Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zmluvy a objednávky

Dátum Typ dokumentu č. zmluvy/objednávky Dodávateľ Cena bez DPH (€) Predmet objednávky
17.03.2017 Zmluva o účelovom úvere č. 1415/16/80096 6-10-17 ČSOB a.s. 6.656.000,-

zmluva o účelovom úvere
28.02.2017 objednávka 20172215 MARTIN GmbH für Umwelt 34.494,22 EUR s DPH

Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100
27.02.2017 objednávka 20172211 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. 91.596,00 EUR s DPH

Kompostér 1000L
27.02.2017 objednávka 20172207 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 EUR s DPH

Zvon na sklo 1800l
21.02.2017 Rámcová kúpna zmluva 5-10-17 JRK Waste Management s.r.o. 63,60 – 132,60 EUR podľa objemu nákup a dodanie kompostérov na zber BRKO
20.02.2017 Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu 4-10-17 Vassal EKO, s.r.o. v zmysle cenníka zhodnocovanie odpadov – recyklačný dvor, maximálne 10.00O ton z a 12 mesiacov
09.02.2017 objednávka 20172149 KATIS s.r.o. 25.704,00 EUR s DPH

Nádoba 240 l na plasty
09.02.2017 objednávka 20172148 KATIS s.r.o. 22.008,00 EUR s DPH

Nádoba 120 l na komunál
09.02.2017 objednávka 20172147 KATIS s.r.o. 37.951,68 EUR s DPH Kontajner 1100 l papier
03.02.2017 objednávka 20172116 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 46.872,00 EUR s DPH

Nádoba BRKO 240 l
03.02.2017 objednávka 20172115 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 32.916,00 EUR s DPH Nádoba BRKO 120 l
31.01.2017 Rámcová kúpna zmluva 3-10-17 ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. v zmysle prílohy č.1 dodanie tovaru – jednotlivých druhov zberných nádob na zabezpečenie triedeného zberu BRKO
17.01.2017 objednávka S20170014 C D P spol.s.r.o 20.049,60 EUR s DPH licencie Microsoft na rok 2017
30.12.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny 64-10-16 Stredoslovenská energetika, a.s. 40,95 EUR bez DPH/MWh Dodávka elektriny na špecifikované odberné miesta
20.12.2016 Zmluva o dielo 63-10-16 PROTENG s.r.o. 116.626,40 EUR bez DPH Dodávka a montáž Hasiacich modulov – požiarnych zariadení na ochranu stavebných a technologických objektov
20.12.2016 Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu k 80-10-14 D2 SPP, a.s. v zmysle platného Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dodatok k zmluve o dodávke plynu pre rok 2017
20.12.2016 Zmluva o vykonaní energetického auditu 60-10-16 EnergyTech, s.r.o. 139.100,- EUR energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti
19.12.2016 Zmluva o dodávke elektriny 61-10-16 ZSE Energia a.s. 26,9339 EUR/MWh Zmluva o dodávke elektriny
16.12.2016 Zmluva o poskytovaní služieb 10-50-16 SLOVNAFT, a.s. v zmysle dohody o cenách v prílohe č. 1 6,56-108,- EUR/tona podľa typu Zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov.
09.12.2016 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 56-10-16 Hlavné Mesto SR Bratislava 50.000,- EUR Zmluva o reklamných a propagačných službách v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
09.12.2016 objednávka S20161065 TEAM,S.R.O. 24.640,37 EUR s DPH Eliminácia škôd po havárii strechy
08.12.2016 objednávka S20161054 AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O. 17.106,00 EUR s DPH Prekládka rozvodov elektrickej energie
07.12.2016 Zmluva o dielo 54-10-16 ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. v zmysle cenníka v prílohe č. 1 Zmluva o vykonaní obnovovacích prác na VKK
06.12.2016 objednávka S20161042

TOMON s.r.o. 35.877,47 EUR s DPH Základné udržiavacie práce na konštrukciách
01.12.2016 objednávka S20161025 AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O. 33.768,00 EUR s DPH Oprava spôsobených škôd interiéru- ZSO
30.11.2016 Servisná zmluva 49-10-16 a 49-10-16 b REDOX s.r.o. 1.432.544,00 servisné výkony pre 26 ks nadstavby uvedené v prílohách zmluvy
25.11.2016 objednávka 31409539 UNISTAV,S.R.O. 27.845,46 Výmena dilatačného uzáveru v ZSO
25.11.2016 Zmluva o dielo 51-10-16 REDOX – ENEX s.r.o. 98.224,00 dodávka a inštalácia polopodzemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na triedený odpad – Pilotný projekt I.
18.11.2016 objednávka 36596086 KATIS s.r.o. 31.626,40 Kontajner 1100 l papier
08.11.2016 objednávka 36596086 KATIS s.r.o. 30.409,60 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
02.11.2016 kúpna zmluva 52-10-16 WINTEC Slovakia, s.r.o. 28.800,- EUR s DPH nákup mobilného lisovacieho kontajnera
02.11.2016 Kúpna zmluva 45-10-16 WINTEC Slovakia, s.r.o. 60.744,00 EUR s DPH nákup veľkokapacitných kontajnerov
26.10.2016 Zmluva o dielo 43-10-16 AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. 198.783,- Zmluva o dielo na rozšírenie kapacity zberného dvora
25.10.2016 objednávka S20160912 A.R.S.,S.R.O. 10.215,88 Pneuservisové práce 01.10. — 15.10.2016
24.10.2016 Kúpna zmluva 40-10-16 REDOX s.r.o. 290.000,- Kúpna zmluva na malé zberové vozidlá na komunálny odpad 2 ks
19.10.2016 Zmluva o dielo 38-10-16 TOMON s.r.o. 36.232,20 Zmluva o dielo „Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy
13.10.2016 objednávka 20163138 KATIS s.r.o. 45.614,40 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
7.10.2016 Zmluva o dielo 8-50-16 Vertical Industrial, a.s. 121.571,15 zmluva o dielo č. 056-1/2016/Vert oprava zásobníka odpadu
6.10.2016 Zmluva o vykonaní prác 9-50-16 AKS group s.r.o. 85.111,10 Montáž a demontáž lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotla čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – tryskovaním podľa špecifikácie
4.10.2016 objednávka S20160841 ECM ECO Monitoring,a.s. 19.355,73 Servis počas jesennej odstávky
28.09.2016 objednávka 20163072 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 Zvon na sklo 1800l
22.09.2016 objednávka S20160803 SAT s.r.o. 20.648,88 Práce vykonané počas odstávky – október 2016
21.09.2016 objednávka S20160793 ELPIM, S.R.O. 12.758,40 Elektrický ohrev tkaninového filtra 20HTP13-výmena
08.09.2016 objednávka S20160752 TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. 47.815,20 Výmena výmurovky v K1 a K2
30.08.2016 Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu 6-50-16 Vassal EKO, s.r.o. 21,50 EUR bez dph / 1 tona, zmluva na odber 18 000 ton Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
30.08.2016 Nájomná zmluva 32-10-16 Vassal EKO, s.r.o. 47.877,60 EUR/mesiac Zmluva o nájme plochy, triediacej linky a lisu na dobu určitú 1 mesiac
15.08.2016 objednávka I20160005 ATELIER ATRIO,S.R.O. 23.760,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie
12.08.2016 objednávka 20162929 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 Zvon na sklo 1800l
12.08.2016 objednávka S20160680 ARMAT-HOLY JOZEF 12.842,40 Servis a opravy armatúr a poistných ventilov
03.08.2016 objednávka 20162888 KATIS s.r.o. 36.491,52 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
03.08.2016 objednávka 20162887 KATIS s.r.o. 54.737,28 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
26.07.2016 objednávka 20162866 KATIS s.r.o. 36.491,52 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
26.07.2016 objednávka 20162865 KATIS s.r.o. 54.737,28 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
18.07.2016 objednávka 20162830 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 25.500,00 Zvon na sklo 1800l
18.07.2016 objednávka 20162827 KATIS s.r.o. 37.951,68 Kontajner 1100 l papier
11.07.2016 Zmluva o zabezpečení služieb 28.10.2016 GGFS, s.r.o. v zmysle sadzobníka odmien a poplatkov Zmluva o zabezpečení služieb stravovania zamestnancov
06.07.2016 objednávka 20162797 KATIS s.r.o. 19.705,92 Kontajner 1100 l sklo
22.06.2016 objednávka 20162745 KATIS s.r.o. 48.048,00 Kontajner 1100 l papier
20.06.2016 objednávka 20162740 KATIS s.r.o. 18.340,00 Nádoba 120 l na komunál
08.06.2016 objednávka S20160537 A.R.S.,S.R.O. 10.386,84

Pneuservisové práce
20.05.2016 objednávka 20162607 KATIS s.r.o. 31.018,00 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
09.05.2016 zmluva o dielo 5-50-16 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 72.507,00 prípravné práce pre upgrade riadiaceho systému Phoenix
04.05.2016 zmluva o dielo 21-10-16 LIBRA, spol. s r.o. 11.616,00 dodanie a inštalácia cestnej váhy
02.05.2016 zmluva o dielo 4-50-16 MADAST, s.r.o. 22.640,00 zmluva o dielo na výmenu turbínového oleja v turbogenerátore
02.05.2016 zmluva o dielo 3-50-16 ACP Aucomp, s.r.o. 83.128,00 zmluva o dielo na upgrade riadiaceho systému Mitsubishi v chemickej úpravni vody ZSO
29.04.2016 objednávka S20160375 ECM ECO Monitoring,a.s. 10.343,47 Servis počas odstávky
28.04.2016 objednávka S20160324 ELPIM, S.R.O. 11.958,00 Výmena tep.iz.a el.ohrev. filtra 20HTP12
25.04.2016 objednávka 20162492 KATIS s.r.o. 37.951,68 Kontajner 1100 l plasty
22.04.2016 objednávka S20160357 SAT s.r.o. 18.219,60 Odborné práce počas odstávky, snímače, klapky, ventily, CHUV,….podľa objednávky
21.04.2016 objednávka S20160352 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 11.576,40 Odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí
13.04.2016 objednávka S20160299 PRO-ECO,S.R.O. 21.512,90 Odstr. hav. stavu stavebných konštrukcií-kotol K3
08.04.2016 objednávka 20162415 KATIS s.r.o. 23.172,00 Nádoba 240 l na plasty
30.03.2016 objednávka S20160252 Techall Slovensko 23.910,00 Dodávka a montáž nabíjačov TOWER 3x400VAC/220V DC-60A
17.03.2016 objednávka 20162318 KATIS s.r.o. 37.221,60 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
16.03.2016 zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti 11-10-16 Mgr. Tomáš Szabo 19.800/rok pracovno-právna a personálna činnosť advokáta
10.03.2016 zmluva o spolupráci a poskytovaní servisu IT 13-10-16 EMEL Bratislava, s.r.o. 3000/mesiac poskytovanie servisu IT (36000 za rok)
03.03.2016 objednávka 20162242 MARTIN GmbH für Umwelt 11.883,48 Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100
01.03.2016 objednávka 20162225 MARTIN GmbH für Umwelt 11.696,95 Bogenplatte zur B.Schurre.225,100.8320,4435B+4467A
22.02.2016 objednávka S20160121 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 26.215,80 Čistenie kanalizácie v areáli Spaľovne
18.02.2016 objednávka S20160111 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 15.073,37 Oprava vonkajšej kanalizácie – areál OLO Spaľovňa
18.02.2016 objednávka S20160112 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 23.778,18 Oprava odvodňovacích žľabou – areál OLO spaľovňa
12.02.2016 Zmluva o dielo 1-50-16 Siemens s.r.o. 395.000 modernizácia AMS spaľovne
05.02.2016 Kúpna zmluva 4-10-16 Ministerstvo hospodárstva SR 15.535 kúpa pozemkov v katastrálnom území BA Ružinov
08.01.2016 objednávka 20162008 KATIS s.r.o. 22.824

Nádoba 240 l na komunál
30.12.2015 objednávka S20150943 ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. 192.867,32

asfaltovanie parkoviska
21.12.2015 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 65-10-15 Hlavné mesto SR Bratislava 50.000 reklamné a propagačné služby v suvislosti s podujatím Silvester 2015 a Nový rok 2016 a náklady na prevádzku verejnej umelej ľadovej plochy
17.12.2015 objednávka 20153625 KATIS s.r.o. 18.975,84 Kontajner 1100 l papier
16.12.2015 objednávka S20150919 C D P spol.s.r.o 20.418,72 Predlženie Microsoft licencií na rok 2016
15.12.2015 Zmluva o reklame 66-10-15 ROKO, a.s. 10.000 zabezpečenie reklamy na charitatívnom podujatí „nebuďte na Vianoce sami“
07.12.2015 Zmluva o združenej dodávke plynu 62-10-15 Vemex Energo s.r.o 93.000/ rok dodávka plynu – odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72
7.12.2015 Zmluva o združenej dodávke plynu 62-10-15 Vemex Energo s.r.o 93.000/rok dodávka plynu – odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72
18.11.2015 objednávka 20153460 KATIS s.r.o. 48.048 Kontajner 1100 l plasty
16.11.2015 objednávka 20153461 KATIS s.r.o. 15.813,20 Kontajner 1100 l papier
13.11.2015 objednávka S20150830 HORVATEX 11.943 Dodávka a montáž termovízneho kamer. systému
11.11.2015 objednávka 20153442 KATIS s.r.o. 19.152,20 Kontajner 1100 l komunál oblé veko
11.11.2015 objednávka 20153441 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 45.900 Zvon na sklo 1800l
6.11.2015 Zmluva o poskytovaní personálneho poradenstva 59-10-15 Inside HCS s.r.o. podľa potreby cca 1.700/mesiac poskytovanie personálnych služieb a personálneho poradenstva
15.10.2015 kúpna zmluva 54-10-15 WINCORP AGRIi, spol. s r.o. 21.230 štepokovač LINDDANA TP160 mobile
15.10.2015 objednávka 20153333 KATIS s.r.o. 32.843 Kontajner 1100 l plasty, papier
15.10.2015 objednávka S20150761 HYDRAULIKA Petráš s.r.o. 14.115 Generálna oprava HPD-S-5000
13.10.2015 objednávka S20150757 FEVAKO, S.R.O. 30.534 Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K2
13.10.2015 objednávka S20150756 FEVAKO, S.R.O. 43.967 Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K1
13.10.2015 objednávka 20153306 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 15.300 Zvon na sklo 1800l
12.10.2015 Dodatok č. 1/2015 k zmluve o dodávke plynu k 80-10-14 D1 SPP, a.s. cca 26.000 dodávka plynu – odberné miesto Ivánska cesta 22
1.10.2015 Zmluva o poskytovaní služieb 61-10-15 WORK SERVICE OUTSOURCING SLOVAKIA, s.r.o. podľa potreby cca 30.000 personálny outsourcing
30.09.2015 objednávka 20153251 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 15.300 Zvon na sklo 1800l
28.09.2015 zmluva o dielo 52-10-15 MTG TRANSPORT s.r.o. 79.564 odstránenie stavieb z bývalého areálu Záhradníctva
25.09.2015 zmluva o dielo 51-10-15 STAVOKOV, spol. s r.o. 34.541 rekonštrukcia haly na triedenie papiera a PET fliaš
18.09.2015 zmluva o dielo 31-50-15 STAVOKOV, spol. s r.o. 26.000 výmena 2 ks poklopov montážnych otvorov
17.09.2015 zmluva o dielo 53-10-15 Bluetech s.r.o. 20.000 oceľová konštrukcia + opláštenie kabiny ručného triedenia
17.09.2015 zmluva o dielo 30-50-15 NES Nová Dubnica s.r.o. 13.828 výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu
14.09.2015 zmluva o dielo 28-50-15 Siemens s.r.o. 28.030 výmena časti výbavy 400 V rozvádzačov 00BFE, 00BFF, 00BFG
14.09.2015 zmluva o dielo 29-50-15 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. 139.263 oprava komína 120/2,39 m- III. časť – statické zosilnenie drieku komína
14.09.2015 zmluva o dielo 32-50-15 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 15.742 oprava časti strechy na budove kotolne
14.09.2015 zmluva o dielo 33-50-15 TOMON, s.r.o. 14.975 panelová cesta k OLEOPASS-u dažďovej kanalizácie
10.09.2015 objednávka 20153144 KATIS s.r.o. 15.813,20 Kontajner 1100 l papier, komunál
04.09.2015 Zmluva o dielo 27-50-15 STAVOKOV, spol. s r.o. 10.460 zásobník odpadu – výmena poklopu č.3
31.08.2015 Kúpna zmluva a zmluva o dielo 47-10-15 AUTOPOLIS, s.r.o. 14.990 motorové vozidlo značky Hyundai i30
28.08.2015 objednávka S20150616 SAT s.r.o. 22.592,30 MaR – Revízne, kontrolné a nastavovacie práce
22.08.2015 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb 49-10-15 R ALTRA spol. s r.o. 25.913 CRM – komplexný nástroj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi
21.08.2015 objednávka S20150526 EKOL spol. s r.o. 25.243,20 Revízia vnútorných častí turbíny
21.08.2015 Zmluva o dielo 26-50-15 FEVAKO s.r.o. 23.236 oprava 8 ks vrchných poklopov tkanivových filtrov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu
21.08.2015 Rámcová zmluva 24-50-15 TOMON, s.r.o. 67.487 oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu
05.08.2015 objednávka 20153035 VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG 32.076 Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie
15.07.2015 Rámcová zmluva 22-50-15 VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG cca 25.000 podľa potreby uhlie Norid GL 50
08.07.2015 objednávka 20152899 PLASTIMA Topoľčany s.r.o. 15.300 Zvon na sklo 1800 l
16.06.2015 Rámcová zmluva 20-50-15 ROPA Slovakia, s.r.o. cca 80.000/rok dodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 %
05.06.2015 Rámcová zmluva 19-50-15 Murat s.r.o. podľa potreby cca 10.000/rok káblový materiál a príslušenstvo, elektroinštalačný materiál, prístroje, svietidlá a svetelné zdroje a pod.
29.04.2015 zmluva o dielo 17-50-15 ACP AuComp, s.r.o. 31.498 rekonštrukcia – protipožiarné zatesnenie prestupov káblov – II- etapa v závode Spaľovňa
23.04.2015 zmluva o dielo 18-50-15 Bavex K2.sk, s.r.o. 99.990 oprava komína 120/2,39 m
22.04.2015 objednávka I20150001 D.D.INOX,S.R.O. 16.665 Vybudovanie prístrešku pred AB OLO a.s., Spaľovňa
20.04.2015 zmluva o dielo 16-50-15 DriveTech, s.r.o. 19.500 generálna oprava prevodovky ventilátora vzduchom chladeného kondenzátora
16.04.2015 zmluva o dielo 15-50-15 FEVAKO, s.r.o. 51.800 oprava teflónového povrchu absorbérov
14.04.2015 zmluva o dielo 13-50-15 IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. 108.640

generálna oprava korčekového dopravníka
13.04.2015 zmluva o dielo 11-50-15 NES Nová dubnica s.r.o. 13.828/kotol Elektro – Výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu
08.04.2015 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb 16-10-15 Deloitte Audit s.r.o. 15.000/ rok audit ročnej účtovnej závierky zostavenej a overenie výročnej správy
25.03.2015 zmluva o dielo 12-50-15 WEHRLE-WERK AG 395.000/ kotol Rekonštrukcia stien kotla v spaľovacej komore MK2 a MK1
12.03.2015 zmluva o predaji a kúpe výpenných výrobkov 14-50-15 VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. cca 110.000 / rok dodávka mletého vápna
06.03.2015 zmluva o dielo 10-50-15 DriveTech, s.r.o. 21.000 výmena vysokootáčkovej zubovej spojky turbogenerátora
04.03.2015 zmluva o kontrolnej činnosti 6-50-15 EnviroTeam Slovakia, s.r.o. cca 15.000/rok zabezpečenie diskontinuálneho oprávneného merania emisií vybraných ZL a periodických kontrol AMS v Spaľovni
25.02.2015 25.02.2015 20152293 MARTIN GmbH für Umwelt 27.911 Dodávka roštníc
27.02.2015 rámcová zmluva 7-50-15 Brentag Slovakia s.r.o. cca 15.000/rok dodávka chemikálií – Kyselina soľná tech. 30/33 %
27.02.2015 rámcová zmluva 8-50-15 Brentag Slovakia s.r.o. cca 15.000/rok dodávka chemikálií –Hydroxid sodný tech. tekutý min. 47,5 %
27.02.2015 rámcová zmluva 9-50-15 Brentag Slovakia s.r.o. cca 90.000/rok dodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 %
27.02.2015 zmluva o poskytovaní verejných služieb 15-10-15 BENESTRA, s.r.o. 14 766,00 poskytovanie verejných komunikačných služieb
27.02.2015 rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb 12-10-15 REDOX SERVICES, s.r.o. cca 40.000/rok servis a opravy komunálnych nadstavieb Faun a Zoeller
23.02.2015 zmluva o dielo 5-50-15 FEVAKO s.r.o. cca 350.000/ rok servisné výkony na technologických zariadeniach Spaľovne odpadu
23.02.2015 kúpna zmluva o dodávke tovaru 5-10-15 C D P spol. s r.o. 17.016/rok dodávka licencie softvéru
18.02.2015 objednávka 20152249 MOUDER S.R.O. 10.065 ND Husmann drvička, kladivo drv. s navar. plátkami
19.02.2015 rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta 10-10-15 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. cca 350.000/ rok zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov
31.12.2014 rámcová kúpna zmluva 91-10-14 Plastima Topoľčany s.r.o. podľa potreby cca 60.000/ rok sklolaminátové zberné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla
31.12.2014 rámcová kúpna zmluva 90-10-14 KATIS s.r.o. podľa potreby cca 240.000/rok dodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu
30.12.2014 rámcová zmluva 88-10-14 A.R.S. s.r.o. podľa potreby cca 60.000/ rok dodávka pneumatík, pneuservisové služby
22.12.2014 poistná zmluva 2-10-15 AIG Europe Limited 228.716 poistenie majetku, lomu strojov a prerušenia prevádzky
22.12.2014 zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov 2-50-15 Slovnaft, a.s. podľa potreby cca 35.000 /rok Čistenie odpadových vôd a zneškodnenie kvapalných odpadov
22.12.2014 zmluva o dielo 89-10-14 ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves 208.994 rekonštrukcia sociálnych a kancelárskych priestorov prevádzkovej budovy Dotrieďovacieho závodu OLO a.s.
30.10.2014 zmluva o nájme veci 92-10-14 Bardusch Bértextília Kft. podľa potreby cca 30.500/rok prenájom pracovného oblečenia vrátane servisnej služby čistenia, údržby, opravy a výmeny.
29.10.2014 zmluva o dielo 37-50-14 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 22.980 prenos meraní elektrickej energie na OKTE
29.10.2014 zmluva o dodávke plynu 80-10-14 SPP, a.s. podľa potreby dodaj plynu pre odberné miesto Ivanská cesta 22
27.10.2014 zmluva o poskytovaní audítorských služ´žieb 77-10-14 aAudit, s.r.o. 15.000 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a overenie výročnej správy za rok 2014
20.10.2014 rámcová kúpna zmluva 76-10-14 DUAL BP, s.r.o. podľa potreby osobné ochranné pracovné prostriedky
26.09.2014 kúpna zmluva a zmluva o dielo – poskytovaní servisných služieb 72-10-14 AUTOPOLIS, s.r.o. 18.842 motorové vozidlo značky Hyundai i40
16.09.2014 zmluva o dielo o dodávke stavebných prác 70-10-14 ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves 78.998 oprava fasády administratívnej budovy OLO a.s.
16.09.2014 zmluva o dielo 35-50-14 ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. 198.024 oprava kanalizačného potrubia dažďových vôd
16.09.2014 zmluva o dielo 34-50-14 ACP AuComp, s.r.o. 49.592 oprava- protipožiarne pretesnenie prestupov káblov
20.08.2014 zmluva o vystavení platobnej karty 68-10-14 OMW Slovensko, s.r.o. cca 30.000/rok vystavenie platobných kariet OMW pre služobné
motorové vozidlá spoločnosti
19.08.2014 zmluva o dielo 29-50-14 STAVOKOV, spol. s.r.o. 195.000 Kotolňa – oprava násypiek odpadu
19.08.2014 zmluva o dielo 28-50-14 STAVOKOV, spol. s.r.o. 195.000 Odškvarovňa – zadná stena a oplechovanie zásobníka škvary
15.08.2014 zmluva o dielo 32-50-14 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 18.250 oprava strechy rozvodne 400 V
15.08.2014 zmluva o dielo 31-50-14 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 25.600 oprava strechy výsypných brán
13.08.2014 rámcová zmluva 30-50-14 DLOUHÝ I.T.A., s.r.o. cca 76.000 eur v roku 2014 a v ďalšom
období do cca 30.000 EUR/ročne
revízie a servisná činnosť na armatúrach
12.08.2014 objednávka S20140608 MNICH, s.r.o. 12.149 Náter striech – areál Ivanska cesta 22
07.08.2014 zmluva o dielo 27-50-14 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 169.837 riešenie technológie čerpania požiarnej vody pre existujúce monitory v zásobníku odpadu vrátane doplnenia díselgenerátora a automatického záskoku
07.08.2014 zmluva o dielo 26-50-14 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 79.896 elektro-doplnenie softštartérov na čerpadlá CHÚV a prečerpávacej stanice odpadových vôd a rekonštrukcia rozvádzača BHHO
07.08.2014 zmluva o dielo 25-50-14 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 149.980 rekonštrukcia riadiaceho systému turbogenerátora pre riadiace turbíny, látora otáčok a monitorovacie systému
05.08.2014 zmluva o dielo 24-50-14 INTERKONTAKT, s.r.o. 24.250 oprava kompresora, oprava kompresorového stupňa výmenným spôsobom vrátane výmeny kompletnej stykačovej dosky
05.08.2014 zmluva o dielo 22-50-14 ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. 35.722 výmena častí kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd
05.08.2014 zmluva o dielo 21-50-14 IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. 97.800 demontážne a montážne práce dvoch šikmých redlerových dopravníkov
05.08.2014 zmluva o dielo 20-50-14 Vertical Industrial a.s. 96.028 oprava absorbéra K1 a absorbéra K2
04.08.2014 objednávka 20143008 MARTIN GmbH für Umwelt 36.416 Dodávka roštníc
31.07.2014 zmluva o dielo 64-10-14 PROELING spol. s.r.o. 22.321 zhotovenie stavby „Predvádzkový objekt OLO a.s.“
30.07.2014 kúpna zmluva a zmluva o dielo 63-10-14 AUTOPOLIS, s.r.o. 18.265 predaj motorového vozidla Hyundai i 40
25.07.2014 zmluva o dielo 19-50-14 Hydraulika Petráš s.r.o. 14.115 oprava 1 ks drapáku HPD-S-5000
21.07.2014 zmluva o dielo 23-50-14 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 16.725 vyčistenie a protikorózna ochrana vnútorného povrchu požiarnej nádrže v chemickej úprave vody
17.07.2014 objednávka 20142906 MARTIN GmbH für Umwelt 13.843 Dodávka roštníc
15.07.2014 zmluva o dielo 18-50-14 ELPIM, spol. s.r.o. 21.784 oprava sprievodných ohrevov tkanivových filtrov
09.07.2014 zmluva o združenej dodávke elektriny 59-10-14 ZSE Energia, a.s. podľa potreby dodaj elektriny do odberných miest
09.07.2014 objednávka 20142881 Metso Minerals a.s. 13.720 Dodávka roštníc
09.07.2014 zmluva o dielo 58-10-14 T-Klima s.r.o. 21.950 dodávka a montáž klimatizačných zariadení
26.06.2014 objednávka S20140457 SIRILA, a.s. 11.357 Oprava kancelárskych priestorov, podláh a vymaľovanie v AB Ivanská cesta22
29.05.2014 rámcová zmluva 17-50-14 Ing. Jozef Holý – ARMAT podľa potreby profylaktické kontroly, servis, opravy prípadne výmeny uzatváracích armatúr, regulačných armatúr a poistných ventilov
05.05.2014 zmluva o dielo 14-50-14 SAMPLE Bratislava, s.r.o. 25.092 výmena pieskových náplní v troch pieskových filtroch chemickej úpravy vody v závode Spaľovňa odpadu
24.04.2014 zmluva o dielo 38-50-14 Ecotex, s.r.o. 43.710 oprava tkaninového filtra , výmena filtračných rukávov a košov v tkaninovom filtri v závode Spaľovňa odpadu
22.04.2014 zmluva o dielo 11-50-14 TECHALL Slovensko, spol. s r.o. 29.998 dodávka paralelného striedača
17.04.2014 rámcová zmluva 8-50-14 FEVAKO s.r.o. cca 150.000/rok stavba trubkového kovového lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotlov a čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – otryskávaním
14.04.2014 rámcová zmluva 9-50-14 TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. cca 100.000/rok dodávka a montáž diel / prác pri opravách žiaruvzdorných výmuroviek v kotloch K 1 a K 2 v Závode Spaľovňa odpadu
14.04.2014 objednávka I20140011 SIRILA, a.s. 15.011 Stavebné úpravy v prevádzkovej budove Stará Ivanská cesta2
11.04.2014 zmluva o dielo 10-50-14 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. max. 243.156 oprava zásobníka odpadu v 2 etapách
09.04.2014 zmluva o poskytovaní prepravných služieb 7-50-14 MJM TRANS, s.r.o. cca 180.000/rok preprava odpadu 19 01 12 – Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu
09.04.2014 rámcová zmluva 6-50-14 EBA, s.r.o. 119/t zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 – tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom
09.04.2014 zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribičnej sústavy 39-10-14 ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. cca 20.000/rok distribúcia elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22
08.04.2014 zmluva o dielo 16-50-14 K-KONTROL, spol. s.r.o. 14.994 dodávka a montáž zásobovacej nádrže HCI s objemom 11,2m³
08.04.2014 kúpna zmluva 12-50-14 DriveTech, s.r.o. 19.845 dodávka zubkovej spojky
01.04.2014 zmluva na dodávky výrobkov z minerálnych olejov 41-10-14 OMW Slovensko, s.r.o. podľa potreby dodaj produktov z minerálnych olejov
01.04.2014 objednávka I20140007 C D P spol.s.r.o 19.727 HW a SW pre Protank Dynamics
31.03.2014 zmluva o zhodnotení a zneškodnení inertného odpadu 36-10-14 A- Z STAV s.r.o. cca 60.000/rok zhodnotenie a zneškodnení inertného odpadu
31.03.2014 zmluva o poskytovaní služieb v OH 4-50-14 A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. 119/t zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 – tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom
31.03.2014 objednávka S20140208 ECM ECO Monitoring,a.s. 16.004 Hĺbkový ročný servis AMS
28.03.2014 zmluva o dodávke elektriny 37-10-14 ZSE Energie, a.s. cca 35.000/rok dodávka elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22
28.03.2014 zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb 30-10-14 R ALTRA, spol. s.r.o. 3.618.000 Kč analýza, dodávka a implementácia SW produktu PROTANK DYNAMICS – Zber odpadu
27.03.2014 zmluva o dielo 29-10-14 ŠIRILA, a.s. 101.639 stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Ivanská cesta 22
25.03.2014 rámcová zmluva o dodávke tovaru 32-10-14 AK technik, s.r.o. cca 50.000/rok dodaj náhradných dielov na motorové vozidlá
25.03.2014 rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb 31-10-14 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. cca 100.00 /rok zabezpečenie servisu a opráv na motorových vozidlách
25.03.2014 kúpna zmluva 28-10-14 Ing. Peter Benko – INECS 52.800 dodávka strojného zariadenia – závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu – EPS
25.03.2014 rámcová zmluva 3-50-14 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o cca 80.000/rok dodanie tovaru (náhradné diely čerpadiel, motorov, ventilátorov, armatúr), vykonanie základnej profylaktickej činnosti na zariadeniach, záručný a pozáručný servis, vykonanie GO v prospech objednávateľa na čerpadlá, motory vrátane dodania náhradných dielov
24.03.2014 objednávka S20140186 KSB Čerpadlá a armatúry 19.259 generálna oprava napájacieho čerpadla č.11
21.02.2014 leasingová zmluva 9-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 8-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb 5-10-14 Gtravel s.r.o. 52.800 dodávka strojného zariadenia – závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu – EPS
21.02.2014 zmluva o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti 20-10-14 Domov sv. Jána z Boha 3,50/hod. výkon dobrovoľníckej činnosti (triedenie odpadu a stým súvisiace činnosti pred jeho následným zhodnotením; odstraňovanie znečistenia v intraviláne a bezprostrednom extraviláne závodu spôsobené jeho činnosťou, resp. poveternostnými vplyvmi)
21.02.2014 leasingová zmluva 19-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 18-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 17-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 16-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 15-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 14-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 13-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 12-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 11-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014 leasingová zmluva 10-10-14 ČSOB Leasing, a.s. 137.700 nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN
14.02.2014 objednávka 20142218 Metso Minerals a.s. 24.830 roštnice
30.01.2014 zmluva o dielo 3-10-14 ŠIRILA, a.s. 220.068 stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2
14.01.2014 objednávka 20142051 MARTIN GmbH fur Umwelt 25.828 dodávka roštníc
02.01.2014 objednávka I20140001 Ľubomír Pazič – MEPO 14.974 vybudovanie požiarneho vodovodu v areáli DZ
17.12.2013 objednávka I20130024 ZRUB ORAVA s.r.o. 13.612,30 pokládka panelov pri DZ
17.12.2013 zmluva o dielo 24-50-13 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 32.999,00 dodávka a montáž frekvenčných meničov do CHÚV
06.12.2013 objednávka I20130023 ZRUB ORAVA s.r.o. 13.517,15 stavebné práce – príjem plastov DZ
08.11.2013 objednávka S20130834 Hydraulika Petráš s.r.o. 13.287,00 oprava a rekonštrukcia drapáku HPD-S-5000
24.10.2013 objednávka S20130796 MNÍCH s.r.o. 12.927,77 opravy priestorov v admin. budove Spaľovne
17.10.2013 kúpna zmluva 33-10-13 REDOX, s.r.o. 72.510,00 kĺbový kolesový nakladač – čelný nakladač ATLAS AR 75 T
08.10.2013 objednávka S20130755 Motor_Car Bratislava, spol. s.r.o. 38.587,68 výmena kabíny vozidla po havárii
25.09.2013 zmluva o dielo 21-50-13 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 65.685,00 vysokotlakové umytie a náter obvodového plášťa v závode Spaľovňa odpadu
03.09.2013 zmluva o dielo 18-50-13 Ecotex, s.r.o. 43.710,01 oprava tkanivového filtra č.1 a výmena filtračných rukávov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo
02.09.2013 objednávka S20130630 Hydraulika Petráš s.r.o. 13.287,00 generálna oprava drapáka HPD-S-500
02.09.2013 zmluva o dielo 28-10-13 Bluetech s.r.o. 192.000,00 príjmový stôl Gassner, predĺženie dopravníka LR 1400 o 7 m, montáž a zaškolenie, doprava, úprava elektroinštalácie a programu, úprava haly a prístrešku
02.09.2013 zmluva o dielo 17-50-13 Malmont stavebné výškové práce s.r.o. 90.886,00 oprava plochej, obrátenej pochôdznej strechy a oprava objektu Odškvarovňa v závode Spaľovňa odpadu
28.8.2013 objednávka S20130656 MNÍCH s.r.o. 15.982,10 prekládka panelov
30.07.2013 kúpna zmluva 13-50-13 STARLIFT, s.r.o. 44.121,00 kúpa vysokozdvižného dieselového vozíka DOOSAN D50C-5 v počte 1 ks
29.07.2013 zmluva o vykonaní auditu závodu 25-10-13 M. C. TRITON Slovakia, spol. s.r.o. 26.890,00 audit závodu Odvoz a likvidácia odpadu
27.07.2013 zmluva o dielo 12-50-13 ELPIM, spol. s.r.o. 44.867,00 oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov
25.07.2013 objednávka I20130016 HYCA, s.r.o. 14.950,00 dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA109TE)
22.07.2013 zmluva o dielo 15-50-13 EKOL, spol. s.r.o. 75.896,00 revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny typ GK 26/40, v.č. T 6232, rok výroby 2001
19.07.2013 zmluva o preprave 27-10-13 MJM TRANS, s.r.o. 190,00/za 1 prepravu preprava odpadu
17.07.2013 zmluva o dielo 26-10-13 STAVOKOV, spol. s.r.o. 135.600,60 prestrešenie príjmu plastov v závode Triedenie odpadu
17.07.2013 zmluva o dielo 20-50-13 IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. 89.000,00 oprava redlerových dopravníkov TKF NW390 / 20HTP10 KF002 a 20HTP10 KF003
15.07.2013 zmluva o dielo 10-50-13 TOMON s.r.o. 15.859,32 výmena časti kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd
12.07.2013 zmluva o dielo 11-50-13 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. 104.726,00 oprava zásobníka odpadu
09.07.2013 zmluva o dielo 19-50-13 Martin GmbH fur Umwelt – und Energietechnik 194.000,00 modernizačné opatrenia na spaľovacích linkách 1 a 2 spaľovne odpadov
05.07.2013 zmluva o dielo 14-50-13 ŠIRILA, a.s. 426.899,68 sanácia povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie Hrdlo
28.06.2013 objednávka S20130452 KSB Čerpadlá a armatúry 18.824,69 revízia napájacieho čerpadla č.12
19.06.2013 zmluva o dielo 8-50-13 WEHRLE-WERK AG 2500.000,00 práce a plnenia na kotly č.1 a kotly č.2 Spaľovne odpadu
18.06.2013 zmluva o dielo 9-50-13 ABC KLÍMA s.r.o. 32.039,32 dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre zabezpečenie optimálnej teploty administratívnych priestorov v závode Spaľovňa odpadu
06.06.2013 objednávka I20130012 HYCA, s.r.o. 14.950,00 dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA107XK)
29.05.2013 objednávka S20130348 DriveTech spol. s.r.o. 16.085,00 revízia prevodovky
27.05.2013 zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb 15-10-13 Gabriel Czinege – G TRAVEL 120,00 EUR /deň, resp. 123, 00 EUR/ deň zabezpečenie služieb autobusovej dopravy osôb dopravcom pre objednávateľa
17.05.2013 objednávka S20130315 ECM ECO Monitoring, a.s. 22.984,91 hĺbkový servis AMS K1, K2
13.05.2013 Zmluva o dielo 6-50-13 PROENERGY, S.R.O. 22.500,00 vykonanie energetického auditu v zmylse zákona NR SR č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu
29.04.2013 kúpna zmluva 13-10-13 AUTOPOLIS, s.r.o. 17 620,83 úžitkové vozidlo zn. FORD typ TRANSIT
29.04.2013 zmluva o dielo 4-50-13 ORGREZ Bratislava, a.s. 55.000,00 hodnotenie prevádzkovo-technickej úrovne zariadenia Spaľovňa odpadu OLO a.s.
18.04.2013 objednávka I20130011 HYCA, s.r.o. 14.950,00 dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA110TS)
21.03.2013 objednávka S20130172 Bluetech s.r.o. 11.810,00 výmena pásu reťazového dopravníka D01, š 800mm
14.03.2013 kúpna zmluva 3-50-13 TECHNOPROCUR, s.r.o. 16.910,00 dodávka analyzátora kremíka vo vode
01.02.2013 zmluva o preprave 3-10-13 MIROSLAV SOBOLIČ, Nákladná doprava 1,50 EUR/km 33 EUR/1 hodina výkonu preprava škvary z miesta nákladky nákladnými sklápacími vozidlami s nosnosťou 17ton na miesto určenia
05.01.2013 rámcová kúpna zmluva 2-10-12 Plastima Topoľčany s.r.o. 425,00/ks sklolaminátové zebrné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla označené logom alebo nápisom v počte cca 100 ks/rok
02.01.2013 kúpna zmluva 1-50-13 Norit Nederland B.V. 1,27 EUR/kg nákup uhlíkatého sorbentu s dodávkou do miesta určenia – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu
27.12.2012 zmluva o sprostredkovaní dobrovoľníckej činnosti 32-10-12 Domov sv. Jána z Boha 3,50 EUR /1 hodina odpracovaná dobrovoľníkom vyvíjanie činnosti smerujúcej k uzavretiu zmluvy o dobrovoľníckej práci s tretími osobami, ktorých predmetom bude výkon činnosti – triedenie odpadu, odstraňovanie znečistenia v intraviláne a extraviláne závodu
12.12.2012 zmluva o dielo 30-50-12 INTERKONTAKT, s.r.o. 109.941,00 inštalácia kompresora na riadiaci vzduch v Závode spaľovňa odpadu
06.12.2012 zmluva o dielo 31-50-12 STAVOKOV, spol. s.r.o. 29.850,00 inštalácia II. elektromagnetického odlučovača Fe šrotu v Oškvarovni, v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo
27.12.2012 objednávka S20120638 FEVAKO, s.r.o. 11.210,00 oprava oceľového sklzu
27.12.2012 objednávka S20120637 FEVAKO, s.r.o. 13.115,00 oprava okien, výroba mreží a zasklenie garážových priestorov
21.11.2012 kúpna zmluva 5-20-12 Profi Truck Czech s.r.o. 106.067,00 1 ks vozidla na zber komunálneho odpadu – podvozok IVECO CARGO 100E18, nadstavba Geesink MINI 5 s vyklápacím zariadením GCV 550
19.11.2012 objednávka S20120559 PETIT PRESS a.s. 10.000,00 inzercia k projektu SME V ŠKOLE na tému Environmentálna výchova (02-03/2013)
19.11.2012 zmluva o poskytovaní audítorských služieb 27-10-12 LEON Audit, s.r.o. 15.000,00 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 a overenie výročnej správy za rok 2012
06.11.2012 objednávka S20120530 MALMONT 23.489,00 oprava deliacej steny odškvarovne
05.11.2012 objednávka S20120526 FEVAKO, s.r.o. 27.484,00 oprava 6 ks oceľových brán
04.11.2012 objednávka I20120004 MNÍCH, s.r.o. 28.057,16 stavebné práce spojené s premiestnením a úpravou zberného dvora
10.10.2012 objednávka S20120514 MNÍCH, s.r.o. 20.260,55 úprava spevnených plôch – Ivanská cesta 22
09.10.2012 objednávka S20120513 ZRUB ORAVA s.r.o. 10.102,21 oprava šatní unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle
28.09.2012 rámcová kúpna zmluva 20-10-12 POETTINGER STROJE, s.r.o. 21.840,00/ks dodávka a montáž stacionárnych lisovacích zariadení a uzavretých kontajnerov 30m3 v predpokladanom počte 5 až 10 ks počas obdobia 3 rokov
21.09.2012 zmluva o dielo 26-50-12 TECHALL Slovensko, spol. s.r.o. 34.898,00 vykonanie elektroinštalačných prác, dodávka striedača AEG a projekčné práce
21.09.2012 zmluva o dielo 25-50-12 ABB, s.r.o. 102.716,00 inštalácia frekvenčných meničov pre napájacie čerpadlá a spalinové ventilátory v závode Spaľovňa odpadu
17.09.2012 zmluva o dielo 29-50-12 K-KONTROL, spol. s.r.o. 21.563,00 oprava opláštenia stien a dna neutralizačnej nádrže
17.09.2012 zmluva o dielo 28-50-12 K-KONTROL, spol. s.r.o. 22.581,00 oprava opláštenia stie, dna a stropu dekarbonizačnej nádrže
17.09.2012 zmluva o dielo 27-50-12 SANSTAV s.r.o. 28.654,60 reprofilácia – sanácia zásobníka škvary v spaľovni
17.09.2012 kúpna zmluva 18-10-12 AWL, s.r.o. 31.219,00 kúpa motorového vozidla VW Passat
12.09.2012 zmluva o dielo 24-50-12 FEVAKO, s.r.o. 63.563,00 vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 spaľovne
10.09.2012 rámcová kúpna zmluva 16-10-12 REDOX, s.r.o. 137.700,00/ks vozidlá na zvoz komunálneho odpadu – podvozok MB Axor R 1829 L 4×2, nadstavba FAUN Rotopress 516 s univerzálny vyklápačom nedeleným Zoeller 320 v predpokladanom počte cca 24 ks počas obdobia 3 rokov
07.09.2012 objednávka S20120398 SAT s.r.o. 12.835,08 profilaktika riadiacich systémov v spaľovni
05.09.2012 kúpna zmluva 3-20-12 Summit Motors Slovakia, spol. s.r.o. 18,045,50 kúpa vozidla FORD Transit
03.09.2012 objednávka S20120466 MNÍCH, s.r.o. 13.236,06 oprava šatní v administratívnej budove na spaľovni
16.08.2012 objednávka 20123068 Anna Hlavenková 10.366,14 OOPP – montérkové súpravy
09.07.2012 zmluva o dielo 20-50-12 SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. 418.266,00 upgrade riadiaceho systému SPPA-T2000 v Spaľovni
04.07.2012 objednávka 20122891 MARTIN GmbH fur Umwelt 21.257,30 oprava roštov kotlov v spaľovni
27.06.2012 objednávka 20122861 Norit Nederland B.V. 13.640,00 dodávka Norit GL 50 – práškové aktívne uhlie
25.06.2012 poistná zmluva 13-10-12 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 92.000,00 poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
21.05.2012 zmluva o dielo 19-50-12 MADAST, s.r.o. 22.140,00 vykonanie vyčerpania, odvozu a likvidácie starého turbínového oleja z turbogenerátora a dodanie nového turbínového oleja
14.05.2012 zmluva o dielo 13-50-12 KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o. 10.752,00 kontrola a revízia dymových ventilátorov kotla K1 a K2, vykonanie servisných prác
14.05.2012 rámcová zmluva 15-50-12 SAMPLE Bratislava, s.r.o. 61.330,00 nákup nových ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody – demineralizačnú linku /naloženie hmôt do ionexových filtrov a uvedenie do prevádzky, servisné práce/
14.05.2012 zmluva o dielo 17-50-12 IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. 68.485,00 oprava redlerového dopravníka v spaľovni
11.05.2012 zmluva o dielo 14-50-12 EKOL, spol. s.r.o. 25.547,00 revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny
10.05.2012 zmluva o dielo 16-50-12 FEVAKO, s.r.o 63.563,00 vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 Spaľovne
03.05.2012 zmluva o dielo 12-50-12 TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. 86.126,00 oprava výmurovky v kotloch K1 a K2 v spaľovni
30.04.2012 objednávka S20120069 Hydraulika Petráš s.r.o. 18.240,37 náhradné diely na generálnu opravu drapáku
24.04.2012 objednávka S20120139 ELPIM, spol. s.r.o. 15.289,60 elektrické ohrevy Závod Spaľovňa odpadu
20.04.2012 rámcová zmluva 11-50-12 Brenntag Slovakia, s.r.o. 249,00/t dodávka – hydroxid sodný 47,5 % počas obdobia 3 rokov
20.04.2012 rámcová zmluva 10-50-12 Brenntag Slovakia, s.r.o. 165,00/t dodávka – kyselina soľna 30-33% počas obdobia 3 rokov
20.04.2012 rámcová zmluva 9-50-12 Brenntag Slovakia, s.r.o. 149, 00/t dodávka – čpavková voda 24-25% počas obdobia 3 rokov
17.04.2012 objednávka S20120131 SAT s.r.o. 12.835,08 profilaktika riadiacich systémov v spaľovni počas obdobia 3 rokov
05.04.2012 kúpna zmluva 8-50-12 Metso Minerals, s.r.o 10.890,00 dodávka roštníc
20.03.2012 objednávka 20122368 MARTIN GmbH fur Umwelt 10.249,07 oprava hydraulického systému kotlov a oprava kotlov
19.03.2012 zmluva o dielo 6-50-12 Bavex K2.sk, s.r.o. 171.089,94 Vykonanie II. časti opráv poškodeného oceľobetónového komína v závode Spaľovňa odpadu
13.03.2012 rámcová zmluva 5-50-12 GEOtest Bratislava, s.r.o. 15.638,30 vykonanie geologicko-prieskumných prác, predmetom ktorých je vykonanie pravidelného monitoringu kvality podzemnej vody v studniach priestoru závodu Spaľovňa odpadu 4 x ročne počas obdobia 3 rokov.
17.02.2012 zmluva o kontrolnej činnosti 3-50-12 Enviroteam Slovakia s.r.o. 15.000,00/rok diskontinuálne oprávnené meranie emisií vybraných ZL, periodické kontroli automatizovaného monitorovacieho systému (AMS) počas obdobia 3 rokov
05.01.2012 rámcová kúpna zmluva 2-10-12 Plastima Topoľčany s.r.o. 425,00/ks dodávka sklolaminátových zberných nádob /zvonov/ s objemom 1.800 l na zber skla v predpokladanom počte 100 ks ročne počas obdobia 3 rokov
29.12.2011 rámcová kúpna zmluva 22-10-11 KATIS s.r.o. cca 205 490,00/rok dodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu v množstvách podľa potreby počas obdobia 3 rokov
13.12.2011 zmluva o dodávke informačných technológií a služieb 21-10-11 C D P spol. s.r.o. 43.258,00 dodávka výpočtovej techniky, softvéru a ďalších služieb spojených s virtualizáciou serverov počas obdobia 3 rokov
05.12.2011 zmluva o dielo 23-50-11 Hydroflex, s.r.o. 57.742,05 rekonštrukcia 1. poschodia administratívnej budovy Spaľovne
16.11.2011 zmluva o dielo 22-50-11 Vertical – priemyselné komíny a.s. 244.944,00 oprava poškodených nosných oceľových konštrukcií, železobetónových konštrukcií a rebríkov v Spaľovni komunálneho odpadu
28.10.2011 kúpna zmluva 11-20-11 KOBIT-SK, s.r.o. 73.574,50 1ks vozidla na zber komunálneho odpadu
24.10.2011 objednávka S20110098 ZRUB ORAVA s.r.o. 16.247,00 rekonštrukcia strechy unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle
18.10.2011 zmluva o dielo 18-50-11 INTERKONTAKT, s.r.o. 36.712,00 dodávka a montáž technologických zariadení pre stavbu „Odškvarovňa – vykurovanie – využitie odpadového tepla z kompresorov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu.“
05.09.2011 kúpna zmluva 10-20-11 REDOX, s.r.o. 785.400,00 66 ks vozidoel na zber komunálneho odpadu – podvozok MB Axor R 1829L 4×2 s nadstavbami FAUN Rotopress 516 s univerzálnym vyklápačom nedeleným Zoeller 320
02.09.2011 zmluva o dielo 17-50-11 TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. 49.994,20 dodávka a montáž prác pri realizácii stavby „Oprava výmurovky v kotloch K1 a K2″
02.09.2011 zmluva o dielo 16-50-11 Bavex K2.sk, s.r.o. 405.307,66 oprava 120m železobetónového monolitického priemyselného komína
02.09.2011 zmluva o dielo 8-20-11 PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. 206.614,00 2 ks vozidla na zber komunálneho odpadu – podvozok IVECO CARGO 100E18, nadstavba Geesink MINI 5 s vyklápacím zariadením GCV 550
02.09.2011 zmluva o dielo 4-30-11 MNÍCH, s.r.o. 77.942,14 úprava spevnených panelových plôch – zásobník na plasty v areály Spaľovne
22.08.2011 objednávka S20110037 FEVAKO, s.r.o. 19.776,00 Odstávkové práce na strojnotechnologickom zariadení (otryskovanie vnútorných stien kotla K2)
22.08.2011 objednávka S20110035 FEVAKO, s.r.o. 28.638,60 Odstávkové práce na strojnotechnologickom zariadení (otryskovanie vnútorných stien kotla K1)
17.08.2011 objednávka S20110018 SAT s.r.o. 13.596,84 Práce na zariadení merania a regulácie
18.06.2008 Zmluva o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb 6-10-08 B.O.B. Security spol. s r.o. cca 280 tis. /rok Poskytovanie ochranných bezpečnostných služieb

Naši parteri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo

Tento web využíva cookies. Ďalším používaním webu súhlasíte s ich využitím. ...viac informácií

Cookies na týchto webových stránkach sú nastavené na "Povoliť cookies". Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmeny nastavenia súborov cookie, alebo kliknite na tlačidlo "Povoliť cookies" čím dávate súhlas. ...viac info o nariadení EU

Zatvoriť