občanov nepýtajú peňažnú hotovosť ani iné dary. Našich zamestnancov spoznáte podľa sivo – oranžových uniforiem s logom OLO. Tie sú zladené s farbou zberného vozidla a zároveň aj so samotným logom našej spoločnosti. V prípade, že falošných smetiarov stretnete, nič im nedávajte a informujte, prosím, naše Zákaznícke centrum telefonicky na 02/50 110 111 alebo e-mailom na podnety@olo.sk. Pomôžte nám ich identifikovať fotografiou, prípadne identifikáciou automobilu, ktorým sa priviezli.

Do ulíc Bratislavy vyráža od pondelka do soboty denne viac ako 50 posádok zberných vozidiel, ktoré odvážajú od rodinných aj bytových domov zmesový i vytriedený odpad. Naši zamestnanci – „smetiari,“ pracujú každý deň v roku, okrem nedele, Nového roka a Veľkonočného pondelka. Denne vykonajú viac ako 8 600 obslúh, za rok 2016 to bolo 3 747 733 obslúh a každá posádka vyprázdni denne v priemere 280 – 300 zberných nádob/kontajnerov.

Vianočné stromčeky

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. sa postará o zber a odvoz vianočných stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. Odvoz stromčekov bude zabezpečovať od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

O odvoz vianočných stromčekov sa budú v Bratislave starať tri posádky, každá v zložení jeden vodič a dvaja závozníci. Zber a odvoz vianočných stromčekov sa začne realizovať 8. 1. 2018 v mestskej časti Staré Mesto a následne bude pokračovať aj v ostatných mestských častiach.

Stromčeky budú odvezené do bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa energeticky zhodnotia, teda spália. Ich spálením spolu so zmesovým komunálnym odpadom sa vyrába teplo a elektrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 22 000 bratislavských domácností.

Množstvo vyzbieraných a odvezených vianočných stromčekov z roka na rok stúpa. Kým, napríklad, v roku 2014 pracovníci spoločnosti OLO odviezli 84 ton vianočných stromčekov, v roku 2016 to bolo takmer 99 ton a v roku 2017 už viac ako 112 ton.

 

Spoločnosť OLO želá všetkým obyvateľom hlavného mesta krásne a pokojné vianočné sviatky, šťastný a úspešný nový rok 2018.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo