Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zmluvy a objednávky

Dátum Typ dokumentu č. zmluvy/objednávky Dodávateľ Cena bez DPH (€) Predmet objednávky
20.1.2020 Zmluva o prebratí odpadu [2-50-20] Bratislavská recyklačná s.r.o. v zmysle zmluvy spracovanie odpadu v ZEVO
16.1.2020 Zmluva o spolupráci [2-10-20] Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacov Cloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky
8.1.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb [1-10-20] Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. 110,- EUR bez DPH/hodina, účtovný takt 30 min. právne služby a právne poradenstvo v oblasti uzatvárania kolektívnych zmlúv
2.1.2020 Zmluva o kúpe a predaji [1-50-20] VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 107,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 50.000,- EUR bez DPH zmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov – biele vápno CL90-Q VL
31.12.2019 Zmluva o dielo [k22-50-17 D1] FEVAKO spol. s r.o. v zmysle čl.1 dodatku č. 1 Pravidelné servisné výkony
30.12.2019 Zmluva o poskytnutí systému JOSEPHINE a služieb s ním spojených [65-10-19 ] NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 4.860,- EUR bez DPH/rok používanie systému JOSEPHINE + služby asistenčného programu
20.12.2019 Zmluva o reklame [64-10-19] IVIK, s.r.o. 800,- EUR partner na podujatí XIII. Reprezentačného plesu odpadárov a priateľov životného prostredia
17.12.2019 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb [63-10-19] Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 30.000,- EUR reklamné a propagačné služby počas podujatia Silvester 2019 a Nový rok 2020
10.12.2019 Dodatok k zmluve o dielo a poskytovaní služieb [k56-10-14D4 ] Beztech, s.r.o. v zmysle zmluvy služby v oblasti BOZP, OPP a CO – predĺženie doby platnosti
6.12.2019 Hromadná licenčná zmluva [61-10-19 ] SOZA OLO art Olománie
29.11.2019 Kúpna zmluva [60-10-19] Henrich Sonnenschein – ITSK 250,- EUR bez DPH Kúpna zmluva č. Z201936134_Z príslušenstvo k mobilným telefónom 60 ks
29.11.2019 Kúpna zmluva [60-10-19] Henrich Sonnenschein – ITSK 250,- EUR bez DPH Kúpna zmluva č. Z201936134_Z príslušenstvo k mobilným telefónom 60 ks
18.11.2019 Zmluva o nájme veci [k92-10-14 D4] Bardusch Bértextília Kft. 45,80 EUR za ks bez DPH Zmluva o nájme veci – zateplené pracovné oblečenie
03.12.2019 Rámcová dohoda [59-10-19e ] Filson Slovakia s.r.o. 1.469,- EUR Rámcová dohoda č. Z201936426_Z Čistiace autopotreby
28.11.2019 Kúpna zmluva [58-10-19 ] Henrich Sonnenschein – ITSK 185,99 EUR bez DPH Kúpna zmluva č. Z201936095_Z batéria pre UPS APC SUA 1500l
28.11.2019 Zmluva o ochrane dôverných informácií [56-10-19 ] Benefit Systems Slovakia s.r.o. bezodplatne skúšobné využitie produktov a služieb vrámci programu MultiSport
25.11.2019 Dohoda o odmene oprávnenej osoby pri plnení povinností partnera verejného sektora [55-10-19] JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária s.r.o. v zmysle článku II dohody Dohoda o odmene oprávnenej osoby pri plnení povinností partnera verejného sektora
25.11.2019 Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora [54-10-19] JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária s.r.o. v zmysle dohody o odmene Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
21.11.2019 Rámcová dohoda [57-10-19 ] KRPA Slovakia spol. s r.o. 4.590,- EUR bez DPH Rámcová dohoda č. Z201935136_Z Biele samolepiace polyesterové nálepky
13.11.2019 Zmluva o dielo [15-50-19 D1 ] IMAO electric, s.r.o. 568,- EUR bez DPH Rekoštrukcia svietidiel núdzového osvetlenia časti Kotolňa a časti CHÚV – navýšenie ceny z dôvodu navýšenia počtu vymieňaných svietidiel
1.8.2019 Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov [32-10-19 D2 ] A-Z STAV s.r.o. v zmysle prílohy č. 1 zhodnotenie odpadov DSO- úprava cenníka
18.11.2019 Zmluva o dielo [16-50-19 ] Ing. Juraj Diky 9.000,- EUR bez DPH Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu dvoch stáčacích miest na dodávku chemikálií na ZSO
15.11.2019 Nájomná zmluva [51-10-19 ] TRUCK TRADE spol. s.r.o. 60,- EUR/24 hodín prenájmu zmluva o prenájme dopravného prostriedku
7.11.2019 Licenčná zmluva [1-10-19 D1] VENZEO, s.r.o. v zmysle prílohy č. 2 právo na používanie systému Venzeo – dodatok č. 1 – zmena cenníka, podmienok použivania systému Venzeo a služieb s ním spojených
7.11.2019 Licenčná zmluva [1-10-19 D2] VENZEO, s.r.o. v zmysle prílohy č. 2 právo na používanie systému Venzeo – GDPR
29.10.2019 Zmluva o vykonaní servisných prác [45-10-19] TZB Technológie, s.r.o. v zmysle Článku 3 Zmluvy Servisná a revízna činnosť plynových kotolní
25.10.2019 Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadu [50-10-19] Alternative Energy, s.r.o. 70,- EUR bez DPH/tona, mesačne cca 10 ton 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad; biologicky rozložiteľné riady
24.10.2019 Zmluva o dielo [15-50-19] IMAO electric, s.r.o. 7.189,- EUR bez DPH Rekonštrukcia svietidiel núdzového osvetlenia časti Kotolňa a časti CHÚV
17.10.2019 Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných služieb [62-10-19] Reclay Slovensko, s.r.o. 600,- EUR bez DPH reklamné a propagačné služby „Deň odpadového hospodárstva 2019“
15.10.2019 objednávka 20192857 KORAKO PLUS, S.R.O. 20 680,74 s DPH Bunda zimná s kapucňou – 5v1
11.10.2019 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb [44-10-19] ENEX consulting, s.r.o. v zmysle čl. V. zmluvy v závislosti od druhu činnosti Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti environmentu, najmä nakladania s odpadmi
08.10.2019 objednávka S20190818 AKS GROUP,S.R.O. 14 314,40 s DPH Čistenie lapača ropných látok
02.10.2019 objednávka S20190807 ECOREC SLOVENSKO S.R.O. 40 800,00 s DPH Odobratie odpadu -plasty kat. č. 20 01 39
01.10.2019 Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci [14-50-19] STU Bratislava Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci v zmysle rozsahu preambuly zmluvy – výchova absolventov pre potreby objednávateľa a spolupráca pri technických projektoch v oblasti spaľovne komunálneho odpadu
30.09.2019 objednávka 20192820 KATIS s.r.o. 19 200,00 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom
26.09.2019 Dohoda o urovnaní [43-10-19] B2B rent, s.r.o. Dohoda o urovnaní k rámcovej zmluve o prenájme dopravných prostriedkov
23.09.2019 Zmluva o dielo [13-50-19] IDO EET – Levické strojárne, spol. s r.o. 98.860,- EUR bez DPH Oprava redlerových dopravníkov TKF NW390/20HTP10
20.09.2019 objednávka S20190772 AKS GROUP,S.R.O. 13 800,00 EUR s DPH Prečerpanie odpadových vôd v ZSO
19.09.2019 Zmluva o dielo [k 11-50-19 D1] HYDROTECH, a.s. 1.840,- EUR bez DPH Výmena časti výtlačného potrubia – dodatok č. 1 doplnenie cenového výmeru o doplňujúce práce
19.09.2019 objednávka S20190769 VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. 12 015,60 EUR s DPH Vyčistenie zásobného sila prod.spalín -NO č.190107
16.09.2019 Kúpna zmluva EKS [39-10-19] KORAKO plus, s.r.o. 18.736,- EUR bez DPH Kúpna zmluva č. Z201927563_Z OOPP zimné
13.09.2019 objednávka S20190758

FEVAKO, S.R.O. 79 258,50 EUR s DPH Údržba a oprava kotlov K1 , K2
12.09.2019 objednávka S20190756 SAT s.r.o. 14 332,75 EUR s DPH Práce počas odstávky
10.09.2019 objednávka S20190746 MARTIN GmbH für Umwelt-und Ene 13 098,00 EUR s DPH Technical inspection -OLO Bratislava – K1 , K2
05.09.2019 Zmluva o dielo [11-50-19] HYDROTECH, a.s. 97.480,34 EUR bez DPH výmena časti výtlačného potrubia
05.09.2019 objednávka 20192755 KATIS s.r.o. 15 456,00 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
04.09.2019 objednávka 20192749 BORMIS, S.R.O. 31 655,76 EUR s DPH Obuv zimná – závozníci
02.09.2019 Zmluva o poskytovaní služieb [k 32-10-17 D1] Bratislavská recyklačná, s.r.o. v zmysle zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb pri spracovaní odpadu – papier a plasty – dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
02.09.2019 Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadu [k 2-50-18 D1] Bratislavská recyklačná, s.r.o. 21,47 EUR bez DPH/tona 19 01 12 popol a škvara dodatok č. 1
02.09.2019 Dohoda o urovnaní [38-10-19] Bratislavská recyklačná, s.r.o. v zmysle cenníka Dohoda o nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom a dohoda o urovnaní
30.08.2019 Zmluva o kúpe a predaji [12-50-19] VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 100,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 50.000,- EUR bez DPH zmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov – biele vápno CL90-Q VL
27.08.2019 Nájomná zmluva [37-10-19] Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia 3.500,- EUR bez DPH prenájom reklamného zariadenia
26.08.2019 Licenčná zmluva [10-50-19] SFÉRA, a.s. 480,- EUR bez DPH licenčná zmluva na individuálny prístup k databáze portálu legislativnepovinnosti.sk
16.08.2019 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb [35-10-19] APUEN AKADÉMIA s.r.o. finančný rámec do 30.000,- EUR bez DPH Služby v oblasti verejného obstarávania
15.8.2019 Zmluva o dielo [9-50-19] ElektroSystem AM, spol. s r.o. 31.707,71 EUR bez DPH Silo popola – výmena elektrických ohrevov
12.08.2019 objednávka 20192678 KATIS s.r.o.

19.200,00 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom
03.08.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb [k-17-10-18-D1] PRIM CAR, s.r.o. v zmysle čl. IV. Zmluvy Rámcová zmluva o poskytovaní služieb výcviku a preskúšania vodičov nákladnej dopravy – doplnené preplácanie kolkov
1.8.2019 Rámcová zmluva – dodatok č. 1 [22-10-19] FCC Slovensko , s.r.o. max. 310.000,- EUR bez DPH rámec Rámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke (ZKO) – navýšenie predpokladaného množstva odpadu
30.07.2019 Dohoda o urovnaní [34-10-19] REDOX, s.r.o. dohoda o urovnaní k servisnej zmluve č. P/053/RD/2016
26.07.2019 objednávka S20190616 AKS GROUP,S.R.O. 14.314,40 EUR s DPH Čistenie lapača ropných látok
23.07.2019 objednávka 20192628 BINS S.R.O. 15.955,20 EUR s DPH Kontajner 1100 l sklo
23.07.2019 objednávka 20192632 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 28.080,00 EUR s DPH Zvon na sklo 1800l
17.07.2019 objednávka 20192613 KATIS s.r.o. 17.472,00 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
17.07.2019 objednávka 20192612 BINS S.R.O. 14.625,60 EUR s DPH Kontajner 1100 l plasty
16.07.2019 objednávka 20192603 METSO CZECH REPUBLIC, S.R.O. 11.703,60 EUR s DPH Pás str. 3643 MS 1270
10.07.2019 objednávka 20192583 VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG 35.402,40 EUR s DPH Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie
09.07.2019 objednávka 20192582 MARTIN GmbH für Umwelt-und Ene 11.561,36 EUR s DPH Gußstab für B.tisch,vorn 124 mm, 4519, 07.100.5700
09.07.2019 Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov [k 32-10-19-D1] A-Z STAV s.r.o. v zmysle prílohy č. 1 zhodnotenie odpadov DSO – dodatok k zmluve
01.07.2019 Rámcová kúpna zmluva [8-50-19] VULCASCOT GHbH 1,49 EUR/kg bez DPH do 30.9.2019 1,52 EUR/kg bez DPH do 31.3.2020 Norit GL 50 (aktívne uhlie na čistenie spalín)
26.6.2019 objednávka S20190540 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 172.952,40 EUR s DPH Oprava výmurovky kotlov K1,K2 – odstávka jeseň
25.06.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb [36-10-19] Barrister Legal s.r.o. 75,- EUR bez DPH/hod., fin. limit do 30.000,- EUR bez DPH poskytnutie právneho zastúpenia v právnej veci žalobcu OLO voči žalovanému Západoslovenská Distribučná a.s.
19.06.2019 Hromadná licenčná zmluva [33-10-19] SOZA Veľké finále Olománia
17.06.2019 Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov [32-10-19] A-Z STAV s.r.o. v zmysle prílohy č. 1 zhodnotenie odpadov DSO
14.06.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve [7-50-19] FCC Slovensko, s.r.o. 30,- EUR/tona zneškodnenie + 8,50 EUR/tona preprava (bez DPH) nakladanie s odpadom 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
4.6.2019 objednávka 20192471 KATIS s.r.o. 38.400,00 EUR s DPH Kontajner 1100 l papier
4.6.2019 objednávka 20192472 KATIS s.r.o. 16.800,00 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
21.05.2019 Zmluva o dielo [k 85-10-14-D2] Beztech, s.r.o. v zmysle článku II. Zmluvy Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, doplnenie e-learningu
20.05.2019 Zmluva o vytvorení a použití diela [30-10-19] Alan Lesyk 270,- EUR autorský honorár + 50,- EUR licencia za kus Výtvarné dielo – tematické obrázky
20.05.2019 objednávka 20192431 BINS S.R.O. 14.625,60 EUR s DPH Kontajner 1100 l plasty
17.05.2019 Zmluva o vykonaní reklamy [31-10-19] MFF Eko, s.r.o. 1.000,- EUR bez DPH Reklamný partner EKOTOPFILM
15.05.2019 objednávka 20192424 KATIS s.r.o. 19.200,00 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom
10.05.2019 objednávka 20192408 KATIS s.r.o. 34.944,00 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
06.05.2019 objednávka S20190398 AKS GROUP,S.R.O. 10.703,27 EUR s DPH Čistenie odlučovača ropných látok
03.05.2019 Rámcová zmluva o výkupe elektriny [k-17-50-18-D1] MAGNA ENERGIA a.s. 40,49 EUR + 0,50 % bez DPH za MWh elektrina z výroby vo výrobnom zariadení za kúpnu cenu – Dodatok č. 1 zmena a doplnenie
03.05.2019 Dohoda o splátkach [28-10-19] MAGNA ENERGIA a.s. 171.020,74 EUR uznanie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o výkupe elektriny pre rok 2018
02.05.2019 Zmluva o dielo [k-10-50-18-D2] Siemens s.r.o. 767.940,- EUR bez DPH Oprava parnej turbíny, prevodovky, generátora – oprava generátora na základe revízneho nálezu – Dodatok č. 2
02.05.2019 objednávka 20192392 BORMIS, S.R.O. 11.575,44 EUR s DPH Obuv letná členková s výstužou – závozníci
29.04.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb [26-10-19] Ing. Peter Michálek max. 10.000,- EUR bez DPH služby a činnosti súvisiace s aktualizáciami, úpravami a rozvojom informačného systému SOFTIP
29.04.2019 Kúpna zmluva [41-10-19] KATIS s.r.o. 182.000,- EUR bez DPH Kúpna zmluva č. Z201913736_Z HDPE kontajnery a zberné nádoby
29.04.2019 objednávka 20192385 BINS S.R.O. 15.290,40 EUR s DPH Kontajner 1100 l papier
24.04.2019 Zmluva o spolupráci [29-10-19] Bratislavský Majáles o.z. 5.000,- EUR bez DPH reklamné plnenie Bratislavský Majáles 2019
23.04.2019 Dohoda [27-10-19] R ALTRA spol. s r.o. zľava 2.500,- EUR Dohoda o riešení nedodržania termínu plnenia Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a poskytovanie servisných služieb
23.04.2019 objednávka 20192364 BINS S.R.O. 30.580,80 EUR s DPH Kontajner 1100 l papier
18.04.2019 objednávka 20192349 BINS S.R.O. 14.625,60 EUR s DPH Kontajner 1100 l plasty
18.04.2019 Zmluva o finančnom leasingu [12-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 100.607,52 EUR bez DPH Finančný leasing nákladných vozidiel
18.04.2019 Zmluva o finančnom leasingu [11-10-19]

Slovenská Sporiteľňa, a.s. 100.607,52 EUR bez DPH Finančný leasing nákladných vozidiel
18.04.2019 Zmluva o finančnom leasingu [10-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 100.607,52 EUR bez DPH Finančný leasing nákladných vozidiel
18.04.2019 Kúpna zmluva [18-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 99.000,00 EUR bez DPH Predaj nákladných vozidiel
18.04.2019 Kúpna zmluva [17-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 99.000,00 EUR bez DPH Predaj nákladných vozidiel
18.04.2019 Kúpna zmluva [16-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 99.000,00 EUR bez DPH Predaj nákladných vozidiel
17.04.2019 Rámcová zmluva [23-10-19] SWM Group a.s. max. 141.400,- EUR bez DPH Čistiace a dezinfekčné služby zberných nádob – 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l na ZKO
16.04.2019 Rámcová zmluva [21-10-19] AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. max. 220.000,- EUR bez DPH rámec Rámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke
15.04.2019 Rámcová kúpna zmluva [6-10-19] BORMIS, s.r.o. fin. limit max. do 60.000,- EUR bez DPH osobné ochranné pracovné prostriedky
12.04.2019 objednávka S20190328 SAMPLE BRATISLAVA,S.R.O. 78.180,00 EUR s DPH Ionexové hmoty pre rok 2019
11.04.2019 Rámcová zmluva [6-50-19] FEVAKO, spol. s r.o. rámec max 140.000,- EUR bez DPH Rámcová zmluva na údržbu a opravy kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas dvoch odstávok ZSO v roku 2019
09.04.2019 Rámcová zmluva [22-10-19] FCC Slovensko , s.r.o. max. 220.000,- EUR bez DPH rámec Rámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke (ZKO)
08.04.2019 objednávka S20190311 VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. 11.823,60 EUR s DPH Vyčistenie zásobníka produktu z čistenia spalín
05.04.2019 objednávka S20190298

SAT s.r.o. 14.332,75 EUR s DPH Práce počas technologickej odstávky ZSO(MaR)
04.04.2019 objednávka S20190287 ELEKTROSYSTEM AM S.R.O. 15.037,15 EUR s DPH Výmena – elektrický ohrev tkanivového filtra
04.04.2019 objednávka S20190296 REDOX SERVICES,S.R.O. 11.760,34 EUR s DPH Ročná pravidelná údržba nadstavieb FAUN
03.04.2019 Zmluva o poskytnutí licencií [k-23-10-18-D1] ASBIS AK spol. s r.o. min. 400,- EUR bez DPH(20 tabletov) a max. 1.600,- EUR bez DPH (80 tabletov) Tablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva – poskytnutie licencie Smasung KNOX
01.04.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti [k-11-10-16-D2] Mgr. Tomáš Szabo 1.650,- EUR/mesiac právne služby a právne poradenstvo
01.04.2019 Rámcová zmluva [24-10-19] FCC Slovensko , s.r.o. max. 200.000,- EUR bez DPH odber, úprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov (NO)
29.3.2019 Rámcová zmluva [25-10-19] EBA, s.r.o. max. 200.000,- EUR bez DPH odber, úprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov (NO)
29.03.2019 Zmluva o dielo [5-50-19] ENERGYMONTAGE-GROUP s.r.o. 70.720,24 EUR bez DPH oprava – výmena častí potrubných trás a výmenu dilatačných kompenzátorov dymovodov pre kotly K1 a K2
29.03.2019 Zmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy [4-50-19] Západoslovenská distribučná, a.s. v zmysle cenníka služieb distribúcie Zmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
27.03.2019 objednávka S20190267 LIBRA,S.R.O. 11.986,80 EUR s DPH

Kontrola a oprava vstupnej mostovej váhy
22.03.2019 objednávka S20190253 YTS Slovakia s.r.o. 10.296,00 EUR s DPH

Generálna oprava ventilátorov textilných filtrov
22.03.2019 objednávka S20190254 PRAKTIKPUMP, S.R.O. 13.708,80 EUR s DPH

Oprava čerpadiel
21.03.2019 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora [k-16-10-18-D1] Mestská časť Bratislava – Rača vrámci zmluvy s HM SR BA Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Rača – dodatok č. 1
18.03.2019 Darovacia zmluva [20-10-19] Aliancia Stará Tržnica, o.z. 1.700,- EUR finančný dar
18.03.2019 objednávka S20190227 OPRaS – TZ, s.r.o. 19.680,00 EUR s DPH

Dodávka, výmena a progr.automatiky Lamtec
15.3.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb [19-10-19] White and Case s.r.o. max. 90.000,- EUR bez DPH rámec právne služby a právne poradenstvo
15.03.2019 Zmluva o dielo [3-50-19] KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o. 68.500,- EUR bez DPH Dodávka kompletného elektrického napájacieho čerpadla vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku vrátane demontáže stávajúceho čerpadla a montáže nového
15.03.2019 Zmluva na zabezpečenie mobilného zberu KO s obsahom škodlivín [3-10-19] ARGUSS, s.r.o. 9.850,- EUR bez DPH škodlivé látky z domácností
15.03.2019 Zmluva o dielo [2-50-19] GS -TEC s.r.o. 75.000,- € bez DPH dodávka filtračných hadíc, oporných košov a oprava zariadenia textilného filtra
14.03.2019 Poistná zmluva [k-2-10-15-D2] Colonnade Insurance S.A. v zmysle dohodnutých podmienok poistné 72.941,50 EUR/Q splátka Dodatok k poistnej zmluve č. 9369086215 – vandalizmus PPK
13.03.2019 objednávka 20192192 BINS S.R.O. 29.251,20 EUR s DPH

Kontajner 1100 l plasty
08.03.2019 Rámcová zmluva [1-50-19] Ropa Slovakia, s.r.o 0,132 EUR bez DPH/kg Čpavková voda (amoniak-vodný roztok) 24-25%
08.03.2019 zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu [5-10-19] JV INTERSAD s.r.o. 21,90 EUR bez DPH Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni
08.03.2019 objednávka S20190213 PROMINENT SLOVENSKO 22.308,72EUR s DPH

Dodávka a montáž dávkovacích čerpadiel
08.03.2019 Zmluva o audite a iných odborných službách [2-10-19] Deloitte Audit s.r.o. 13.000,- EUR bez DPH štatutárny audit
06.03.2019 Zmluva o finančnom leasingu [09-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 39.108,96 EUR bez DPH

Finančný leasing nákladných vozidiel
06.03.2019 Zmluva o finančnom leasingu [08-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 39.108,96 EUR bez DPH

Finančný leasing nákladných vozidiel
06.03.2019 Zmluva o finančnom leasingu [07-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 204.120,96 EUR bez DPH

Finančný leasing nákladných vozidiel
06.03.2019 Kúpna zmluva [15-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 38.490,00 EUR bez DPH Predaj nákladných vozidiel
06.03.2019 Kúpna zmluva [14-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 38.490,00 EUR bez DPH Predaj nákladných vozidiel
06.03.2019 Kúpna zmluva [13-10-19] Slovenská Sporiteľňa, a.s. 200.850,00 EUR bez DPH Predaj nákladných vozidiel
06.03.2019 objednávka S20190209 VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. 11.387,28 EUR s DPH

Vyčistenie absorbéra č.1 a č.2 od nánosov popolčeka
06.03.2019 objednávka S20190198 AKS GROUP,S.R.O. 46.749,10 EUR s DPH Čistenie dažďovej kanalizácie
27.02.2019 objednávka 20192184 VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG 35.760,00 EUR s DPH Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie
25.02.2019 objednávka 20192174 ASBIS, SK, S.R.O. 19.481,16 EUR s DPH Samsunsung Galaxy TAB S3 LTE SM-T825
15.02.2019 Kúpna zmluva [40-10-19] JURIGA spol. s r.o. 16.699,- EUR bez DPH Kúpna zmluva č. Z20194523_Z tonery
12.02.2019 objednávka S20190127 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 59.350,08 EUR s DPH

Oprava výmurovky v spaľovacej komore
12.02.2019 objednávka S20190123 AKS GROUP,S.R.O. 10.704,00 EUR s DPH Kompletné čistenie ORL
05.02.2019 Dodatok k zmluve o dielo a poskytovaní služieb [k-56-10-14-D3] Beztech, s.r.o. v zmysle cenníka služby v oblasti BOZP, OPP a CO – doplnenie GDPR
29.01.2019 Licenčná zmluva [01-10-19] VENZEO, s.r.o. v zmysle prílohy č. 2 právo na používanie systému Venzeo
24.01.2019 objednávka 20192089 OPRaS – TZ, s.r.o. 10.954,80 EUR bez DPH Horák zapaľovací ZDA 0-36M
15.01.2019 objednávka S20190016 AKS GROUP,S.R.O. 28.484,40 EUR bez DPH Výmena poškodeného ORL COalisatora CCB NG 20/160SF
08.01.2019 objednávka 20192008 BINS S.R.O. 13.960,80 EUR bez DPH Kontajner 1100 l papier
08.01.2019 objednávka 20192007 BINS S.R.O. 13.960,80 EUR bez DPH

Kontajner 1100 l plasty
28.12.2018 Kúpna zmluva 21-50-18 SAMPLE Bratislava, s.r.o. 65.150,- EUR bez DPH Nákup ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody
28.12.2018 objednávka S20181157 SAT s.r.o. 32.040,00 EUR s DPH Oprava generátora TG1
18.12.2018 Rámcová zmluva o poskytnutí odbornej poradenskej činnosti [4-10-19] DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o. fin. limit max. do 10.000,- EUR bez DPH bezpečnostný poradca podľa dohody ADR
17.12.2018 objednávka S20181138

GGFS,S.R.O. 17.510,40 EUR s DPH Rozšírenie funkcionality zamestnaneckej karty
14.12.2018 objednávka S20181121 AKS GROUP,S.R.O. 14.314,80 EUR s DPH kompletné čistenie odlučovača ropných látok
12.12.2018 Zmluva o zabezpečení služieb 81-10-18 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 50.000,- EUR bez DPH Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb Silvester 2018 a Nový rok 2019
12.12.2018 Zmluva na čistenie odpadových vôd a zneškodnenie tekutých odpadov 20-50-18 SLOVNAFT, a.s. v zmysle prílohy č. 1 zmluvy Zmluva č. 0741945/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT a.s.
06.12.2018 objednávka 20183115 BINS S.R.O. 13.960,80 EUR s DPH Kontajner 1100 l papier
03.12.2018 objednávka S20181093 HYDRAULIKA Petráš s.r.o. 25.899,60 EUR s DPH Generálna oprava drapáka č. 4 HPD-S-5000
26.11.2018 objednávka S20181074 SEDLACEK LUBOMIR ING. 15.555,23 EUR s DPH Opravy ocelových konštrukcií – DZ
14.11.2018 Zmluva o poskytovaní služieb 51-10-18 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. v zmysle bodu III. Zmluvy a prílohy č. 1 zmluvy zmluva o poskytovaní rehabilitačno-rekondičných služieb
13.11.2018 objednávka S20181034

MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. 30.500,18 EUR s DPH Oprava vozidla Mercedes-Benz BL 182 RK
12.11.2018 objednávka 20183010 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 28.080,00 EUR s DPH Zvon na sklo 1800l
08.11.2018 objednávka I20180025 SPOJ,S.R.O. 35.848,33 EUR s DPH Optimalizácia priestorov sociálneho zázemia
08.11.2018 objednávka S20181022

LEONTECH,S.R.O. 30.467,64 EUR s DPH Stavebné práce -hala DZ
07.11.2018 objednávka 20182993 VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG 35.402,40 EUR s DPH Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie
05.11.2018 objednávka 20182985 BERNER ZOLTAN 20.756,15 EUR s DPH Kontajner 1100 l plasty
19.11.2018 Kúpna zmluva č. 9900314 [ 75-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 62.000,- EUR bez DPH nákladné vozidlo do 12t (N2)
19.11.2018 Kúpna zmluva č. 9900313 [ 74-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 62.000,- EUR bez DPH nákladné vozidlo do 12t (N2)
19.11.2018 Kúpna zmluva č. 9900312 [ 73-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 62.000,- EUR bez DPH nákladné vozidlo do 12t (N2)
19.11.2018 Kúpna zmluva č. 9900311 [ 72-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 99.500,- EUR bez DPH nákladné vozidlo do 12t (N2)
19.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900314 [ 71-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 62.000,- EUR bez DPH finančný lízing
19.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900313 [ 70-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 62.000,- EUR bez DPH finančný lízing
19.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900312 [ 69-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 62.000,- EUR bez DPH finančný lízing
14.11.2018 Kúpna zmluva [42-10-19] BINS s.r.o. 159.552,- EUR bez DPH Kúpna zmluva č. Z201848982_Z 1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu
09.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900311 [ 68-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 99.500,- EUR bez DPH finančný lízing
02.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900309 [ 59-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 188.012,16 finančný lízing
02.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900308 [ 58-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 188.012,16 finančný lízing
02.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900307 [ 57-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 200.716,32 finančný lízing
02.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900306 [ 56-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 139.227,84 finančný lízing
02.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900305 [ 55-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 115.750,56 finančný lízing
02.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900304 [ 54-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 139.227,84 finančný lízing
02.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900303 [ 53-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 99.590,88 finančný lízing
02.11.2018 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900302 [ 52-10-18 ] Slovenská sporiteľňa, a.s. 99.590,88 finančný lízing
31.10.2018 objednávka S20180983 AKS GROUP,S.R.O. 25.425,00 EUR s DPH Čistenie kanalizačných vpustí, ORL
31.10.2018 Rámcová zmluva o výkupe elektriny 17-50-18 MAGNA ENERGIA a.s. 40,49 EUR + 0,50 % bez DPH za MWh elektrina z výroby vo výrobnom zariadení za kúpnu cenu
31.10.2018 Rámcová kúpna zmluva 16-50-18 VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG 1,49 EUR bez DPH/kg aktívne uhlie Norit, typ Norit GL 50
31.10.2018 Kúpna zmluva 50-10-18 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. 115.470,- EUR bez DPH vozidlá s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom – 3 kusy
25.10.2018 Zmluva o kúpe a predaji 18-50-18 VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 100,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 100.000,- EUR bez DPH zmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov – biel vápno CL90-Q VL
25.10.2018 Rámcová dohoda o poskytovaní finančného lízingu
a spätného lízingu + Dodatok č. 1
[46-10-18]
[D1 k 46-10-18]
Slovenská sporiteľňa, a.s. Max. 2.050.000,- EUR bez DPH finančný lízing
03.10.2018 objednávka 20182877 BERNER ZOLTAN 16.886,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l plasty
27.09.2018 objednávka 20182868 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA 63.389,76 EUR s DPH Nádoby 240 l na komunál
18.09.2018 Rámcová zmluva o poskytovaní archivačných služieb
a správy registratúry vyhradená chránenej dielni
40-10-18 Document Management Services s.r.o. v zmysle prílohy č. 1 Služby CRS, služby Automatizovanej správy registratúry
14.09.2018 Zmluva o dielo 13-50-18 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. 496.881,39 EUR bez DPH Zásobník škvary-oprava
13.09.2018 objednávka S20180820 FEVAKO, S.R.O. 34.752,00 EUR s DPH Oprava stropu komôr tkanivového filtra kotla K1
13.09.2018 objednávka S20180819 YTS Slovakia s.r.o. 16.206,00
EUR s DPH
Generálna oprava dymov. ventilátora a primárneho
13.09.2018 Zmluva o dielo 14-50-18 GSTEC s.r.o. Zvolen 84.608,- EUR bez DPH Oprava zariadenia textilného filtra č. 2
11.09.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 47-10-18 Immocap Group, a.s. 10.000,- EUR Finančný príspevok na vybudovanie stanovištia podzemných alebo polopodzemných kontajnerov
11.09.2018 Kúpna zmluva 42-10-18 Profi Truck Business, s.r.o. 297.000,- EUR bez DPH Malé zberové vozidlá na zber BRKO 3 ks
03.09.2018 objednávka 20182801 BERNER ZOLTAN 16.886,36 EUR s DPH

Kontajnery 1100 l papier
31.08.2018 objednávka 20182797 BERNER ZOLTAN 16.886,36 EUR s DPH

Kontajner 1100 l plasty
27.08.2018 objednávka 20182780 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
27.08.2018 objednávka 20182779 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
27.08.2018 objednávka 20182778 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH

Kontajner 1100 l komunál oblé veko
27.08.2018 objednávka 20182777 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH

Kontajner 1100 l komunál oblé veko
20.08.2018 objednávka S20180722 SAT s.r.o. 16.033,25 EUR s DPH Práce počas technologickej odstávky ZSO (MaR)
17.08.2018 Zmluva o poskytovaní služieb 37-10-18 P.V.Energoservis, s.r.o. 145.215,- EUR bez DPH Digitalizácia technickej dokumentácie a systém označenia KKS
17.08.2018 objednávka S20180715 AKS GROUP,S.R.O. 14.314,80 EUR s DPH

kompletné čistenie odlučovača ropných látok
14.08.2018 Kúpna zmluva 34-10-18 Scania Slovakia s.r.o. 200.850,- EUR bez DPH Zberové vozidlo s hydraulickou rukou 1 ks
13.08.2018 objednávka S20180691 PRAKTIKPUMP, S.R.O. 17.564,40 EUR s DPH

Servis čerpadiel
03.08.2018 Rámcová zmluva 12-50-18 ELSO-b, s.r.o. limit do 30.000,- EUR bez DPH, v zmysle dohodnutého cenníka Servopohony firmy AUMA s príslušenstvom v zmysle prílohy č. 1
31.07.2018 Zmluva o poskytovaní služieb 38-10-18 Via Leonis, spol. s r.o. 1.350,- EUR bez DPH mesačne Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
24.07.2018 objednávka S20180645 AKS GROUP,S.R.O. 21.285,70 EUR s DPH Kompletné čistenie ORL a čistenie kan.vpustí
23.07.2018 Zmluva o dielo a o zabezpečení servisnej starostlivosti k zhotovenému dielu 33-10-18 Peter Grečko – RYS 436,- EUR bez DPH / jedno kontajnerové stanovište + cenník servisných zásahov

technické zabezpečenie vstupu pracovníkov OLO do elektronicky uzatvorených kontajnerových stanovíšť cez autonómny prístupový systém
23.07.2018 objednávka 20182657 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
23.07.2018 objednávka 20182656 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
23.07.2018 objednávka 20182655 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
23.07.2018 objednávka 20182654 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH

Kontajner 1100 l komunál oblé veko
20.07.2018 Zmluva o dielo 32-10-18 alt -energie, s.r.o. 58.800,- EUR bez DPH Návrh projektového riešenia inštalácie kogeneračných jednotiek pre OLO a.s.
19.07.2018 objednávka 20182651 I.B.L. SLOVAKIA, S.R.O. 12.259,20 EUR s DPH

Posúvač ruč.DN150,PN160, typ S43 121-3160-1250/125
19.07.2018 objednávka 20182648 I.B.L. SLOVAKIA, S.R.O. 18.699,60 EUR s DPH

Persta posúvač TYP 700 JJ 42.2 DN150, PN160
17.07.2018 objednávka S20180624 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 86.400,00 EUR s DPH Oprava počas jesennej odstávky na kotloch K1 a K2
16.07.2018 Rámcová dohoda na kontrolu obstarávania č. 24-10PT/2018 31-10-18 Tatra Tender s.r.o. 95 Eur/hod. max. 50 tis. /3 mesiace od požiadavky Nestranné zistenie a overenie postupov obstarávania
10.07.2018 objednávka I20180018 SEDLACEK LUBOMIR ING. 26.505,60 EUR s DPH

Rozšírenie a navýšenie debnenia oporných stien
09.07.2018 objednávka 20182610 MARTIN GmbH für Umwelt 13.587,19 EUR s DPH Vorroststab 99,5 breit 4612, 07.200.0401
06.07.2018 objednávka S20180602 RADVISE GROUP,S.R.O. 32.880,00 EUR s DPH

Projekt inovácií v spracovaní ZKO – analýza
03.07.2018 objednávka 20182596 BERNER ZOLTAN 16.886,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l papier
03.07.2018 objednávka 20182595 MEVA-SK S.R.O. ROZNAVA 30.420,00 EUR s DPH

Nádoba 240 l na papier
25.06.2018 objednávka 20182576 BERNER ZOLTAN 16.886,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l plasty
22.06.2018 Zmluva o dielo 29-10-18 KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. 111.896,30 EUR bez DPH Modernizácia kamerového systému
08.06.2018 Rámcová dohoda 25-10-18 OMV Slovensko, s.r.o. v zmysle článku 3. zmluvy Rámcová dohoda o dodávke motorovej nafty
06.06.2018 objednávka S20180509 MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. 14.141,06 EUR s DPH Oprava vozidla po nehode BL 182 RK
29.05.2018 Zmluva o dodávke elektriny 22-10-18 MAGNA ENERGIA a.s. 0,040950 EUR/kWh dodaj elektriny do odberných miest špecifikovaných v prílohe č. 1
24.05.2018 objednávka 20182481 ASBIS, SK, S.R.O. 24.939,12 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE čierny (SM-T815)
15.05.2018 objednávka S20180429 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 158.952,05 Rámcová zmluva – Opravy výmurovky K1 a K2
09.05.2018 objednávka S20180405 AKS GROUP,S.R.O. 14.314,80 Kompletné čistenie odlučovača ropných látok
09.05.2018 objednávka S20180404 AKS GROUP,S.R.O. 15.364,01 Vývoz odpadovej vody a čistenie nádrže ZSO
07.05.2018 objednávka 20182425 BERNER ZOLTAN 16.886,36 Kontajner 1100 l papier
07.05.2018 objednávka 20182424 BERNER ZOLTAN 28.638,72 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
30.04.2018 objednávka 20182405 BERNER ZOLTAN 28.638,72 EUR s DPH

Kontajner 1100 l komunál oblé veko
25.04.2018 Zmluva o dielo 11-50-18 T&B ecogroup s.r.o. 63.024,33 EUR bez DPH Výmena výtlačného potrubia na odpadovú vodu
25.04.2018 Rámcová zmluva 19-10-18 Pyroteam Group s.r.o v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohy 1-4 tejto zmluvy Rámcová zmluva na zabezpečenie požiarnej ochrany objektov
25.04.2018 Zmluva o poskytovaní služieb 18-10-18 Via Leonis, spol. s r.o. 45.000,- EUR bez DPH Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
19.04.2018 objednávka S20180341 PRAKTIKPUMP, S.R.O. 13.093,20 EUR s DPH

Servis čerpadiel
17.04.2018 Zmluva o dielo 10-50-18 Siemens s.r.o. 614.273,- EUR bez DPH Oprava parnej turbíny, prevodovky, generátora
17.04.2018 objednávka 20182345 WINTEC Slovakia s.r.o 52.992,00 EUR s DPH ECO folia stretch(LDPE) 750x24mikr hr.240mm,UV24me
16.04.2018 objednávka 20182337 BERNER ZOLTAN 16.886,36 EUR s DPH

Kontajner 1100 l plasty
10.04.2018 objednávka S20180293 GGFS,S.R.O. 17.971,20 EUR s DPH Rozšírenie funkcionality zamestnaneckej karty
06.04.2018 Kúpna zmluva 15-10-18 Profi Truck Business, s.r.o. 186.000,- EUR bez DPH mini zberové vozidlá 3 ks
06.04.2018 objednávka S20180283 AKS GROUP,S.R.O. 46.901,94 EUR s DPH

Čistenie dažďovej kanalizácie
03.04.2018 Zmluva o dielo 8-50-18 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. 244.425,46 EUR bez DPH Komínové teleso – oprava na základe záverov revíznej správy
03.04.2018 Zmluva o dielo 12-10-18 UNISTAV spol. s r.o. 229.973,07 EUR bez DPH vybudovanie umyvárne nákladných vozidiel
03.04.2018 objednávka I20180009 SEDLACEK LUBOMIR ING. 31.752,00 EUR s DPH Úprava spevnených plôch pre VKK
29.03.2018 objednávka I20180008 SEDLACEK LUBOMIR ING. 33.120,00 s DPH Stavebné práce vybudovanie debnenia oporných stien
28.03.2018 Zmluva o podnájme nehnuteľnosti 7-50-18 Vassal EKO, s.r.o. 673,50 EUR bez DPH mesačne + 18 EUR bez DPH /tona dovezeného odpadu Prenájom voľnej plochy na spracovanie objemného odpadu počas jarnej odstávky ZSO za účelom dovážania obj. odpadov, ich materiálového zhodnotenia a manipulácie s objemným odpadom
28.03.2018 Zmluva o podnájme nehnuteľnosti 6-50-18 Vassal EKO, s.r.o. 511,- EUR bez DPH mesačne + 47 EUR bez DPH /tona dovezeného odpadu Prenájom voľnej plochy na spracovanie ZKO počas jarnej odstávky ZSO za účelom prevádzky lisovacieho a obaľovacieho zariadenia
28.03.2018 Zmluva o spolupráci 11-10-18 FROST&MILLER s.r.o. 30.000,- EUR bez DPH ročne rámec Reklamná a propagačná činnosť
20.03.2018 objednávka S20180240 ECOPARK S.R.O. 23.520,00 s DPH Vypracovanie dokumentácie EIA
19.03.2018 objednávka S20180221 SAT s.r.o. 14.575,68 s DPH Práce počas technologickej odstávky v ZSO
19.03.2018 objednávka 20182250 BERNER ZOLTAN 28.638,72 s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
19.03.2018 objednávka 20182249 BERNER ZOLTAN 16.886,36 s DPH

Kontajner 1100 l plasty
14.03.2018 objednávka S20180206 ECM ECO Monitoring,a.s. 23.287,96 s DPH Servisné diely a práce k jarnej odstávke
12.03.2018 objednávka 20182232 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 28.080,00 s DPH Zvon na sklo 1800l
12.03.2018 objednávka 20182231 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 28.080,00 s DPH Zvon na sklo 1800l
12.03.2018 objednávka 20182230 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 28.080,00 s DPH

Zvon na sklo 1800l
12.03.2018 objednávka 20182229 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 28.080,00 s DPH Zvon na sklo 1800l
09.03.2018 objednávka S20180194 MOTOR-CAR BANSKA BYSTRICA 12.375,88 s DPH

Oprava vozidla Mercedes Axor
05.03.2018 Kúpna zmluva 4-50-18 GS-TEC s.r.o. 65.361,60 EUR bez DPH Filtračné hadice a oporné koše
05.03.2018 Kúpna zmluva 8-10-18 Profi Truck Business, s.r.o. 99.500,- EUR bez DPH Zberové vozidlo na sklo
02.03.2018 Kúpna zmluva 7-10-18 ASBIS SK spol. s r.o. 1.170,35 EUR bez DPH/ks Tablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva pre zberové vozidlá
01.03.2018 Rámcová zmluva 9-50-18 Ropa Slovakia, s.r.o. fin. limit do 90.000,- EUR bez DPH Čpavková voda 24-25%
01.03.2018 Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu 9-10-18 JV INTERSAD s.r.o. 14,90 EUR bez DPH/tona Zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu
23.02.2018 objednávka S20180142 BENESTRA, S.R.O. 19.881,38 s DPH Dodávka licencie Microsoft na rok 2018
16.02.2018 objednávka 20182160 BERNER ZOLTAN 28.638,72 s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
16.02.2018 objednávka 20182159 BERNER ZOLTAN 16.886,36 s DPH Kontajner 1100 l papier
05.02.2018 Zmluva o dielo 3-50-18 ACP AuComp, s.r.o. 799.500,- EUR bez DPH Výmena a modernizácia AMS na Spaľovni
29.01.2018 Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadu 2-50-18 Vassal EKO, s.r.o. 21,47 EUR bez DPH/tona 19 01 12 popol a škvara
25.01.2018 objednávka 20182081 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA 27.708,00 s DPH Nádoba 240 l na sklo
25.01.2018 objednávka 20182080 BERNER ZOLTAN 14.319,36 s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
25.01.2018 objednávka 20182079 BERNER ZOLTAN 14.319,36 s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
24.01.2018 Rámcová zmluva o poskytnutí licencií 5-10-18 BENESTRA, s.r.o. 16.567,82 EUR bez DPH ročne licencie k produktom Microsoft
22.01.2018 objednávka I20180002 IDEAL – R s.r.o. 12.819,60 s DPH Stavebné úpravy – Administratávna budova
17.01.2018 Kúpna zmluva 1-50-18 WINTEC Slovakia s.r.o. 249.800,- EUR bez DPH Nákup a dodanie baliaca linka na zlisovaný zmesový a komunálny odpad
10.01.2018 objednávka S20180009 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 86.400,00 s DPH Oprava výmurovky membránových stien
09.01.2018 objednávka S20180007 PRAKTIKPUMP, S.R.O. 45.480,00 s DPH Servis čerpadla GHM 2/11
08.01.2018 objednávka 20182015 BERNER ZOLTAN 14.319,36 s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
08.01.2018 objednávka 20182014 BERNER ZOLTAN 16.886,36 s DPH Kontajner 1100 l plasty
08.01.2018 objednávka 20182013 BERNER ZOLTAN 16.886,36 s DPH Kontajner 1100 l plasty

22.12.2017 Zmluva o dielo 22-50-17 FEVAKO spol. s r.o. v zmysle čl. 4 zmluvy pravidelné servisné výkony
20.12.2017 objednávka 20173235 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA 33.771,36 EUR s DPH Nádoba 240 l na komunál
20.12.2017 objednávka 20173146 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA 29.618,40 EUR s DPH Nádoba 120 l na komunál
20.12.2017 Kúpna zmluva 21-50-17 Siemens 402.120,- EUR bez DPH náhradné diely pre turbínu, prevodovku a generátor
14.12.2017 objednávka S20171191 Techall Slovensko 35.827,20 EUR s DPH Usmerňovacie zariadenie 24 v DC
13.12.2017 Zmluva o vykonaní prác 20-50-17 FEVAKO spol. s r.o. v zmysle prílohy č.1 dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním – rámcová zmluva
13.12.2017 Kúpno-predajná zmluva 77-10-17 Lamitec spol. s r.o. v zmysle prílohy č. 1 kancelárske potreby
13.12.2017 Rámcová kúpna zmluva 74-10-17 Plastima Topoľčany s.r.o. 468,- EUR bez DPH/kus sklolaminátové kontajnery na separovaný zber skla
13.12.2017 Zmluva o zabezpečení služieb 72-10-17 HM SR BA 50.000,- EUR bez DPH reklamné a propagačné služby Silvester a Nový rok 2018
13.12.2017 Servisná zmluva 71-10-17 AKS Group s.r.o. v zmysle prílohy č. 1 čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach v prevádzkach OLO a.s.
13.12.2017 Rámcová zmluva 69-10-17 A.R.S. spol. s r.o. v zmysle prílohy č.1 pneuservisné služby
13.12.2017 Zmluva o kontrolnej činnosti 23-50-17 EnviroTeam Slovakia, s.r.o. v zmysle prílohy č.1 kontrolná činnosť formou nestranného zistenia stavu veci prostredníctvom OTČ v Spaľovni odpadu
06.12.2017 objednávka 20173185 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
06.12.2017 objednávka S20171159 MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. 12.882,05 EUR s DPH

Mechanické a karosárske práce PU – BL 799EU
01.12.2017 objednávka S20171138 MONZAR SPOL.S.R.O. 28.563,00 EUR s DPH Oprava oceľovej konštr. a pl.haly triedenia skla
30.11.2017 Zmluva o dodávke plynu 19-50-17 SPP, a.s. v zmysle prílohy č. 2 Zmluva o dodávke plynu č. 9106373495
30.11.2017 Zmluva o dodávke plynu 68-10-17 SPP, a.s. v zmysle prílohy č. 2 Zmluva o dodávke plynu č.obch.partnera: 5101587024
30.11.2017 objednávka I20170030 WINTEC Slovakia s.r.o 31.800,00 EUR s DPH Mobilný lisovací kontajner 10 m3
30.11.2017 Zmluva o dodávke plynu 67-10-17 SPP, a.s. v zmysle prílohy č. 2 Zmluva o dodávke plynu č. 9106373473
27.11.2017 objednávka 20173146 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA 25.389,60 EUR s DPH Nádoba 240 l na komunál
22.11.2017 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb 18-50-17 PRAKTIKPUMP s.r.o. v zmysle prílohy č.1 Zmluva o vykonávaní servisných opráv čerpadiel
22.11.2017 Zmluva o dielo 17-50-17 PRODEX spol. s r.o. 47.940,- EUR bez DPH Diagnostika – obhliadky oceľových konštrukcií v ZSO
22.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb 65-10-17 LKW-SERVIS Valovič, s.r.o. 25,- EUR bez DPH/hod. + cenník zmluva o poskytovaní servisných služieb
16.11.2017 objednávka 20173104 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
15.11.2017 objednávka I20170029 XL SERVICES S.R.O. 35.761,20 EUR s DPH Oplotenie pozemku v areáli PB
13.11.2017 objednávka S20171088 VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. 14.796,05 EUR s DPH Havarijný stav-čistenie produktu z čistenia spalín
13.11.2017 objednávka S20171087 GGFS,S.R.O. 16.320,00 EUR s DPH Integrácia bonifikačnej karty
08.11.2017 objednávka S20171076 AKS GROUP,S.R.O. 40.341,24 EUR s DPH Čistenie dažďovej kanalizácie
08.11.2017 objednávka I20170028 JASA, s.r.o. 23.995,51 EUR s DPH Modernizácia elektroinštalácie bufetu v ZSO
02.11.2017 objednávka 20173037 BERNER ZOLTAN 28.638,72 EUR s DPH

Kontajner 1100 l komunál oblé veko
31.10.2017 objednávka 20173036 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 48.960,00 EUR s DPH Kompostér 1000L
30.10.2017 objednávka 20173035 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 49.572,00 EUR s DPH Kompostér 1000L
27.10.2017 objednávka S20171032 AKS GROUP,S.R.O. 22.874,59 EUR s DPH Vysokotlakové čistenie kanalizácie
12.10.2017 Zmluva o dielo 57-10-17 R+S Service, s.r.o. 197.395,18 EUR bez DPH Úprava spevnených plôch a objektu dielne opravy kontajnerov
11.10.2017 objednávka S20170954 VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. 33.987,48 EUR s DPH Oprava, sanácia plechov na hornom okraji zásobníka
03.10.2017 objednávka S20170921 VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. 12.335,32 EUR s DPH Oprava starého technolog. otvoru v severnej stene
03.10.2017 objednávka 20172968 BERNER ZOLTAN 14.319,36 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
28.09.2017 objednávka S20170895 FEVAKO, S.R.O. 34.752,00 EUR s DPH Oprava stropu komôr tkanivového filtra kotla K2
26.09.2017 objednávka S20170881 ECM ECO Monitoring,a.s. 21.798,23 EUR s DPH Servisné diely a práce k jesennej odstávke
19.09.2017 objednávka 20172915 BERNER ZOLTAN 28.638,72 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
11.09.2017 objednávka I20170021 VÚMZ SK, S.R.O. 32.772,00 EUR s DPH

Prípravné práce pre odovzdanie staveniska
08.09.2017 objednávka S20170825 DELOITTE AUDIT S.R.O. 18.000,00 EUR s DPH

Štatutárny audit 2017
07.09.2017 Kúpna zmluva 50-10-17 KATIS s.r.o. v zmysle prílohy č. 2 kúpa a dodanie technického zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
07.09.2017 Zmluva o dielo 12-50-17 Team, s.r.o. 517.940,33 EUR bez DPH Odkanalizovanie spevnených plôch
07.09.2017 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb 13-50-17 TERMOSTAV Bratislava 435.720,- EUR bez DPH/ 4 roky opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1 a K2 na Spaľovni
07.09.2017 Zmuva o poskytovaní služieb 14-50-17 MAGNA ENERGIA a.s. 6.900,56 EUR bez DPH mesačne na 3 roky služby energetického konzultanta
07.09.2017 Zmluva o dielo 15-50-17 AuComp, s.r.o. 84.628,- EUR bez DPH úprava vizualizácie potrubného systému CHÚV
07.09.2017 Zmluva o dielo 16-50-17 SAT Systémy 82.812,- EUR bez DPH úprava štatistického systému technologických vodomerov na Spaľovni
06.09.2017 Kúpna zmluva 46-10-17 Redox, s.r.o. v zmysle prílohy č. 2 Nákup zberových vozidiel na zber odpadu a zber BRO
06.09.2017 Kúpno-predajná zmluva 45-10-17 Redox, s.r.o. v zmysle prílohy č.1 Nákup a dodanie troch vozidiel na prepravu VKK
06.09.2017 objednávka 20172863 SIEMENS s.r.o. 35.400,00 EUR s DPH Transformátor SIEMENS GEAFOL 2200 kVA, 22000/420 V
05.09.2017 objednávka 20172857 I.B.L. Slovakia, s.r.o. 28.359,60 EUR s DPH Persta posúvač TYP 700 JJ 42.2 DN150, PN160
04.09.2017 objednávka 20172850 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 14.968,92 EUR s DPH

Kontajner 1100 l papier
04.09.2017 objednávka S20170812 MONZAR SPOL.S.R.O. 34.693,40 EUR s DPH Oprava dažďovej kanalizácie – havária
23.08.2017 objednávka S20170777 SICK,S.R.O.,O.Z. 25.785,60 EUR s DPH Výmena prístrojom na meranie TZL
21.08.2017 objednávka S20170766 SAT s.r.o. 20.163,02 EUR s DPH Práce počas technologickej odstávky
28.07.2017 Zmluva o poskytnutí služieb [38-10-17]
[k-38-10-17-D1]
[k-38-10-17-D2]
K.G.V. Security, s.r.o. v zmysle prílohy č.1 zmluva o poskytnutí strážnych služieb
28.07.2017 objednávka 20172742 KATIS s.r.o. 19.705,92 EUR s DPH Kontajner 1100 l plasty
27.07.2017 Zmluva o dielo 39-10-17 EnergyTech, s.r.o. 131.860,- EUR bez DPH Zmluva o dielo – vykonanie meraní a diagnostiky
26.07.2017 Zmluva o dielo 9-50-17 Victorian Energy, a.s. 63.113,- EUR bez DPH Výmena nového binárneho merania hladiny bubna v kotle K1 v závode Spaľovňa odpadu
26.07.2017 Zmluva o dielo 36-10-17 Proteng s.r.o. 142.179,60 EUR s DPH dodávka a montáž protipožiarnych zariadení na zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb s použitím hasiacich modulov
25.07.2017 Zmluva o dodaní a prevádzkovaní bonifikačného systému zamestnancov 35-10-17 GGFS s.r.o. 36.880,- EUR bez DPH Dodanie a prevádzkovanie bonifikačného systému
25.07.2017 objednávka 20172740 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 13.560,65 EUR s DPH Nafta
19.07.2017 Zmluva o zabezpečení služieb 37-10-17 HM SR BA v zmysle prílohy č.1 Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
17.07.2017 objednávka 20172710 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 15.406,86 EUR s DPH Nafta
13.07.2017 objednávka 20172697 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 24.378,00 EUR s DPH Nádoba BRKO 120 l
12.07.2017 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb [29-10-17] B2B RENT s.r.o. na dobu 4 rokov alebo do vyčerpania limitu 415.000,- EUR Rámcová zmluva o prenájme dopravných prostriedkov
10.07.2017 objednávka 20172691 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 10.800,00 EUR s DPH Mechanizmus otvárania veka kontajnera – kovový
10.07.2017 objednávka 20172689 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 12.252,41 EUR s DPH Nafta
10.07.2017 objednávka 20172677 Metso Minerals a.s. 17.562,00 EUR s DPH Roštnice 4612, 99.5 mm /banan/
07.07.2017 objednávka 20172676 MARTIN GmbH für Umwelt 17.401,76 EUR s DPH Roststab bew.125 mit R.N4680L,07.200.4850Z2
03.07.2017 Kúpno-predajná zmluva 33-10-17 PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. 196.000,- EUR bez DPH za 2 ks Nové zberové vozidlá na sklo 2 ks
19.06.2017 objednávka 20172628 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 12.187,88 EUR s DPH

Nafta
16.06.2017 objednávka S20170576 IDO HUTNY PROJEKT,A.S. 14.397,60 EUR s DPH Montáž tepelnej izolácie do sila popolčeka
12.06.2017 objednávka S20170541 AKS GROUP,S.R.O. 38.876,04 EUR s DPH Čistenie dažďovej kanalizácie
12.06.2017 objednávka 20172567 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 13.787,08 EUR s DPH Nafta
05.06.2017 objednávka 20172547 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 13.912,79 EUR s DPH Nafta
05.06.2017 Zmluva o poskytovaní služieb 23-10-17 Orange Slovensko,a.s. v zmysle dohodnutých paušálov a cenníka príloha 2 HVPS
31.05.2017 objednávka I20170013 PEMA VZT,S.R.O. 18.051,12 EUR s DPH Dodanie a inštalácia klimatizácie
31.05.2017 objednávka 20172539 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 18.360,00 EUR s DPH Kompostér 1000L
31.05.2017 objednávka 20172538 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 25.043,04 EUR s DPH Nádoba BRKO 240 l
29.05.2017 Zmluva o dielo 8-50-17 JASA, s.r.o. 152.415,- EUR bez DPH optimalizácia energetických úspor
24.05.2017 Zmuva o poskytovaní servisných služieb 20-10-17 IP Security Consulting s.r.o. 4.250,- EUR mesačne bez DPH paušál plus v zmysle cenníka servisné služby v oblasti IT a správy výpočtovej techniky
24.05.2017 Poistná zmluva 19-10-17 PREMIUM Insurance Company Limited 26.800,- EUR bez spoluúčasti poistná zmluva č. 1110000377 pre poistenie zodpovednosti za škodu
22.05.2017 objednávka 20172511 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 14.007,19 EUR s DPH Nafta
16.05.2017 objednávka 20172477 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 14.184,14 EUR s DPH Nafta
09.05.2017 objednávka 20172466 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 11.826,00 EUR s DPH Nádoba BRKO 120 l
09.05.2017 objednávka 20172465 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 13.178,95 EUR s DPH Nafta
09.05.2017 objednávka 20172464 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 22.140,00 EUR s DPH Kompostér 600L
09.05.2017 objednávka S20170410 VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. 35.659,78 EUR s DPH Sanačné práce na severnej stene zásobníka odpadu
09.05.2017 objednávka S20170409 VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. 25.039,39 EUR s DPH Sanačné práce na južnej stene zásobníka odpadu
04.05.2017 objednávka 20172455 KATIS s.r.o. 18.245,76 EUR s DPH Kontajner 1100 l komunál oblé veko
04.05.2017 objednávka 20172454 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 53.021,64 EUR s DPH Nádoba BRKO 120 l
03.05.2017 objednávka S20170405 PRODEX SPOL.S.R.O. 29.388,00 EUR s DPH Diagnostické prehliadky oceľových konštrukcií
02.05.2017 objednávka 20172444 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 14.599,16 EUR s DPH Nafta
27.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb čistenia zberných nádob 17-10-17 SWM Group a.s. v zmysle dohodnutého cenníka v Prílohe č.1 čistiace a dezinfekčné služby zberných nádob – 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l
27.04.2017 Zmluva o dielo 14-10-17 REDOX – ENEX s.r.o. 13.500,- EUR bez DPH Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO – Pilotný projekt I. doprava kontajnerov na miesto stavby a inštalácia kontajnerov
27.04.2017 Zmluva o dielo 13-10-17 REDOX – ENEX s.r.o. 84.724,- EUR bez DPH Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO – Pilotný projekt I. vypracovanie projektovej dokumentácie a dodávka kontajnerov
26.04.2017 objednávka 20172422 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 17.957,58 EUR s DPH Nafta
25.04.2017 Zmluva o dielo 6-50-17 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. 1.482.692,- EUR bez DPH oprava zásobníka odpadu
24.04.2017 objednávka 20172418 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 17.034,18 EUR s DPH Nafta
21.04.2017 objednávka S20170353 ECM ECO Monitoring,a.s. 17.957,58 EUR s DPH Servis počas technologickej odstávky
20.04.2017 Zmluva o dielo 5-50-17 IDEAL – R s.r.o. 82.364,04 EUR bez DPH oprava havarijného stavu plochých striech
20.04.2017 objednávka 20172400 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 14.435,78 EUR s DPH Nafta
12.04.2017 objednávka 20172387 OMV SLOVENSKO, S.R.O. 16.277,88 EUR s DPH Nafta
12.04.2017 objednávka S20170324 SAT s.r.o. 18.057,65 EUR s DPH Práce počas technologickej odstávky v ZSO
12.04.2017 objednávka 20172384 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 12.960,00 EUR s DPH Kompostér 400L
12.04.2017 objednávka S20170269 UNISTAV,S.R.O. 12.093,60 EUR s DPH Oprava nájazdovej rampy
03.04.2017 objednávka 20172348 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 53.021,64 EUR s DPH Nádoby BRKO 120 l
31.03.2017 objednávka S20170283 UNISTAV,S.R.O. 23.015,40 EUR s DPH

Oprava kotviacich prvkov manipulačnej plochy
27.03.2017 objednávka 20172331 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 36.134,40 EUR s DPH

Kompostér 1000L
22.03.2017 Zmluva o dielo 2-50-17 PRAKTIKPUMP s.r.o. 79.820,- EUR bez DPH dodávka kompletného čerpacieho agregátu vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku
20.03.2017 objednávka 20172297 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 27.978,60 EUR s DPH

Nádoba BRKO 120 l
20.03.2017 Zmluva o dielo 9-10-17 TS contracting, s.r.o. 36.173,17 EUR bez DPH Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy
17.03.2017 Zmluva o účelovom úvere č. 1415/16/80096 6-10-17 ČSOB a.s. 6.656.000,-

zmluva o účelovom úvere
15.03.2017 Zmluva o dielo 3-50-17 IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. 69.337,- EUR bez DPH generálna oprava reťazového dopravníka do sila popolčeka
09.03.2017 Zmluva o službách 7-10-17 LOKER, s.r.o. v zmysle cenníka pre skupinovú a individuálnu výuku Zmluva o zabezpečení výuky cudzích jazykov
06.03.2017 objednávka 20172251 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 EUR s DPH Zvon na sklo 1800l
06.03.2017 objednávka 20172250 KATIS s.r.o. 37.951,68 EUR s DPH

Kontajner 1100 l plasty
02.03.2017 objednávka S20170158 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 47.652,00 EUR s DPH Výmurovkové práce na K2
01.03.2017 Zmluva o vykonaní prác 1-50-17 FEVAKO spol. s r.o. 168.296,- EUR bez DPH dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním
28.02.2017 objednávka 20172215 MARTIN GmbH für Umwelt 34.494,22 EUR s DPH

Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100
27.02.2017 objednávka 20172211 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 91.596,00 EUR s DPH

Kompostér 1000L
27.02.2017 objednávka 20172207 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 EUR s DPH

Zvon na sklo 1800l
21.02.2017 Rámcová kúpna zmluva 5-10-17 JRK Waste Management s.r.o. 63,60 – 132,60 EUR podľa objemu nákup a dodanie kompostérov na zber BRKO
20.02.2017 Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu 4-10-17 Vassal EKO, s.r.o. v zmysle cenníka zhodnocovanie odpadov – recyklačný dvor, maximálne 10.00O ton z a 12 mesiacov
09.02.2017 objednávka 20172149 KATIS s.r.o. 25.704,00 EUR s DPH

Nádoba 240 l na plasty
09.02.2017 objednávka 20172148 KATIS s.r.o. 22.008,00 EUR s DPH

Nádoba 120 l na komunál
09.02.2017 objednávka 20172147 KATIS s.r.o. 37.951,68 EUR s DPH Kontajner 1100 l papier
03.02.2017 objednávka 20172116 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 46.872,00 EUR s DPH

Nádoba BRKO 240 l
03.02.2017 objednávka 20172115 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 32.916,00 EUR s DPH Nádoba BRKO 120 l
31.01.2017 Rámcová kúpna zmluva 3-10-17 ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. v zmysle prílohy č.1 dodanie tovaru – jednotlivých druhov zberných nádob na zabezpečenie triedeného zberu BRKO
17.01.2017 objednávka S20170014 C D P spol.s.r.o 20.049,60 EUR s DPH licencie Microsoft na rok 2017
30.12.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny 64-10-16 Stredoslovenská energetika, a.s. 40,95 EUR bez DPH/MWh Dodávka elektriny na špecifikované odberné miesta
20.12.2016 Zmluva o dielo 63-10-16 PROTENG s.r.o. 116.626,40 EUR bez DPH Dodávka a montáž Hasiacich modulov – požiarnych zariadení na ochranu stavebných a technologických objektov
20.12.2016 Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu k 80-10-14 D2 SPP, a.s. v zmysle platného Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dodatok k zmluve o dodávke plynu pre rok 2017
20.12.2016 Zmluva o vykonaní energetického auditu 60-10-16 EnergyTech, s.r.o. 139.100,- EUR energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti
19.12.2016 Zmluva o dodávke elektriny 61-10-16 ZSE Energia a.s. 26,9339 EUR/MWh Zmluva o dodávke elektriny
16.12.2016 Zmluva o poskytovaní služieb 10-50-16 SLOVNAFT, a.s. v zmysle dohody o cenách v prílohe č. 1 6,56-108,- EUR/tona podľa typu Zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov.
09.12.2016 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 56-10-16 Hlavné Mesto SR Bratislava 50.000,- EUR Zmluva o reklamných a propagačných službách v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
09.12.2016 objednávka S20161065 TEAM,S.R.O. 24.640,37 EUR s DPH Eliminácia škôd po havárii strechy
08.12.2016 objednávka S20161054 AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O. 17.106,00 EUR s DPH Prekládka rozvodov elektrickej energie
07.12.2016 Zmluva o dielo 54-10-16 ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. v zmysle cenníka v prílohe č. 1 Zmluva o vykonaní obnovovacích prác na VKK
06.12.2016 objednávka S20161042

TOMON s.r.o. 35.877,47 EUR s DPH Základné udržiavacie práce na konštrukciách
01.12.2016 objednávka S20161025 AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O. 33.768,00 EUR s DPH Oprava spôsobených škôd interiéru- ZSO
30.11.2016 Servisná zmluva 49-10-16 a 49-10-16 b REDOX s.r.o. 1.432.544,00 servisné výkony pre 26 ks nadstavby uvedené v prílohách zmluvy
25.11.2016 objednávka 31409539 UNISTAV,S.R.O. 27.845,46 Výmena dilatačného uzáveru v ZSO
25.11.2016 Zmluva o dielo 51-10-16 REDOX – ENEX s.r.o. 98.224,00 dodávka a inštalácia polopodzemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na triedený odpad – Pilotný projekt I.
18.11.2016 objednávka 36596086 KATIS s.r.o. 31.626,40 Kontajner 1100 l papier
08.11.2016 objednávka 36596086 KATIS s.r.o. 30.409,60 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
02.11.2016 kúpna zmluva 52-10-16 WINTEC Slovakia, s.r.o. 28.800,- EUR s DPH nákup mobilného lisovacieho kontajnera
02.11.2016 Kúpna zmluva 45-10-16 WINTEC Slovakia, s.r.o. 60.744,00 EUR s DPH nákup veľkokapacitných kontajnerov
26.10.2016 Zmluva o dielo 43-10-16 AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. 198.783,- Zmluva o dielo na rozšírenie kapacity zberného dvora
25.10.2016 objednávka S20160912 A.R.S.,S.R.O. 10.215,88 Pneuservisové práce 01.10. — 15.10.2016
24.10.2016 Kúpna zmluva 40-10-16 REDOX s.r.o. 290.000,- Kúpna zmluva na malé zberové vozidlá na komunálny odpad 2 ks
19.10.2016 Zmluva o dielo 38-10-16 TOMON s.r.o. 36.232,20 Zmluva o dielo „Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy
13.10.2016 objednávka 20163138 KATIS s.r.o. 45.614,40 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
7.10.2016 Zmluva o dielo 8-50-16 Vertical Industrial, a.s. 121.571,15 zmluva o dielo č. 056-1/2016/Vert oprava zásobníka odpadu
6.10.2016 Zmluva o vykonaní prác 9-50-16 AKS group s.r.o. 85.111,10 Montáž a demontáž lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotla čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – tryskovaním podľa špecifikácie
4.10.2016 objednávka S20160841 ECM ECO Monitoring,a.s. 19.355,73 Servis počas jesennej odstávky
28.09.2016 objednávka 20163072 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 Zvon na sklo 1800l
22.09.2016 objednávka S20160803 SAT s.r.o. 20.648,88 Práce vykonané počas odstávky – október 2016
21.09.2016 objednávka S20160793 ELPIM, S.R.O. 12.758,40 Elektrický ohrev tkaninového filtra 20HTP13-výmena
08.09.2016 objednávka S20160752 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 47.815,20 Výmena výmurovky v K1 a K2
30.08.2016 Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu 6-50-16 Vassal EKO, s.r.o. 21,50 EUR bez dph / 1 tona, zmluva na odber 18 000 ton Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
30.08.2016 Nájomná zmluva 32-10-16 Vassal EKO, s.r.o. 47.877,60 EUR/mesiac Zmluva o nájme plochy, triediacej linky a lisu na dobu určitú 1 mesiac
15.08.2016 objednávka I20160005 ATELIER ATRIO,S.R.O. 23.760,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie
12.08.2016 objednávka 20162929 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 Zvon na sklo 1800l
12.08.2016 objednávka S20160680 ARMAT-HOLY JOZEF 12.842,40 Servis a opravy armatúr a poistných ventilov
03.08.2016 objednávka 20162888 KATIS s.r.o. 36.491,52 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
03.08.2016 objednávka 20162887 KATIS s.r.o. 54.737,28 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
26.07.2016 objednávka 20162866 KATIS s.r.o. 36.491,52 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
26.07.2016 objednávka 20162865 KATIS s.r.o. 54.737,28 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
18.07.2016 objednávka 20162830 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 Zvon na sklo 1800l
18.07.2016 objednávka 20162827 KATIS s.r.o. 37.951,68 Kontajner 1100 l papier
11.07.2016 Zmluva o zabezpečení služieb 28.10.2016 GGFS, s.r.o. v zmysle sadzobníka odmien a poplatkov Zmluva o zabezpečení služieb stravovania zamestnancov
06.07.2016 objednávka 20162797 KATIS s.r.o. 19.705,92 Kontajner 1100 l sklo
22.06.2016 objednávka 20162745 KATIS s.r.o. 48.048,00 Kontajner 1100 l papier
20.06.2016 objednávka 20162740 KATIS s.r.o. 18.340,00 Nádoba 120 l na komunál
08.06.2016 objednávka S20160537 A.R.S.,S.R.O. 10.386,84

Pneuservisové práce
20.05.2016 objednávka 20162607 KATIS s.r.o. 31.018,00 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
09.05.2016 zmluva o dielo 5-50-16 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 72.507,00 prípravné práce pre upgrade riadiaceho systému Phoenix
04.05.2016 zmluva o dielo 21-10-16 LIBRA, spol. s r.o. 11.616,00 dodanie a inštalácia cestnej váhy
02.05.2016 zmluva o dielo 4-50-16 MADAST, s.r.o. 22.640,00 zmluva o dielo na výmenu turbínového oleja v turbogenerátore
02.05.2016 zmluva o dielo 3-50-16 ACP Aucomp, s.r.o. 83.128,00 zmluva o dielo na upgrade riadiaceho systému Mitsubishi v chemickej úpravni vody ZSO
29.04.2016 objednávka S20160375 ECM ECO Monitoring,a.s. 10.343,47 Servis počas odstávky
28.04.2016 objednávka S20160324 ELPIM, S.R.O. 11.958,00 Výmena tep.iz.a el.ohrev. filtra 20HTP12
25.04.2016 objednávka 20162492 KATIS s.r.o. 37.951,68 Kontajner 1100 l plasty
22.04.2016 objednávka S20160357 SAT s.r.o. 18.219,60 Odborné práce počas odstávky, snímače, klapky, ventily, CHUV,….podľa objednávky
21.04.2016 objednávka S20160352 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 11.576,40 Odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí
13.04.2016 objednávka S20160299 PRO-ECO,S.R.O. 21.512,90 Odstr. hav. stavu stavebných konštrukcií-kotol K3
08.04.2016 objednávka 20162415 KATIS s.r.o. 23.172,00 Nádoba 240 l na plasty
30.03.2016 objednávka S20160252 Techall Slovensko 23.910,00 Dodávka a montáž nabíjačov TOWER 3x400VAC/220V DC-60A
17.03.2016 objednávka 20162318 KATIS s.r.o. 37.221,60 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
16.03.2016 zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti 11-10-16 Mgr. Tomáš Szabo 19.800/rok pracovno-právna a personálna činnosť advokáta
10.03.2016 zmluva o spolupráci a poskytovaní servisu IT 13-10-16 EMEL Bratislava, s.r.o. 3000/mesiac poskytovanie servisu IT (36000 za rok)
03.03.2016 objednávka 20162242 MARTIN GmbH für Umwelt 11.883,48 Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100
01.03.2016 objednávka 20162225 MARTIN GmbH für Umwelt 11.696,95 Bogenplatte zur B.Schurre.225,100.8320,4435B+4467A
22.02.2016 objednávka S20160121 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 26.215,80 Čistenie kanalizácie v areáli Spaľovne
18.02.2016 objednávka S20160111 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 15.073,37 Oprava vonkajšej kanalizácie – areál OLO Spaľovňa
18.02.2016 objednávka S20160112 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 23.778,18 Oprava odvodňovacích žľabou – areál OLO spaľovňa
12.02.2016 Zmluva o dielo 1-50-16 Siemens s.r.o. 395.000 modernizácia AMS spaľovne
05.02.2016 Kúpna zmluva 4-10-16 Ministerstvo hospodárstva SR 15.535 kúpa pozemkov v katastrálnom území BA Ružinov
08.01.2016 objednávka 20162008 KATIS s.r.o. 22.824

Nádoba 240 l na komunál
30.12.2015 objednávka S20150943 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 192.867,32

asfaltovanie parkoviska
21.12.2015 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 65-10-15 Hlavné mesto SR Bratislava 50.000 reklamné a propagačné služby v suvislosti s podujatím Silvester 2015 a Nový rok 2016 a náklady na prevádzku verejnej umelej ľadovej plochy
17.12.2015 objednávka 20153625 KATIS s.r.o. 18.975,84 Kontajner 1100 l papier
16.12.2015 objednávka S20150919 C D P spol.s.r.o 20.418,72 Predlženie Microsoft licencií na rok 2016
15.12.2015 Zmluva o reklame 66-10-15 ROKO, a.s. 10.000 zabezpečenie reklamy na charitatívnom podujatí „nebuďte na Vianoce sami“
07.12.2015 Zmluva o združenej dodávke plynu 62-10-15 Vemex Energo s.r.o 93.000/ rok dodávka plynu – odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72
7.12.2015 Zmluva o združenej dodávke plynu 62-10-15 Vemex Energo s.r.o 93.000/rok dodávka plynu – odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72
18.11.2015 objednávka 20153460 KATIS s.r.o. 48.048 Kontajner 1100 l plasty
16.11.2015 objednávka 20153461 KATIS s.r.o. 15.813,20 Kontajner 1100 l papier
13.11.2015 objednávka S20150830 HORVATEX 11.943 Dodávka a montáž termovízneho kamer. systému
11.11.2015 objednávka 20153442 KATIS s.r.o. 19.152,20 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
11.11.2015 objednávka 20153441 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 45.900 Zvon na sklo 1800l
6.11.2015 Zmluva o poskytovaní personálneho poradenstva 59-10-15 Inside HCS s.r.o. podľa potreby cca 1.700/mesiac poskytovanie personálnych služieb a personálneho poradenstva
15.10.2015 kúpna zmluva 54-10-15 WINCORP AGRIi, spol. s r.o. 21.230 štepokovač LINDDANA TP160 mobile
15.10.2015 objednávka 20153333 KATIS s.r.o. 32.843 Kontajner 1100 l plasty, papier
15.10.2015 objednávka S20150761 HYDRAULIKA Petráš s.r.o. 14.115 Generálna oprava HPD-S-5000
13.10.2015 objednávka S20150757 FEVAKO, S.R.O. 30.534 Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K2
13.10.2015 objednávka S20150756 FEVAKO, S.R.O. 43.967 Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K1
13.10.2015 objednávka 20153306 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 15.300 Zvon na sklo 1800l
12.10.2015 Dodatok č. 1/2015 k zmluve o dodávke plynu k 80-10-14 D1 SPP, a.s. cca 26.000 dodávka plynu – odberné miesto Ivánska cesta 22
1.10.2015 Zmluva o poskytovaní služieb 61-10-15 WORK SERVICE OUTSOURCING SLOVAKIA, s.r.o. podľa potreby cca 30.000 personálny outsourcing
30.09.2015 objednávka 20153251 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 15.300 Zvon na sklo 1800l
28.09.2015 zmluva o dielo 52-10-15 MTG TRANSPORT s.r.o. 79.564 odstránenie stavieb z bývalého areálu Záhradníctva
25.09.2015 zmluva o dielo 51-10-15 STAVOKOV, spol. s r.o. 34.541 rekonštrukcia haly na triedenie papiera a PET fliaš
18.09.2015 zmluva o dielo 31-50-15 STAVOKOV, spol. s r.o. 26.000 výmena 2 ks poklopov montážnych otvorov
17.09.2015 zmluva o dielo 53-10-15 Bluetech s.r.o. 20.000 oceľová konštrukcia + opláštenie kabiny ručného triedenia
17.09.2015 zmluva o dielo 30-50-15 NES Nová Dubnica s.r.o. 13.828 výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu
14.09.2015 zmluva o dielo 28-50-15 Siemens s.r.o. 28.030 výmena časti výbavy 400 V rozvádzačov 00BFE, 00BFF, 00BFG
14.09.2015 zmluva o dielo 29-50-15 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. 139.263 oprava komína 120/2,39 m- III. časť – statické zosilnenie drieku komína
14.09.2015 zmluva o dielo 32-50-15 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 15.742 oprava časti strechy na budove kotolne
14.09.2015 zmluva o dielo 33-50-15 TOMON, s.r.o. 14.975 panelová cesta k OLEOPASS-u dažďovej kanalizácie
10.09.2015 objednávka 20153144 KATIS s.r.o. 15.813,20 Kontajner 1100 l papier, komunál
04.09.2015 Zmluva o dielo 27-50-15 STAVOKOV, spol. s r.o. 10.460 zásobník odpadu – výmena poklopu č.3
31.08.2015 Kúpna zmluva a zmluva o dielo 47-10-15 AUTOPOLIS, s.r.o. 14.990 motorové vozidlo značky Hyundai i30
28.08.2015 objednávka S20150616 SAT s.r.o. 22.592,30 MaR – Revízne, kontrolné a nastavovacie práce
22.08.2015 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb 49-10-15 R ALTRA spol. s r.o. 25.913 CRM – komplexný nástroj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi
21.08.2015 objednávka S20150526 EKOL spol. s r.o. 25.243,20 Revízia vnútorných častí turbíny
21.08.2015 Zmluva o dielo 26-50-15 FEVAKO s.r.o. 23.236 oprava 8 ks vrchných poklopov tkanivových filtrov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu
21.08.2015 Rámcová zmluva 24-50-15 TOMON, s.r.o. 67.487 oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu
05.08.2015 objednávka 20153035 VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG 32.076 Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie
15.07.2015 Rámcová zmluva 22-50-15 VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG cca 25.000 podľa potreby uhlie Norid GL 50
08.07.2015 objednávka 20152899 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 15.300 Zvon na sklo 1800 l
16.06.2015 Rámcová zmluva 20-50-15 ROPA Slovakia, s.r.o. cca 80.000/rok dodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 %
05.06.2015 Rámcová zmluva 19-50-15 Murat s.r.o. podľa potreby cca 10.000/rok káblový materiál a príslušenstvo, elektroinštalačný materiál, prístroje, svietidlá a svetelné zdroje a pod.
29.04.2015 zmluva o dielo 17-50-15 ACP AuComp, s.r.o. 31.498 rekonštrukcia – protipožiarné zatesnenie prestupov káblov – II- etapa v závode Spaľovňa
23.04.2015 zmluva o dielo 18-50-15 Bavex K2.sk, s.r.o. 99.990 oprava komína 120/2,39 m
22.04.2015 objednávka I20150001 D.D.INOX,S.R.O. 16.665 Vybudovanie prístrešku pred AB OLO a.s., Spaľovňa
20.04.2015 zmluva o dielo 16-50-15 DriveTech, s.r.o. 19.500 generálna oprava prevodovky ventilátora vzduchom chladeného kondenzátora
16.04.2015 zmluva o dielo 15-50-15 FEVAKO, s.r.o. 51.800 oprava teflónového povrchu absorbérov
14.04.2015 zmluva o dielo 13-50-15 IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. 108.640

generálna oprava korčekového dopravníka
13.04.2015 zmluva o dielo 11-50-15 NES Nová dubnica s.r.o. 13.828/kotol Elektro – Výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu
08.04.2015 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb 16-10-15 Deloitte Audit s.r.o. 15.000/ rok audit ročnej účtovnej závierky zostavenej a overenie výročnej správy
25.03.2015 zmluva o dielo 12-50-15 WEHRLE-WERK AG 395.000/ kotol Rekonštrukcia stien kotla v spaľovacej komore MK2 a MK1
12.03.2015 zmluva o predaji a kúpe výpenných výrobkov 14-50-15 VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. cca 110.000 / rok dodávka mletého vápna
06.03.2015 zmluva o dielo 10-50-15 DriveTech, s.r.o. 21.000 výmena vysokootáčkovej zubovej spojky turbogenerátora
04.03.2015 zmluva o kontrolnej činnosti 6-50-15 EnviroTeam Slovakia, s.r.o. cca 15.000/rok zabezpečenie diskontinuálneho oprávneného merania emisií vybraných ZL a periodických kontrol AMS v Spaľovni
25.02.2015 25.02.2015 20152293 MARTIN GmbH für Umwelt 27.911 Dodávka roštníc
27.02.2015 rámcová zmluva 7-50-15 Brentag Slovakia s.r.o. cca 15.000/rok dodávka chemikálií – Kyselina soľná tech. 30/33 %
27.02.2015 rámcová zmluva 8-50-15 Brentag Slovakia s.r.o. cca 15.000/rok dodávka chemikálií –Hydroxid sodný tech. tekutý min. 47,5 %
27.02.2015 rámcová zmluva 9-50-15 Brentag Slovakia s.r.o. cca 90.000/rok dodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 %
27.02.2015 zmluva o poskytovaní verejných služieb 15-10-15 BENESTRA, s.r.o. 14 766,00 poskytovanie verejných komunikačných služieb
27.02.2015 rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb 12-10-15 REDOX SERVICES, s.r.o. cca 40.000/rok servis a opravy komunálnych nadstavieb Faun a Zoeller
23.02.2015 zmluva o dielo 5-50-15 FEVAKO s.r.o. cca 350.000/ rok servisné výkony na technologických zariadeniach Spaľovne odpadu
23.02.2015 kúpna zmluva o dodávke tovaru 5-10-15 C D P spol. s r.o. 17.016/rok dodávka licencie softvéru
18.02.2015 objednávka 20152249 MOUDER S.R.O. 10.065 ND Husmann drvička, kladivo drv. s navar. plátkami
19.02.2015 rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta 10-10-15 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. cca 350.000/ rok zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov
31.12.2014 rámcová kúpna zmluva 91-10-14 Plastima Topoľčany s.r.o. podľa potreby cca 60.000/ rok sklolaminátové zberné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla
31.12.2014 rámcová kúpna zmluva 90-10-14 KATIS s.r.o. podľa potreby cca 240.000/rok dodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu
30.12.2014 rámcová zmluva 88-10-14 A.R.S. s.r.o. podľa potreby cca 60.000/ rok dodávka pneumatík, pneuservisové služby
22.12.2014 poistná zmluva 2-10-15 AIG Europe Limited 228.716 poistenie majetku, lomu strojov a prerušenia prevádzky
22.12.2014 zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov 2-50-15 Slovnaft, a.s. podľa potreby cca 35.000 /rok Čistenie odpadových vôd a zneškodnenie kvapalných odpadov
22.12.2014 zmluva o dielo 89-10-14 ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves 208.994 rekonštrukcia sociálnych a kancelárskych priestorov prevádzkovej budovy Dotrieďovacieho závodu OLO a.s.
30.10.2014 zmluva o nájme veci 92-10-14 Bardusch Bértextília Kft. podľa potreby cca 30.500/rok prenájom pracovného oblečenia vrátane servisnej služby čistenia, údržby, opravy a výmeny.
29.10.2014 zmluva o dielo 37-50-14 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 22.980 prenos meraní elektrickej energie na OKTE
29.10.2014 zmluva o dodávke plynu 80-10-14 SPP, a.s. podľa potreby dodaj plynu pre odberné miesto Ivanská cesta 22
27.10.2014 zmluva o poskytovaní audítorských služ´žieb 77-10-14 aAudit, s.r.o. 15.000 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a overenie výročnej správy za rok 2014
20.10.2014 rámcová kúpna zmluva 76-10-14 DUAL BP, s.r.o. podľa potreby osobné ochranné pracovné prostriedky
26.09.2014 kúpna zmluva a zmluva o dielo – poskytovaní servisných služieb 72-10-14 AUTOPOLIS, s.r.o. 18.842 motorové vozidlo značky Hyundai i40
16.09.2014 zmluva o dielo o dodávke stavebných prác 70-10-14 ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves 78.998 oprava fasády administratívnej budovy OLO a.s.
16.09.2014 zmluva o dielo 35-50-14 ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. 198.024 oprava kanalizačného potrubia dažďových vôd
16.09.2014 zmluva o dielo 34-50-14 ACP AuComp, s.r.o. 49.592 oprava- protipožiarne pretesnenie prestupov káblov
20.08.2014 zmluva o vystavení platobnej karty 68-10-14 OMW Slovensko, s.r.o. cca 30.000/rok vystavenie platobných kariet OMW pre služobné
motorové vozidlá spoločnosti
19.08.2014 zmluva o dielo 29-50-14 STAVOKOV, spol. s.r.o. 195.000 Kotolňa – oprava násypiek odpadu
19.08.2014 zmluva o dielo 28-50-14 STAVOKOV, spol. s.r.o. 195.000 Odškvarovňa – zadná stena a oplechovanie zásobníka škvary
15.08.2014 zmluva o dielo 32-50-14 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 18.250 oprava strechy rozvodne 400 V
15.08.2014 zmluva o dielo 31-50-14 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 25.600 oprava strechy výsypných brán
13.08.2014 rámcová zmluva 30-50-14 DLOUHÝ I.T.A., s.r.o. cca 76.000 eur v roku 2014 a v ďalšom
období do cca 30.000 EUR/ročne
revízie a servisná činnosť na armatúrach
12.08.2014 objednávka S20140608 MNICH, s.r.o. 12.149 Náter striech – areál Ivanska cesta 22
07.08.2014 zmluva o dielo 27-50-14 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 169.837 riešenie technológie čerpania požiarnej vody pre existujúce monitory v zásobníku odpadu vrátane doplnenia díselgenerátora a automatického záskoku
07.08.2014 zmluva o dielo 26-50-14 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 79.896 elektro-doplnenie softštartérov na čerpadlá CHÚV a prečerpávacej stanice odpadových vôd a rekonštrukcia rozvádzača BHHO
07.08.2014 zmluva o dielo 25-50-14 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 149.980 rekonštrukcia riadiaceho systému turbogenerátora pre riadiace turbíny, látora otáčok a monitorovacie systému
05.08.2014 zmluva o dielo 24-50-14 INTERKONTAKT, s.r.o. 24.250 oprava kompresora, oprava kompresorového stupňa výmenným spôsobom vrátane výmeny kompletnej stykačovej dosky
05.08.2014 zmluva o dielo 22-50-14 ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. 35.722 výmena častí kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd
05.08.2014 zmluva o dielo 21-50-14 IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. 97.800 demontážne a montážne práce dvoch šikmých redlerových dopravníkov
05.08.2014 zmluva o dielo 20-50-14 Vertical Industrial a.s. 96.028 oprava absorbéra K1 a absorbéra K2
04.08.2014 objednávka 20143008 MARTIN GmbH für Umwelt 36.416 Dodávka roštníc
31.07.2014 zmluva o dielo 64-10-14 PROELING spol. s.r.o. 22.321 zhotovenie stavby „Predvádzkový objekt OLO a.s.“
30.07.2014 kúpna zmluva a zmluva o dielo 63-10-14 AUTOPOLIS, s.r.o. 18.265 predaj motorového vozidla Hyundai i 40
25.07.2014 zmluva o dielo 19-50-14 Hydraulika Petráš s.r.o. 14.115 oprava 1 ks drapáku HPD-S-5000
21.07.2014 zmluva o dielo 23-50-14 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 16.725 vyčistenie a protikorózna ochrana vnútorného povrchu požiarnej nádrže v chemickej úprave vody
17.07.2014 objednávka 20142906 MARTIN GmbH für Umwelt 13.843 Dodávka roštníc
15.07.2014 zmluva o dielo 18-50-14 ELPIM, spol. s.r.o. 21.784 oprava sprievodných ohrevov tkanivových filtrov
09.07.2014 zmluva o združenej dodávke elektriny 59-10-14 ZSE Energia, a.s. podľa potreby dodaj elektriny do odberných miest
09.07.2014 objednávka 20142881 Metso Minerals a.s. 13.720 Dodávka roštníc
09.07.2014 zmluva o dielo 58-10-14 T-Klima s.r.o. 21.950 dodávka a montáž klimatizačných zariadení
26.06.2014 objednávka S20140457 SIRILA, a.s. 11.357 Oprava kancelárskych priestorov, podláh a vymaľovanie v AB Ivanská cesta22
29.05.2014 rámcová zmluva 17-50-14 Ing. Jozef Holý – ARMAT podľa potreby profylaktické kontroly, servis, opravy prípadne výmeny uzatváracích armatúr, regulačných armatúr a poistných ventilov
05.05.2014 zmluva o dielo 14-50-14 SAMPLE Bratislava, s.r.o. 25.092 výmena pieskových náplní v troch pieskových filtroch chemickej úpravy vody v závode Spaľovňa odpadu
24.04.2014 zmluva o dielo 38-50-14 Ecotex, s.r.o. 43.710 oprava tkaninového filtra , výmena filtračných rukávov a košov v tkaninovom filtri v závode Spaľovňa odpadu
22.04.2014 zmluva o dielo 11-50-14 TECHALL Slovensko, spol. s r.o. 29.998 dodávka paralelného striedača
17.04.2014 rámcová zmluva 8-50-14 FEVAKO s.r.o. cca 150.000/rok stavba trubkového kovového lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotlov a čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – otryskávaním
14.04.2014 rámcová zmluva 9-50-14 TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. cca 100.000/rok dodávka a montáž diel / prác pri opravách žiaruvzdorných výmuroviek v kotloch K 1 a K 2 v Závode Spaľovňa odpadu
14.04.2014 objednávka I20140011 SIRILA, a.s. 15.011 Stavebné úpravy v prevádzkovej budove Stará Ivanská cesta2
11.04.2014 zmluva o dielo 10-50-14 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. max. 243.156 oprava zásobníka odpadu v 2 etapách
09.04.2014 zmluva o poskytovaní prepravných služieb 7-50-14 MJM TRANS, s.r.o. cca 180.000/rok preprava odpadu 19 01 12 – Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu
09.04.2014 rámcová zmluva 6-50-14 EBA, s.r.o. 119/t zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 – tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom
09.04.2014 zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribičnej sústavy 39-10-14 ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. cca 20.000/rok distribúcia elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22
08.04.2014 zmluva o dielo 16-50-14 K-KONTROL, spol. s.r.o. 14.994 dodávka a montáž zásobovacej nádrže HCI s objemom 11,2m³
08.04.2014 kúpna zmluva 12-50-14 DriveTech, s.r.o. 19.845 dodávka zubkovej spojky
01.04.2014 zmluva na dodávky výrobkov z minerálnych olejov 41-10-14 OMW Slovensko, s.r.o. podľa potreby dodaj produktov z minerálnych olejov
01.04.2014 objednávka I20140007 C D P spol.s.r.o 19.727 HW a SW pre Protank Dynamics
31.03.2014 zmluva o zhodnotení a zneškodnení inertného odpadu 36-10-14 A- Z STAV s.r.o. cca 60.000/rok zhodnotenie a zneškodnení inertného odpadu
31.03.2014 zmluva o poskytovaní služieb v OH 4-50-14 A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. 119/t zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 – tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom
31.03.2014 objednávka S20140208 ECM ECO Monitoring,a.s. 16.004 Hĺbkový ročný servis AMS
28.03.2014 zmluva o dodávke elektriny 37-10-14 ZSE Energie, a.s. cca 35.000/rok dodávka elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22
28.03.2014 zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb 30-10-14 R ALTRA, spol. s.r.o. 3.618.000 Kč analýza, dodávka a implementácia SW produktu PROTANK DYNAMICS – Zber odpadu
27.03.2014 zmluva o dielo 29-10-14 ŠIRILA, a.s. 101.639 stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Ivanská cesta 22
25.03.2014 rámcová zmluva o dodávke tovaru 32-10-14 AK technik, s.r.o. cca 50.000/rok dodaj náhradných dielov na motorové vozidlá
25.03.2014 rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb 31-10-14 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. cca 100.00 /rok zabezpečenie servisu a opráv na motorových vozidlách
25.03.2014 kúpna zmluva 28-10-14 Ing. Peter Benko – INECS 52.800 dodávka strojného zariadenia – závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu – EPS
25.03.2014 rámcová zmluva 3-50-14 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o cca 80.000/rok dodanie tovaru (náhradné diely čerpadiel, motorov, ventilátorov, armatúr), vykonanie základnej profylaktickej činnosti na zariadeniach, záručný a pozáručný servis, vykonanie GO v prospech objednávateľa na čerpadlá, motory vrátane dodania náhradných dielov
24.03.2014 objednávka S20140186 KSB Čerpadlá a armatúry 19.259 generálna oprava napájacieho čerpadla č.11
21.02.2014 leasingová zmluva 9-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 8-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb 5-10-14 Gtravel s.r.o. 52.800 dodávka strojného zariadenia – závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu – EPS
21.02.2014 zmluva o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti 20-10-14 Domov sv. Jána z Boha 3,50/hod. výkon dobrovoľníckej činnosti (triedenie odpadu a stým súvisiace činnosti pred jeho následným zhodnotením; odstraňovanie znečistenia v intraviláne a bezprostrednom extraviláne závodu spôsobené jeho činnosťou, resp. poveternostnými vplyvmi)
21.02.2014 leasingová zmluva 19-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 18-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 17-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 16-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 15-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 14-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 13-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 12-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 11-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 10-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
14.02.2014 objednávka 20142218 Metso Minerals a.s. 24.830 roštnice
30.01.2014 zmluva o dielo 3-10-14 ŠIRILA, a.s. 220.068 stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2
14.01.2014 objednávka 20142051 MARTIN GmbH fur Umwelt 25.828 dodávka roštníc
02.01.2014 objednávka I20140001 Ľubomír Pazič – MEPO 14.974 vybudovanie požiarneho vodovodu v areáli DZ
17.12.2013 objednávka I20130024 ZRUB ORAVA s.r.o. 13.612,30 pokládka panelov pri DZ
17.12.2013 zmluva o dielo 24-50-13 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 32.999,00 dodávka a montáž frekvenčných meničov do CHÚV
06.12.2013 objednávka I20130023 ZRUB ORAVA s.r.o. 13.517,15 stavebné práce – príjem plastov DZ
08.11.2013 objednávka S20130834 Hydraulika Petráš s.r.o. 13.287,00 oprava a rekonštrukcia drapáku HPD-S-5000
24.10.2013 objednávka S20130796 MNÍCH s.r.o. 12.927,77 opravy priestorov v admin. budove Spaľovne
17.10.2013 kúpna zmluva 33-10-13 REDOX, s.r.o. 72.510,00 kĺbový kolesový nakladač – čelný nakladač ATLAS AR 75 T
08.10.2013 objednávka S20130755 Motor_Car Bratislava, spol. s.r.o. 38.587,68 výmena kabíny vozidla po havárii
25.09.2013 zmluva o dielo 21-50-13 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 65.685,00 vysokotlakové umytie a náter obvodového plášťa v závode Spaľovňa odpadu
03.09.2013 zmluva o dielo 18-50-13 Ecotex, s.r.o. 43.710,01 oprava tkanivového filtra č.1 a výmena filtračných rukávov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo
02.09.2013 objednávka S20130630 Hydraulika Petráš s.r.o. 13.287,00 generálna oprava drapáka HPD-S-500
02.09.2013 zmluva o dielo 28-10-13 Bluetech s.r.o. 192.000,00 príjmový stôl Gassner, predĺženie dopravníka LR 1400 o 7 m, montáž a zaškolenie, doprava, úprava elektroinštalácie a programu, úprava haly a prístrešku
02.09.2013 zmluva o dielo 17-50-13 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 90.886,00 oprava plochej, obrátenej pochôdznej strechy a oprava objektu Odškvarovňa v závode Spaľovňa odpadu
28.8.2013 objednávka S20130656 MNÍCH s.r.o. 15.982,10 prekládka panelov
30.07.2013 kúpna zmluva 13-50-13 STARLIFT, s.r.o. 44.121,00 kúpa vysokozdvižného dieselového vozíka DOOSAN D50C-5 v počte 1 ks
29.07.2013 zmluva o vykonaní auditu závodu 25-10-13 M. C. TRITON Slovakia, spol. s.r.o. 26.890,00 audit závodu Odvoz a likvidácia odpadu
27.07.2013 zmluva o dielo 12-50-13 ELPIM, spol. s.r.o. 44.867,00 oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov
25.07.2013 objednávka I20130016 HYCA, s.r.o. 14.950,00 dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA109TE)
22.07.2013 zmluva o dielo 15-50-13 EKOL, spol. s.r.o. 75.896,00 revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny typ GK 26/40, v.č. T 6232, rok výroby 2001
19.07.2013 zmluva o preprave 27-10-13 MJM TRANS, s.r.o. 190,00/za 1 prepravu preprava odpadu
17.07.2013 zmluva o dielo 26-10-13 STAVOKOV, spol. s.r.o. 135.600,60 prestrešenie príjmu plastov v závode Triedenie odpadu
17.07.2013 zmluva o dielo 20-50-13 IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. 89.000,00 oprava redlerových dopravníkov TKF NW390 / 20HTP10 KF002 a 20HTP10 KF003
15.07.2013 zmluva o dielo 10-50-13 TOMON s.r.o. 15.859,32 výmena časti kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd
12.07.2013 zmluva o dielo 11-50-13 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. 104.726,00 oprava zásobníka odpadu
09.07.2013 zmluva o dielo 19-50-13 Martin GmbH fur Umwelt – und Energietechnik 194.000,00 modernizačné opatrenia na spaľovacích linkách 1 a 2 spaľovne odpadov
05.07.2013 zmluva o dielo 14-50-13 ŠIRILA, a.s. 426.899,68 sanácia povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie Hrdlo
28.06.2013 objednávka S20130452 KSB Čerpadlá a armatúry 18.824,69 revízia napájacieho čerpadla č.12
19.06.2013 zmluva o dielo 8-50-13 WEHRLE-WERK AG 2500.000,00 práce a plnenia na kotly č.1 a kotly č.2 Spaľovne odpadu
18.06.2013 zmluva o dielo 9-50-13 ABC KLÍMA s.r.o. 32.039,32 dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre zabezpečenie optimálnej teploty administratívnych priestorov v závode Spaľovňa odpadu
06.06.2013 objednávka I20130012 HYCA, s.r.o. 14.950,00 dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA107XK)
29.05.2013 objednávka S20130348 DriveTech spol. s.r.o. 16.085,00 revízia prevodovky
27.05.2013 zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb 15-10-13 Gabriel Czinege – G TRAVEL 120,00 EUR /deň, resp. 123, 00 EUR/ deň zabezpečenie služieb autobusovej dopravy osôb dopravcom pre objednávateľa
17.05.2013 objednávka S20130315 ECM ECO Monitoring, a.s. 22.984,91 hĺbkový servis AMS K1, K2
13.05.2013 Zmluva o dielo 6-50-13 PROENERGY, S.R.O. 22.500,00 vykonanie energetického auditu v zmylse zákona NR SR č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu
29.04.2013 kúpna zmluva 13-10-13 AUTOPOLIS, s.r.o. 17 620,83 úžitkové vozidlo zn. FORD typ TRANSIT
29.04.2013 zmluva o dielo 4-50-13 ORGREZ Bratislava, a.s. 55.000,00 hodnotenie prevádzkovo-technickej úrovne zariadenia Spaľovňa odpadu OLO a.s.
18.04.2013 objednávka I20130011 HYCA, s.r.o. 14.950,00 dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA110TS)
21.03.2013 objednávka S20130172 Bluetech s.r.o. 11.810,00 výmena pásu reťazového dopravníka D01, š 800mm
14.03.2013 kúpna zmluva 3-50-13 TECHNOPROCUR, s.r.o. 16.910,00 dodávka analyzátora kremíka vo vode
01.02.2013 zmluva o preprave 3-10-13 MIROSLAV SOBOLIČ, Nákladná doprava 1,50 EUR/km 33 EUR/1 hodina výkonu preprava škvary z miesta nákladky nákladnými sklápacími vozidlami s nosnosťou 17ton na miesto určenia
05.01.2013 rámcová kúpna zmluva 2-10-12 Plastima Topoľčany s.r.o. 425,00/ks sklolaminátové zebrné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla označené logom alebo nápisom v počte cca 100 ks/rok
02.01.2013 kúpna zmluva 1-50-13 Norit Nederland B.V. 1,27 EUR/kg nákup uhlíkatého sorbentu s dodávkou do miesta určenia – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu
27.12.2012 zmluva o sprostredkovaní dobrovoľníckej činnosti 32-10-12 Domov sv. Jána z Boha 3,50 EUR /1 hodina odpracovaná dobrovoľníkom vyvíjanie činnosti smerujúcej k uzavretiu zmluvy o dobrovoľníckej práci s tretími osobami, ktorých predmetom bude výkon činnosti – triedenie odpadu, odstraňovanie znečistenia v intraviláne a extraviláne závodu
12.12.2012 zmluva o dielo 30-50-12 INTERKONTAKT, s.r.o. 109.941,00 inštalácia kompresora na riadiaci vzduch v Závode spaľovňa odpadu
06.12.2012 zmluva o dielo 31-50-12 STAVOKOV, spol. s.r.o. 29.850,00 inštalácia II. elektromagnetického odlučovača Fe šrotu v Oškvarovni, v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo
27.12.2012 objednávka S20120638 FEVAKO, s.r.o. 11.210,00 oprava oceľového sklzu
27.12.2012 objednávka S20120637 FEVAKO, s.r.o. 13.115,00 oprava okien, výroba mreží a zasklenie garážových priestorov
21.11.2012 kúpna zmluva 5-20-12 Profi Truck Czech s.r.o. 106.067,00 1 ks vozidla na zber komunálneho odpadu – podvozok IVECO CARGO 100E18, nadstavba Geesink MINI 5 s vyklápacím zariadením GCV 550
19.11.2012 objednávka S20120559 PETIT PRESS a.s. 10.000,00 inzercia k projektu SME V ŠKOLE na tému Environmentálna výchova (02-03/2013)
19.11.2012 zmluva o poskytovaní audítorských služieb 27-10-12 LEON Audit, s.r.o. 15.000,00 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 a overenie výročnej správy za rok 2012
06.11.2012 objednávka S20120530 MALMONT 23.489,00 oprava deliacej steny odškvarovne
05.11.2012 objednávka S20120526 FEVAKO, s.r.o. 27.484,00 oprava 6 ks oceľových brán
04.11.2012 objednávka I20120004 MNÍCH, s.r.o. 28.057,16 stavebné práce spojené s premiestnením a úpravou zberného dvora
10.10.2012 objednávka S20120514 MNÍCH, s.r.o. 20.260,55 úprava spevnených plôch – Ivanská cesta 22
09.10.2012 objednávka S20120513 ZRUB ORAVA s.r.o. 10.102,21 oprava šatní unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle
28.09.2012 rámcová kúpna zmluva 20-10-12 POETTINGER STROJE, s.r.o. 21.840,00/ks dodávka a montáž stacionárnych lisovacích zariadení a uzavretých kontajnerov 30m3 v predpokladanom počte 5 až 10 ks počas obdobia 3 rokov
21.09.2012 zmluva o dielo 26-50-12 TECHALL Slovensko, spol. s.r.o. 34.898,00 vykonanie elektroinštalačných prác, dodávka striedača AEG a projekčné práce
21.09.2012 zmluva o dielo 25-50-12 ABB, s.r.o. 102.716,00 inštalácia frekvenčných meničov pre napájacie čerpadlá a spalinové ventilátory v závode Spaľovňa odpadu
17.09.2012 zmluva o dielo 29-50-12 K-KONTROL, spol. s.r.o. 21.563,00 oprava opláštenia stien a dna neutralizačnej nádrže
17.09.2012 zmluva o dielo 28-50-12 K-KONTROL, spol. s.r.o. 22.581,00 oprava opláštenia stie, dna a stropu dekarbonizačnej nádrže
17.09.2012 zmluva o dielo 27-50-12 SANSTAV s.r.o. 28.654,60 reprofilácia – sanácia zásobníka škvary v spaľovni
17.09.2012 kúpna zmluva 18-10-12 AWL, s.r.o. 31.219,00 kúpa motorového vozidla VW Passat
12.09.2012 zmluva o dielo 24-50-12 FEVAKO, s.r.o. 63.563,00 vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 spaľovne
10.09.2012 rámcová kúpna zmluva 16-10-12 REDOX, s.r.o. 137.700,00/ks vozidlá na zvoz komunálneho odpadu – podvozok MB Axor R 1829 L 4×2, nadstavba FAUN Rotopress 516 s univerzálny vyklápačom nedeleným Zoeller 320 v predpokladanom počte cca 24 ks počas obdobia 3 rokov
07.09.2012 objednávka S20120398 SAT s.r.o. 12.835,08 profilaktika riadiacich systémov v spaľovni
05.09.2012 kúpna zmluva 3-20-12 Summit Motors Slovakia, spol. s.r.o. 18,045,50 kúpa vozidla FORD Transit
03.09.2012 objednávka S20120466 MNÍCH, s.r.o. 13.236,06 oprava šatní v administratívnej budove na spaľovni
16.08.2012 objednávka 20123068 Anna Hlavenková 10.366,14 OOPP – montérkové súpravy
09.07.2012 zmluva o dielo 20-50-12 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 418.266,00 upgrade riadiaceho systému SPPA-T2000 v Spaľovni
04.07.2012 objednávka 20122891 MARTIN GmbH fur Umwelt 21.257,30 oprava roštov kotlov v spaľovni
27.06.2012 objednávka 20122861 Norit Nederland B.V. 13.640,00 dodávka Norit GL 50 – práškové aktívne uhlie
25.06.2012 poistná zmluva 13-10-12 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 92.000,00 poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
21.05.2012 zmluva o dielo 19-50-12 MADAST, s.r.o. 22.140,00 vykonanie vyčerpania, odvozu a likvidácie starého turbínového oleja z turbogenerátora a dodanie nového turbínového oleja
14.05.2012 zmluva o dielo 13-50-12 KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o. 10.752,00 kontrola a revízia dymových ventilátorov kotla K1 a K2, vykonanie servisných prác
14.05.2012 rámcová zmluva 15-50-12 SAMPLE Bratislava, s.r.o. 61.330,00 nákup nových ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody – demineralizačnú linku /naloženie hmôt do ionexových filtrov a uvedenie do prevádzky, servisné práce/
14.05.2012 zmluva o dielo 17-50-12 IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. 68.485,00 oprava redlerového dopravníka v spaľovni
11.05.2012 zmluva o dielo 14-50-12 EKOL, spol. s.r.o. 25.547,00 revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny
10.05.2012 zmluva o dielo 16-50-12 FEVAKO, s.r.o 63.563,00 vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 Spaľovne
03.05.2012 zmluva o dielo 12-50-12 TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. 86.126,00 oprava výmurovky v kotloch K1 a K2 v spaľovni
30.04.2012 objednávka S20120069 Hydraulika Petráš s.r.o. 18.240,37 náhradné diely na generálnu opravu drapáku
24.04.2012 objednávka S20120139 ELPIM, spol. s.r.o. 15.289,60 elektrické ohrevy Závod Spaľovňa odpadu
20.04.2012 rámcová zmluva 11-50-12 Brenntag Slovakia, s.r.o. 249,00/t dodávka – hydroxid sodný 47,5 % počas obdobia 3 rokov
20.04.2012 rámcová zmluva 10-50-12 Brenntag Slovakia, s.r.o. 165,00/t dodávka – kyselina soľna 30-33% počas obdobia 3 rokov
20.04.2012 rámcová zmluva 9-50-12 Brenntag Slovakia, s.r.o. 149, 00/t dodávka – čpavková voda 24-25% počas obdobia 3 rokov
17.04.2012 objednávka S20120131 SAT s.r.o. 12.835,08 profilaktika riadiacich systémov v spaľovni počas obdobia 3 rokov
05.04.2012 kúpna zmluva 8-50-12 Metso Minerals, s.r.o 10.890,00 dodávka roštníc
20.03.2012 objednávka 20122368 MARTIN GmbH fur Umwelt 10.249,07 oprava hydraulického systému kotlov a oprava kotlov
19.03.2012 zmluva o dielo 6-50-12 Bavex K2.sk, s.r.o. 171.089,94 Vykonanie II. časti opráv poškodeného oceľobetónového komína v závode Spaľovňa odpadu
13.03.2012 rámcová zmluva 5-50-12 GEOtest Bratislava, s.r.o. 15.638,30 vykonanie geologicko-prieskumných prác, predmetom ktorých je vykonanie pravidelného monitoringu kvality podzemnej vody v studniach priestoru závodu Spaľovňa odpadu 4 x ročne počas obdobia 3 rokov.
17.02.2012 zmluva o kontrolnej činnosti 3-50-12 Enviroteam Slovakia s.r.o. 15.000,00/rok diskontinuálne oprávnené meranie emisií vybraných ZL, periodické kontroli automatizovaného monitorovacieho systému (AMS) počas obdobia 3 rokov
05.01.2012 rámcová kúpna zmluva 2-10-12 Plastima Topoľčany s.r.o. 425,00/ks dodávka sklolaminátových zberných nádob /zvonov/ s objemom 1.800 l na zber skla v predpokladanom počte 100 ks ročne počas obdobia 3 rokov
29.12.2011 rámcová kúpna zmluva 22-10-11 KATIS s.r.o. cca 205 490,00/rok dodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu v množstvách podľa potreby počas obdobia 3 rokov
13.12.2011 zmluva o dodávke informačných technológií a služieb 21-10-11 C D P spol. s.r.o. 43.258,00 dodávka výpočtovej techniky, softvéru a ďalších služieb spojených s virtualizáciou serverov počas obdobia 3 rokov
05.12.2011 zmluva o dielo 23-50-11 Hydroflex, s.r.o. 57.742,05 rekonštrukcia 1. poschodia administratívnej budovy Spaľovne
16.11.2011 zmluva o dielo 22-50-11 Vertical – priemyselné komíny a.s. 244.944,00 oprava poškodených nosných oceľových konštrukcií, železobetónových konštrukcií a rebríkov v Spaľovni komunálneho odpadu
28.10.2011 kúpna zmluva 11-20-11 KOBIT-SK, s.r.o. 73.574,50 1ks vozidla na zber komunálneho odpadu
24.10.2011 objednávka S20110098 ZRUB ORAVA s.r.o. 16.247,00 rekonštrukcia strechy unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle
18.10.2011 zmluva o dielo 18-50-11 INTERKONTAKT, s.r.o. 36.712,00 dodávka a montáž technologických zariadení pre stavbu „Odškvarovňa – vykurovanie – využitie odpadového tepla z kompresorov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu.“
05.09.2011 kúpna zmluva 10-20-11 REDOX, s.r.o. 785.400,00 66 ks vozidoel na zber komunálneho odpadu – podvozok MB Axor R 1829L 4×2 s nadstavbami FAUN Rotopress 516 s univerzálnym vyklápačom nedeleným Zoeller 320
02.09.2011 zmluva o dielo 17-50-11 TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. 49.994,20 dodávka a montáž prác pri realizácii stavby „Oprava výmurovky v kotloch K1 a K2″
02.09.2011 zmluva o dielo 16-50-11 Bavex K2.sk, s.r.o. 405.307,66 oprava 120m železobetónového monolitického priemyselného komína
02.09.2011 zmluva o dielo 8-20-11 PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. 206.614,00 2 ks vozidla na zber komunálneho odpadu – podvozok IVECO CARGO 100E18, nadstavba Geesink MINI 5 s vyklápacím zariadením GCV 550
02.09.2011 zmluva o dielo 4-30-11 MNÍCH, s.r.o. 77.942,14 úprava spevnených panelových plôch – zásobník na plasty v areály Spaľovne
22.08.2011 objednávka S20110037 FEVAKO, s.r.o. 19.776,00 Odstávkové práce na strojnotechnologickom zariadení (otryskovanie vnútorných stien kotla K2)
22.08.2011 objednávka S20110035 FEVAKO, s.r.o. 28.638,60 Odstávkové práce na strojnotechnologickom zariadení (otryskovanie vnútorných stien kotla K1)
17.08.2011 objednávka S20110018 SAT s.r.o. 13.596,84 Práce na zariadení merania a regulácie
18.06.2008 Zmluva o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb 6-10-08 B.O.B. Security spol. s r.o. cca 280 tis. /rok Poskytovanie ochranných bezpečnostných služieb

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo