Home » Oznamy » Od 16. novembra 2022 začíname distribuovať obyvateľom Rusoviec balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 09.11.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od stredy 16. novembra 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Rusoviec. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 28. novembra, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 5. decembra 2022.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať v blízkom okolí bytového domu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 16. do 24. novembra 2022

Ulica  Dátum distribúcie Čas distribúcie
Ágosta Sőtéra 18.11.2022 14:00-18:30
Aladára Radnótiho 21.11.2022 14:00-18:30
Antická 24.11.2022 14:00-18:30
Attidova 24.11.2022 14:00-18:30
Balkánska 22.11.2022 14:00-18:30
Bronzová 23.11.2022 14:00-18:30
Colnícka 21.11.2022 14:00-18:30
Dolichénska 24.11.2022 14:00-18:30
Domiciánova 23.11.2022 14:00-18:30
Druidská 23.11.2022 14:00-18:30
Firmova 23.11.2022 14:00-18:30
Fláviovská 24.11.2022 14:00-18:30
Gerulatská 21.11.2022 14:00-18:30
Hadriánova 24.11.2022 14:00-18:30
Hájová 19.11.2022 9:00-15:30
Ilýrska 22.11.2022 14:00-18:30
Irkutská 21.11.2022 14:00-18:30
Jána Dekana 21.11.2022 14:00-18:30
Keltská 23.11.2022 14:00-18:30
Kovácsova 16.11.2022 14:00-18:30
Laténska 23.11.2022 14:00-18:30
Laury Henckelovej 21.11.2022 14:00-18:30
Lesnícka 18.11.2022 14:00-18:30
Longobardská 24.11.2022 14:00-18:30
Lónyaiová 18.11.2022 14:00-18:30
Ľudmily Kraskovskej 16.11.2022 14:00-18:30
Maďarská 21.11.2022 14:00-18:30
Mínešská 21.11.2022 14:00-18:30
Pohraničníkov 18.11.2022 14:00-18:30
Pri gaštanovej aleji 21.11.2022 14:00-18:30
Pri pieskovom hone 23.11.2022 14:00-18:30
Pri Rusovskom ramene 21.11.2022 14:00-18:30
Pri vodnej veži 22.11.2022 14:00-18:30
Radoslava Hošeka 18.11.2022 14:00-18:30
Septimiova 24.11.2022 14:00-18:30
Severovcov 24.11.2022 14:00-18:30
Starorímska 24.11.2022 14:00-18:30
Svébska 24.11.2022 14:00-18:30
Švajčiareň 21.11.2022 14:00-18:30
Tibériova 24.11.2022 14:00-18:30
Trajánova 24.11.2022 14:00-18:30
Valentiniánova 23.11.2022 14:00-18:30
Vojtecha Ondroucha 19.11.2022 9:00-15:30
Vývojová 16.11.2022 14:00-18:30
Zdravotnícka 21.11.2022 14:00-18:30

 

Harmonogram pre bytové domy 26. novembra 2022

Ulica Orientačné číslo Dátum distribúcie Čas distribúcie Distribučný bod
Firmova 1-11 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Firmova 12-14 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Firmova 16-20 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Irkutská 11A-C sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Kovácsova 5 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Kovácsova 90 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Kovácsova 92 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Kovácsova 94-96 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Kovácsova 98-100 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Pohraničníkov 60 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Starorímska 2 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Starorímska 12 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Starorímska 14-16 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Starorímska 18-20 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Starorímska 4-6 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133
Vývojová 10 sobota 26. november 2022 10:00-17:00 Distribučné centrum „potraviny KRAJ“, Balkánska č.133

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrum Rusovce
26. 11. 2022 
od 10 do 17 hod.

Balkánska 133 – 
potraviny KRAJ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *