Home » Tlačové správy » Od 5. 7. 2021 začína rozvoz vriec a informačných letákov pre zber triedeného odpadu z rodinných domov v siedmich zostávajúcich MČ
Publikované: 07.07.2021

Od pondelka 5. júla 2021 zabezpečí OLO a.s. distribúciu vriec a letákov s informáciami k tretej etape vrecového zberu triedeného odpadu pre sedem novozapojených mestských častí Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Harmonogram distribúcie vriec a letákov:

MČ Karlova Ves
Termín: 5. – 10. 7. 2021

MČ Dúbravka
Termín: 5. – 17. 7. 2021

MČ Záhorská Bystrica
Termín: 19. – 31. 7. 2021

MČ Lamač
Termín: 2. – 7. 8. 2021

MČ Jarovce
Termín: 9. – 14. 8. 2021

MČ Rusovce
Termín: 16. – 28. 8. 2021

MČ Čunovo
Termín: 30. 8. – 4. 9. 2021

Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/ alebo na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/harmonogram-zberu-triedeneho-odpadu-2021-pre-rodinne-domy-v-mestskych-castiach-v-prvej-etape

Leták pre všetky mestské časti nájdete tu alebo na miestnom úrade Vašej mestskej časti.

Na základe prieskumu z prvej etapy vrecového zberu triedeného odpadu sme navýšili počet modrých vriec na papier a počet žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. Zvýšili sme tiež frekvenciu odvozu oboch komodít na dvakrát mesačne.
V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.
V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

Od augusta 2020 sme spolu s hlavným mestom sledovali správnosť triedenia a čistotu vytriedeného odpadu, čistotu okolia na bývalých zberných hniezdach aj mieru zapojenia domácností do nového spôsobu zberu papiera a plastu.
Systém sme vyhodnotili ako úspešný, preto sme ho zaviedli od februára 2021 v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 ho spúšťame aj v zostávajúcich mestských častiach Bratislavy.
Z prieskumu spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností vyplýva, že až pre 76,8 % z opýtaných je systém vrecového zberu pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4 % z nich je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Tieto výsledky potvrdila aj následná analýza vzoriek odpadu z vriec zo zapojených mestských častí; znečistenie vytriedeného plastu bolo 11 %, čo je v porovnaní s kontajnerovým zberom pokles znečistenia o 71 %; pri papieri boli znečistené 4 % odpadu, čo je v porovnaní s kontajnerovým zberom pokles znečistenia
o 60 %.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory.

8 komentárov

 1. Andrea píše:

  Dobrý deň, do dnešného dňa sme neobržali vrecia na odpad. Sme z mestskej časti BA-Čunovo. Kde je možné si vrecia dodatočne vyžiadať? Ďakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   prosíme Vás o presnú adresu, kde neboli vrecia doručené. Pracovníci OLO Vám vrecia na triedený odpad doručia.
   Ďakujeme a prajeme príjemný deň.

   S pozdravom,
   Team OLO

 2. Marta Čarabová píše:

  Kde je zverejnený odvoz vrecového odpadu /papier, plasty / od augusta do 31.12.2021. Neviem to nájsť pre ulicu Margarétova, Bratislava Vrakuňa.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   aktualizovaný zoznam odvozových dní podľa ulíc nájdete koncom augusta na našej stránke http://www.olo.sk Nový harmonogram vrecového zberu bude platný od 6.9.2021.
   Keďže sa odvoz papiera v rámci tretej etapy vrecového zberu bude navyšovať na 2 x mesačne, odvoz papiera aj plastu bude v jeden deň.
   Leták s novým harmonogramom nájdete tu.

   S pozdravom, Team OLO

   • Oľga píše:

    Dobrý deň.Ja by som sa chcela opýtať, či budete dodávať aj ďalšie vrecia na odpad nakoľko my už máme iba jedno na plast. Ďakujem za odpoveď (časť Trnávka Ružinov)

    • OLO píše:

     Dobrý deň,
     vrecia sa dodávajú obdobie jedného roka. Pokiaľ sa Vám vrecia minuli skôr, vieme Vám ich dodatočne doručiť.
     O akú adresu ide?

     S pozdravom, Team OLO

   • Barbora píše:

    Dobrý deň, doteraz sme neobdrzali žiadne vrecia, sme z mestskej časti lamač, ulica pod Zečakom

    • OLO píše:

     Dobrý deň,
     prosíme Vás o doplnenie údajov: presná adresa (meno, ulica + popisné číslo ) a evidenčné číslo zmluvy. Pracovníci OLO Vám vrecia doručia.

     S pozdravom, Team OLO