Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

15. novembra 2019 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

ODVOZ BIOODPADU LEN DO 30.11.2019

Odvoz bude ukončený dňa 30.11.2019.

Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdete na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžete si ho však zistiť aj priamo na www.olo.sk „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“

Termíny posledných odvozov bio odpadu z hnedých nádob v novembri 2019:

Mesiac Týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
November 47. (nepárny) 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.
48. (párny) 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.

 Príklad: Ak máte odvoz v nepárny týždeň v piatok, Váš posledný odvoz bude 22.11.2019, ak máte odvoz v párny týždeň v utorok, Váš posledný odvoz bude 26.11.2019

V ďalšom roku sa odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob v Bratislave začne realizovať od 2.3.2020.

Bio odpad zo záhrad je však možné počas celého roka bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní.

Ing. Karin Zvalová

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

dvanásť − štyri =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo