Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

28. januára 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Odvoz odpadu počas aktuálnych poveternostných podmienok

Počas dnešného dňa, pondelka 28.1.2019, sa všetky naše zberné vozidlá snažia vykonávať odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu podľa harmonogramu. Môže sa však stať, že vzhľadom na poveternostné podmienky, nebude vykonaný odvoz odpadu v niektorých lokalitách. Nevykonané odvozy budú zrealizované akonáhle nám to poveternostné podmienky dovolia. Prosíme v tejto súvislosti obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť a pochopenie.

Zároveň žiadame správcov nehnuteľností, aby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta, zabezpečili sprístupnenie kontajnerového stojiska alebo zabezpečili premiestnenie zbernej nádoby v deň odvozu na miesto dostupné naše zvozovej technike. Častým problémom, najmä v tomto zimnom období, sú totiž neupravené kontajnerové stojiská. Z niektorých stojísk nie je odhrnutý sneh, ktorý je zároveň zamrznutý a tak naši zamestnanci nemôžu manipulovať so zbernými nádobami. Zberná nádoba naplnená odpadom v deň odvozu váži viac ako 120 kg a manipulácia s ňou nie je jednoduchá ani v bežných a priaznivých podmienkach. V prípade, že sa na stanovišti nachádza sneh alebo ľad, s nádobou je problematické manipulovať a hrozí nielen poškodenie samotnej nádoby, ale tiež úraz našich zamestnancov. V prípade akýchkoľvek podnetov nás, prosím, neváhajte kontaktovať na našom zákazníckom centre telefonicky 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

7 + 16 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo