Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Obchodné verejné súťaže

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.  podľa ustanovení
§ 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Aktuálne obchodné verejné súťaže

Predmet predaja/prenájmu Termín predkladania ponúk Minimálna požadovaná cena Zadávacie podklady Predpokladaný termín predaja/prenájmu

 


Ukončené obchodné verejné súťaže

Predmet predaja/prenájmu Termín predkladania ponúk Minimálna požadovaná cena Zmluvná cena Dátum podpisu zmluvy Víťaz
Predaj prípojného vozidla HUFFERMANN do 30.11.2018 do 10:00 hod. 841,00 EUR bez DPH 1.050,00 EUR bez DPH 31.12.2018 Richard Vida, Vlky
Predaj nákladného automobilu SCANIA s HYDRAULICKOU RUKOU do 30.11.2018 do 10:00 hod. 6.809,00 EUR bez DPH 10.400,00 EUR bez DPH 31.12.2018 Richard Vida, Vlky
Predaj elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja do 12.10.2018 do 09:00 hod. 40,49 EUR/MWh bez DPH + 0,50% 31.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Predaj nákladného automobilu SCANIA s HYDRAULICKOU RUKOU do 12.10.2018 do 10:00 hod. 13.618,00 EUR bez DPH
Predaj prípojného vozidla HUFFERMANN do 12.10.2018 do 10:00 hod. 1.682,00 EUR bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov na triedenie a spracovanie zberového papiera a plastov do 30.08.2016 do 9.00 hod. 169.619,20 EUR bez DPH/1 rok 173.000 Eur bez DPH 31.07.2017 Vassal EKO, s.r.o. Bratislava
Predaj nákladného automobilu IVECO do 21.03.2017 do 10:00 hod. 15.479,- Eur bez DPH 15.600 Eur bez DPH 11.04.2017 B2B RENT s.r.o. Bratislava
Predaj nákladného automobilu MAN – ND do 21.03.2017 do 10:00 hod. 1.900,- Eur bez DPH
Nájom BUFETU pri Spaľovni do 30.03.2017 do 10:00 hod. 1.200 Eur bez DPH/rok/nájom + 132 Eur bez DPH/rok/energie 1.200 Eur bez DPH/rok/nájom + 132 Eur bez DPH/rok/energie 27.04.2017 SLICOM s. r. o.
Bratislava

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo