Home » Tlačové správy » ODVOZ BIOODPADU LEN DO 30.11.2019

Odvoz bude ukončený dňa 30.11.2019.

Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdete na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžete si ho však zistiť aj priamo na www.olo.sk „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“

Termíny posledných odvozov bio odpadu z hnedých nádob v novembri 2019:

Mesiac Týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
November 47. (nepárny) 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.
48. (párny) 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.

 Príklad: Ak máte odvoz v nepárny týždeň v piatok, Váš posledný odvoz bude 22.11.2019, ak máte odvoz v párny týždeň v utorok, Váš posledný odvoz bude 26.11.2019

V ďalšom roku sa odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob v Bratislave začne realizovať od 2.3.2020.

Bio odpad zo záhrad je však možné počas celého roka bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní.

Ing. Karin Zvalová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *